DAF 366
Renault Trucks (386)
Haber detayı LOGO ALTI 1 (THERMO KİNG 241)
spot altı (IVECO 47)

İşte otobüsçülerin 38 önerisi…

İşte otobüsçülerin 38 önerisi…

Karayolu Taşıma Mevzuatı ile ilgili 10-11 Şubat’ta önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, TOBB Sektör Meclisi, TOFED, TOF, UYOF ve IPRU temsilcilerinin katılımı ile Sektörün yeni mevzuatla ilgili 38 öneri masaya yatırıldı.

İşte otobüsçülerin yeni mevzuatla ilgili 38 önerisi…

1.ÖNERİ:B1 YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının a) bendinde düzenlenen

a) “B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

Yerine “Bundan Sonra Yetki Belgesi Alacaklara”

a) “B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 250 adet koltuk kapasitesine ve 200.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

2.ÖNERİ: B2 YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik koşullarının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 2. Fıkrasının b)bendinde düzenlenen

a) “B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

Yerine “Bundan Sonra Yetki Belgesi Alacaklara”

a) “B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 200 adet koltuk kapasitesine ve 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” Şeklinde, bir geçiş süresi verilerek düzenlenmesine,

3.ÖNERİ:B1 VE B2 BELGELERİNE AYNI BELGE ALTINDA SAHİP OLMA

Gerekçe: Sektörde B1 Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere bu belge kapsamındaki faaliyetlerinin yanı sıra B2 Yetki Belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetlerini de yapabilmesi arızi durumlarda Bakanlıkça izin verilen bir durumdur. Bu durumun sürekli hale getirilmesi talep edilmektedir.

Yeni Öneri:

“B1 yetki belgesi için başvuranların, B2 Yetki Belgesi kapsamında da taşımacılık yapabilecekleri B1+B2 belgesinin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 450 adet koltuk kapasitesine ve 500.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

4.ÖNERİ:D1 YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının a)bendinde düzenlenen

a) “D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 60.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

Yerine “Bundan Sonra Yetki Belgesi Alacaklara”

a) “D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 300 adet koltuk kapasitesine ve 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

5.ÖNERİ:D2 YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının 2.bendinde düzenlenen

a) “D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

yerine “Bundan Sonra Yetki Belgesi Alacaklara”

a) “D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 200 adet koltuk kapasitesine ve 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” Şeklinde, bir geçiş süresi verilerek düzenlenmesi

6.ÖNERİ:D1 VE D2 BELGELERİNE AYNI BELGE ALTINDA SAHİP OLMA

Gerekçe: Sektörde D1 Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere bu belge kapsamındaki faaliyetlerinin yanı sıra D2 Yetki Belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetlerini de yapabilmesi arızi durumlarda Bakanlıkça izin verilen bir durumdur. Bu durumun sürekli hale getirilmesi talep edilmektedir.

Yeni Öneri:

“D1 yetki belgesi için başvuranların, D2 Yetki Belgesi kapsamında da taşımacılık yapabilecekleri D1+D2 belgesinin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 450 adet koltuk kapasitesine ve 500.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

7.ÖNERİ:SÖZLEŞMELİ TAŞIT KULLANIMI ORANININ ARTIRILMASI

Gerekçe: Sektörde Bireysel Otobüsçülüğün daha verimli ve ekonomik olarak yapılabilmesi, firmaların geniş coğrafyada alt yüklenicilerle daha nitelikli hizmet üretebilmeleri imkânlarının artırılması gerekmektedir.

25.Maddenin 1. Fıkrasının 1.bendininin 2.alt bendinde düzenlenen

3) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları (Değişik ibare:RG-31/12/2011-28159) özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Yerine

3) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları (Değişik ibare:RG-31/12/2011-28159) özmal taşıt sayısı kadar ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Şeklinde düzenlenmesi

25.Maddenin 1. Fıkrasının 1.bendininin 3.alt bendinde düzenlenen

3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Yerine, D1 ve D2 yetki Belgelerindeki özmal taşıt oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek;

3) D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 5 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Ve

3) D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Düzenlenmesi talep edilmektedir.

8.ÖNERİ: TERMİNAL KULLANMA ZORUNLULUĞU VE ARA DURAKLAR

Gerekçe: Terminal kullanmadan yapılan taşımacılığın önlenmesi konusunda daha caydırıcı tedbirlerin alınarak hem sektörün hem ekonomik hem de imajının korunması gerekmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60.Maddesinde 1.fıkrasında düzenlenen: “Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.” Amir hükmüne istinaden  

 “Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan yetki belgesi sahibi firmaların bu maddeyi 1 takvim yıl içerisinde 2 kez ihlal ederek terminal dışı kalkış yapmalarının tespit edilmesi halinde tespit edilen aracın 6 ay süre ile herhangi bir yetki belgesine kaydedilmemesi ve aracın bağlı bulunduğu firmaya ceza puanı verilmesinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğine dahil edilmesi.”

9.ÖNERİ: KORSAN TAŞIMACILIĞIN ÖNLENMESİ

Taşıma Yetki Belgesine kaydı bulunmayan veya Taşıma Yetki Belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunarak taşımacılık yaparak haksız kazanç elde eden, haksız rekabet ortamı oluşturan araçların tespiti edilmesi halinde 6 ay süreyle trafikten men edilmesini hükmünün Karayolu Taşıma Yönetmeliğine dâhil edilmesi.

10.ÖNERİ: F TÜRÜ BELGELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yolcu Taşımacılığı Konusunda Acentecilik yapmakla yetkilendirilen F1-F2 Türü Yetki Belgesi sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin tek F türü Yetki Belgesi adı altında birleştirilmesi gerekmektedir. F1-F2 Türü Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere 10 adet taşımacı ile acentelik sözleşmesi yapabilir hükmünün arttırılması ve bu yetki belgesi sahiplerinin bu hizmetlerine ek olarak Uçak, Tren ve Gemi acente hizmetlerini de yapabilme yetkisinin düzenlenmesi ve ODY belgesine sahip yönetici istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmelidir.

11.ÖNERİ: TEKNOLOJİK ALT YAPI ENTEGRASYONU

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ek bir madde tanımlanarak internet üzerinden düzenlenmekte olan yolcu biletlerinin Bakanlığımızca planlanması yapılmakta olan Elektronik Kayıt Sistemi ile entegresi yapılarak etkin bir sistem içerisine dâhil edilmesi ve bu sistemde taşıyıcı firma ile acente bilgilerinin zorunlu hale getirilerek kayıt dışı ekonominin önlenmesi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere araçta bulundurulması gerekli her türlü evrakın dijital ve mobil uygulama ortamında tutulması, denetlenmesi ve beyan etme koşullarının tamamının dijital ortamda gerçekleştirilebilmesinin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller

KYT 30 Maddesinde düzenlenen;

(1) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) Yetki belgesi sahipleri; ikinci, üçüncü, dördüncü  ve  beşinci fıkralardaki haller dışında, yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar.

 (2) Yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç yedi iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(3) Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar, Bakanlıktan önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken kullanılabilir.

(4) P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, M2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler.

(5) (Ek:RG-25/7/2014-29071) Yetki belgesi sahipleri; 65 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren yabancı plakalı römork ve yarı römorkların çekilmesinde yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanabilirler.

12.ÖNERİ:

Yukarıda belirtildiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 30uncu maddesinin 1-2-3-4-5’inci fıkralarında ortak taşıma şekilleri mevcut olup Yönetmelikte Eşya Taşımacılığı Konusunda faaliyette bulunan firmalara tanınan bu hakların Yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan firmalara da yapacakları yurt içi ve uluslararası yolcu taşımaların da tanınması.

13.ÖNERİ:

Ülkemiz ekonomisi ve sektörümüzün içerisinde bulunduğu durum göz önüne alındığında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 2017 yılı itibari ile Yurtiçi Yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunacak firmaların İl bazında nüfus oranı baz alınarak Kota tahsisi konularak Yetkilendirme yapılması aynı bölge illeri arasındaki firmaların partner statüsüne dahil edilerek birbirlerinin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanması çalışmalarının yapılması, firmalara 12 ay boyunca hizmet esası getirilmesi

14.ÖNERİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Eşya Taşımacılığı Konusunda “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” kurumu mevcut olup aynı tanımlamanın “Yolcu Taşımacılığı Organizatörlüğü” olarak da düzenlenmesi ve düzenlenecek Yolcu Taşıma Organizatörlüğünde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması talep edilmektedir. “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörlüğü”  yetki belgesin getireceği hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibi olması tarafımızca değerlendirilmiş olup değerlendirilen sistemin gelişime açık bir yapıda olduğu düşünülmektedir. 

1.     En az üç tanesi bir araya gelen otobüs firmalarının  kendi yetki belgelerini   ve şirketlerini  sona erdirmeden  içlerinden birinin unvanını diğerinin ya da her birinin kendi unvanlarını kullanması suretiyle ortak yolcu taşıma yapmasına müsaade edilmelidir. 

2.     “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörlüğü”  içinde faaliyet gösteren firmaların   birlikte düzenleyeceği  hat sayısı ve zaman tarifesinde hepsinin   toplam koltuk kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.     “Ortak Yolcu Taşıma” yapan  otobüs firmalarının her bir şubesi ve acentesi ortak  alınan hatlara yolcu bileti ve fatura düzenleyebilmelidir. 

4.     Uluslararası  yolcu taşımalarında D1 ve B1 yetki belgelerinin birleştirilmesi ile yolcu taşımacılığının önü açılmalıdır.  

5.     Herhangi bir nedenle meydana gelecek bir  kazada dava açması muhtemel kişilerin  ortak girişimde bulunan her bir yetki belgesi firmaya müteselsil sorumluluk kapsamında başvurması mümkün kılınmalıdır. 

6.     “Ortak Yolcu Taşıma” yapan firmaların kurumsal nitelikte çalışmasını geliştirecek ilave  mali ve mesleki yükümlülükler getirilmelidir.

Sonuç olarak; “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörü” modeli ile,  Karayolu Yolcu Taşımacılık mevzuatı ve diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri, gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yapmalarına olanak  sağlanacaktır.

Düzenleme  ile  taşımada mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki saygınlık kavramlarını daha güçlü hale getirecektir. Firmalar birleşerek teminat güçlerini artıracak ve ihale süreçlerinde güçlü dünya şirketleri ile rekabet edebilir duruma gelecektir. Bu tür birleşmeler yurt içinde kapasite kullanımı ve verimlilik artışını sağlayarak, haksız ve yıkıcı rekabeti önleyecektir.  Karayolu yolcu taşıma sektörü çok sayıda zarar eden  az otobüslü firma yapısından, çok taşıtlı  verimliliği artan   kurumsallaşmış  az sayıda firma yapısına dönüşecektir ortak taşımaların önceden ilan edilmesi önem arz etmektedir.

15.ÖNERİ:

25874 Sayılı Belediyeler Kanunu, 25531 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu özellikle Yolcu Terminalleri konusunda çelişkili hükümler içermektedir. Belediyeler meclis ve UKOME yetkileri ile yolcu terminalleri konusunda aldıkları kararlar ile şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığını etkilemektedirler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın diğer taşıma modları olan ‘’Hava, Deniz ve Demiryolu’ taşımacılığında uygulamakta olduğu terminal modellerinin Karayolu Yolcu Taşımacılığı Terminallerinde de uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

16. ÖNERİ:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde “Yolcu Taşımacılığı Koordinasyon Kurulu” kurularak mevzuat değişikliği, genelgeler yolcu biletleri tarifelerinin oluşturulması ve terminal taban - tavan ücret tarifelerinin belirlenmesinde bir istişari mekanizmanın kurulması talep edilmektedir.

17. ÖNERİ:

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerin zaman tarifesinde olağanüstü haller ve ilave seferler için zaman tarifesindeki sefer sayısının % 20’u kadar firmalara acil çıkış kodu verilmesi ve bu yetkinin ÜDY belgesine sahip kişilere verilmelidir.

18.ÖNERİ:

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı konusunda mütekabiliyet esaslarının karşı ülkelerce yerine getirilmemesi konusunda karşı ülke otoritesinin gösterdiği opsiyonel yaklaşımın bizim otoritemizce de gösterilmesi talep edilmektedir.

19.ÖNERİ

Terminaller içerisinde Yetki Belgesiz çalışan acente ve firmaların Terminallerden tamamen men edilmesi ve çıkarılması konusunda ciddi yaptırımların devreye alınması gerekmektedir.

20.ÖNERİ:

A Türü Yetki Belgelerinde yaşana sorunların çözümüne yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir.

21.ÖNERİ:

Havalimanlarında gerçekleşecek yolcu taşımacılık faaliyetlerinde genel yetkinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında olması gerekmektedir. Havaalanından alınacak yolcunun Şehirlerarası yapacağı seyahatlerin bakanlığımızca düzenlenmesi talep edilmektedir. Burada kombine taşımacılık için kanuni alt yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.

Büyükşehir Belediyeleri Ulaştırma Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) yetkisinin Havalimanının Bulunduğu İl sınırı göz önüne alınarak Havalimanından –Şehir Merkezine –Şehir Merkezinden Havalimanı’na olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

22.ÖNERİ:

Otobüslerle Kargo Taşımacılığı fiili olarak yapılmaktadır. Kargo şirketleri otobüs ile taşınabilecek gabarideki kargolarını çok yüksek oranlarda otobüslerle taşıtmaktadır. Ayrıca, elektronik ticaret kapsamında başta yöresel ürünler olmak üzere birçok ürün yolcu beraberinde ve haricen otobüslerle taşınmaktadır. Bu fiili durumun yasal hale getirilmesi ve şartları belirlenerek düzenlenmesi kayıt dışılığı da önleyecektir.

23.ÖNERİ:

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Taban Fiyatları sektör görüşü alınarak bakanlıkça belirlenir, Taban fiyatının altında ücret uygulamaları(kampanyalar, promıosyonlar) bakanlığın iznine tabidir. Taban ücretin üzerindeki bilet fiyatı uygulamaları havayollarında olduğu gibi Dinamik Fiyatlama Modeline ile belirlenmelidir.

24.ÖNERİ:

Taşıma hattı sayısı konusunda uluslararası ve yurt içi taşımalarda; her 25 adet koltuk için iki hat verilmesi ya da 1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız hat verilmelidir.

25.ÖNERİ:

 Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörünün devlet ile ilgili tüm kanuni işlemlerinin dijital bir alt yapı üzerinde 24 saat 365 gün esasına göre kesintisiz gerçekleştirilmesi konusunda sağlam bir alt yapı kurulması ve bu alt yapının mobil uygulamalarla desteklenerek yol üstü denetimlerinde dahil olmak üzere tüm sürecin dijitalleşmesi talep edilmektedir.

26.ÖNERİ: ORTAK TAŞIMALAR

Kaynak israfını önlemek ve kapasite kullanımını artırmak için (B1-B2-D1-D2 Yetki Belgeli) Tarifeli ve Tarifesiz Taşımalarda yolcu olmayan seferlerde (yurtiçi ve yurtdışı) seferlerin iptal edilebilmesi yada bir başka taşımacı ile ortak taşıma yapılabilmesi şartlarının oluşturularak, bir kişi dahi olsa olsa yolcu mağduriyeti oluşmayacak bir model kurulmalıdır. Karayolu eşya taşımalarına verilen ortak taşıma izninin günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulunularak verilecek hizmet kalitesini düşürmeden yolcu taşımalarına da verilmesi bu konuda Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizdir.

27.ÖNERİ: B2 VE D2 YETKİ BELGESİ İLE YAPILAN TAŞIMALARIN YENİDEN TANIMLANMASI

B2 ve D2 Yetki Belgesi ile yapılan taşımaların yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu belgelerle yapılan taşımaları noktadan noktaya kapalı kapı olarak tarif etmek ve kısıtlama getirmek ülke kaynaklarını çöpe atmak anlamına gelmektedir. Grup olmak şartıyla, Bir noktadan bir noktaya yolcu taşımacılığının dışında, birçok noktadan yolcu almak veya birçok noktaya yolcu bırakmak yönetmelikte de serbest olmalıdır. Grup taşıma hizmetlerinin tanımında yer alan nicelik zorunluluğunun kaldırılarak bir yolcunun gelip tüm koltukları kapatıp kendi başına yolculuk etmek istediğinde (turizmde yüksek katma değerli hizmetlerden biri olarak) denetimlerde bunun grup taşıma olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gibi nicelik ölçütlerinin aranmadığı bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

Grup Taşıma Nedir?

Arızi Taşıma Nedir?

Turizm Taşıması Nedir?

Transfer Taşımacılığı Nedir?

Şehir İçi Tur Nedir?

Şehirlerarası Tur Nedir?

Soruları değişen sosyal yapı, ekonomik yapı ve ihtiyaçlar nedeniyle yeniden tanımlanmaları gerekmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediye Kanunu bizlere yeni bakış açıları üretmemizi gerektirmektedir.

28.ÖNERİ: OTOMOBİL VE LÜX ARAÇLARLA YAPILAN VİP LİMUZİN SERVİS YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNİN MEVZUAT KAPSAMINA ALINMASI.

Turizm amacıyla yapılan şoförlü lüks araç kiralama ve Limuzin servis hizmetlerini tam olarak tanımlandığı ve bir Yetki Belgesi Altına alınması gerekmektedir. Bu hizmetlerin lüks ve kişiye özel olduğu, devlet protokolünü ve VİP hizmetleri kapsayacak bir kanuni düzenleme gerekmektedir.

29.ÖNERİ:

KTY Madde 24:

 “7) D1, D2 Ve D4 Yetki Belgeleri Eki Taşıt Belgelerine Asgari Kapasitenin Dışında Kaydedilecek Otobüsler İçin Yaş Şartı Aranmaz. D1 Ve D2 Yetki Belgeleri İçin Asgari Kapasiteyi Sağlayacak Sayıda Özmal Otobüsün İlk Başvuru Ve Faaliyet Süresince 10 Yaşından; D4 Yetki Belgeleri İçin Asgari Kapasiteyi Sağlayacak Sayıda Özmal Otobüsün İlk Başvuru Ve Faaliyet Süresince 19 Yaşından Büyük Olmaması Şarttır.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 1.Fıkrasının A)Bendinin 7 Alt Bendindeki Yaş Sınırlarının Kaldırılarak TÜV Muayenesinden Geçen Tüm Araçlar Kayıt Edilebilir” Şeklinde Düzenlenmesine.

30.ÖNERİ:UKOME YAPISI VE KARAR SONUÇLARI

Büyükşehir Belediyelerinde yer alan Ulaşım Koodinasyon Merkezleri (UKOME)’lerde sektör mensuplarının oy hakkı olan bir temsil yapısına kavuşması talep edilmektedir.

Açıklama; UKOME’lerde alınan kararlarda Karayolu Taşıma Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına aykırı kararlar alınmakta yetki belgeli işletmeleri zora sokacak ve yok farz eden uygulamalar getirilmektedir. Bu konuda sektörün kamu ayağına Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olmasına rağmen sonuç alınamamaktadır. UKOME’lerde sektör mensuplarının oy hakkı olan bir temsil yapısına kavuşmaları sektör mensuplarının alınan kararlardan etkilenmeleri nedeniyle rasyonel bir yapı oluşumu için gereklidir.

UKOME mevzuatında değişikliğe gidilerek sektör mensuplarının oy hakkı olan bir yapı oluşturulmalıdır.  Yerel yönetimler tek yanlı UKOME kararları ile Özellikle İstanbul’da "Karayolu Taşıma Kanunu" ve yönetmelikleri yok sayarak engellemekte ve uygulanması mümkün olmayan kararlar almaktadır. Bu kararlara ait örnekler aşağıda sıralanmıştır:

-Turizm Otobüslerine önce 5 yaş itirazlar sonucunda 10 yaş sınırı konması,

-B2 ve D2 yetki belgesi olmadan okul ve servis otobüslerine turizm taşıma müsaadesi verilmesi,

-B2 ve D2 Yetki Belgeli Turizm otobüslerinin kent içindeki dolaşımı için ayrıca izin belgesi istenmesi.( 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu EK 2 Madde)Yasal zorunluluk haline getirilmiş.
İstanbul dışında hiç bir ilde B2 ve D2 Türü yetki belgeli işletme ve araçlarından izin belgesi istenmemektedir.

-Büyükşehir Belediyelerinin UKOME karaları, Karayolu Taşıma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler ile çelişmektedir. UKOME kararları, yetki belgeli işletmeleri zora sokmakta taşımacının önüne engeller ve yasaklamalar getirilmekte ayrıca yetki belgesi olmadan izin belgesi verilerek kaçak ve korsan taşımaya UKOME kararıyla açıkça izin verilmektedir.

31.ÖNERİ: CENAZE KATILIMCILARININ BELEDİYE ARAÇLARI İLE ŞEHİRLERARASI TAŞINMASI

Belediyelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde özellikle büyükşehirlerden Anadolu’daki kentlere, ilçelere ve köylere cenazenin naklini gerçekleştirmektedirler. Son yıllarda belediyeler bu hizmetin yanında cenazeye katılım göstereceklerin taşınması işlerinide üstlenmektedirler. Bu taşımaların belediyelerin şehirlerarasında yolcu taşımacılığına uygun olmayan yetki belgesiz araçlarla yapmaları nedeniyle trafik kazaları meydana gelmekte iyi niyetle yapılan bir uygulama hayatlara ve sakatlıkla sürülecek ömürlere neden olmaktadır. Bu konuda bir düzenleme yapılarak belediyelerin bu tür organizasyonları yetki belgeli araçlarla yapacakları kanuni ve ilgili mevzuata düzenlemelerinin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

32.ÖNERİ: ÜDY VE ODY YETKİ BELGELERİ

ÜDY ve ODY Yetki belgeleri konusunda kanun ilk çıktığında uygulanan müktesap hak konusunda verilen sürenin yeniden 6 ay ek süre ile ileriye yönelik olarak tanınması sektörde bir ihtiyaç olarak kendini göstermiştir.

33.ÖNERİ:  SEKTÖREL MESLEKİ EĞİTİM

Karayolu Yolcu Taşıma sektöründe SRC, ÜDY ve ODY Yetki Belgeleri konusunda yaşanan değişim sayesinde mesleki saygınlık kavramı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak sektörde daha düşük nitelikli personel konusunda sıkıntılar sektörün imajını zedeleyecek hale gelmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak sektörde istihdam edilen tüm personelin sertifikalandırılarak mesleki yeterliliklerinin tanımlanması ve mesleki saygınlığın kazandırılması aciliyet göstermektedir.

Bu amaçla host ve hostes personeli ile diğer yer hizmetlerini gerçekleştiren personelin tanımlanması ve mesleki yeterlilik standartlarının ve eğitim standartlarının oluşturulacağı bir yasal düzenleme talebi bulunmaktadır. Bu hizmetleri geçmişe dönük  en az üç yıldır yapanlara kısa bir eğitim programı ile bu belgeyi alabilme hakkının tanımlanması gerekliliği de göz önünde tutulmalıdır.

34.ÖNERİ: KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULUNUN KARAYOLU FAALİYET YÖNETMELİĞİNİN YAYINLANMASI

01 Kasım 2011 tarihli, 28102 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, sürekli mahiyette, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulmuştur. Kurul Sivil Havacılık Kazaları ve Deniz Kazaları ile ilgili ayrı ayrı iki Yönetmelik yayınlamıştır. Karayolu ile ilgili yönetmelik yayınlanmadığı ilgili kurumun sitesinde görülmektedir. (http://www.kaik.gov.tr). Ayrıca kurulun; kuruluş kanunu ve yönetmeliği emretmesine karşın teşkilat yapısında karayolu modu ile ilgili bir teşkilatlanma/yönetmelik olmadığı görülmektedir.

35.ÖNERİ:ULUSLARARASI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ” (IPRU) VE “TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER SOSYAL DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI” (TOSEV) KURULUŞLARININ  EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye’nin kurulmasına öncülük ettiği tek uluslararası birlik olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği” toplam yirmi (20) üye sayısına ulaşmıştır. IPRU’nun geliştirilmesi ve büyütülmesi konusunda devlet yetkililerinden destek beklenmektedir.

Trafik kazalarının ve beraberinde yaşanan can, mal ve yaşam kalitesi kayıpları öncelikle karayolu sektörü çalışanlarının yüksek mağduriyetleri ile sonuçlanmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için “Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı” (TOSEV) kurulmuştur.

•       Bu kuruluşların desteklenmesi amacıyla Türkiye giriş ve çıkış yapan yolcu taşımacılığı yapılan araçlardan(otobüslerden)  5 dolar karşılığı TL ücret alınması talep edilmektedir.

•       Alınan bu ücretin dağıtımının aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi önerilmektedir;

•       Şehit Ailelerine 1 Dolar karşılığı TL

•       UDH Bakanlığına 2 dolar karşılığı TL

•       IPRU ‘ya 2 dolar karşılığı TL’nin (Bu ücretin 0,5 dolar karşılığı TL’nin TOSEV’e aktarılması)

36.ÖNERİ: İCRACI MECLİS

TOBB Sektör Meclisinin icracı bir yapıya kavuşarak karar mekanizmaları rasyonelleştirilmelidir. Sektörümüz kendi sorunlarının çözümünde devletimizin vereceği yetkileri kullanarak daha aktif bir rol üstlenmek için hazırdır.

37.ÖNERİ: KAPTAN ŞOFÖR

“Otobüs Şoförlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Yönelik” bir mevzuat değişikliği yapılarak mesleğe giriş zorlaştırılmalı, bu mesleğin saygınlığı artırılması ve mesleğe daha nitelikli insan kaynağı girişi sağlanmalıdır. Bu amaçla MYK tarafından Kaptan Şoför yeterliliği oluşturulmalı ve bu yeterliliğe sahip olanların mesleği icra edebilir olması sağlanmalıdır.

38.ÖNERİ: TOPLU ULAŞIM YASASI

Tüm karayolu yolcu taşımalarını düzenleyecek “Toplu Ulaşım Yasası” çıkarılarak şehirlerarası yolcu taşımacılığının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık