DAF 366
Renault Trucks (386)
Haber detayı LOGO ALTI 1 (THERMO KİNG 241)
spot altı (IVECO 47)

Nakliyeciler için 2015 nasıl bir yıldı? İşte UND'nin değerlendirmesi...

Nakliyeciler için 2015 nasıl bir yıldı? İşte UND'nin değerlendirmesi...

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yenibosna’daki merkezinde 2015 yılını değerlendirdi, 2016 yılına yönelik öngörüleri paylaştı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE 2015 YILINDA 1.5 MİLYON İHRACAT SEFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

“2015 yılında Türkiye’den dış pazarlara yaklaşık 1.5 milyon ihracat seferi gerçekleştirdi. Genel olarak tüm sınır kapılarımızdan karayoluyla gerçekleştirilen ihracatımıza baktığımızda; son 1 yılda ihracatımızdaki yaklaşık yüzde 9’luk düşüşe paralel olarak ihraç taşımalarımızda yüzde 4 civarında azalma kaydedildi.

RUSYA İHRACATI DURMA NOKTASINA GELDİ

2015 yılında ülkemizden dış pazarlara yaklaşık 1.5 milyon ihracat seferi gerçekleşirken, bunun beşte biri yabancı ülke taşımacılarına ait araçlarla gerçekleşti. İhracat taşımalarında en büyük düşüşler, BDT ve Orta Asya pazarına yönelik taşımalarımızda yaşanırken; Rusya ve Irak taşımalarımız siyasi gerginlik ve çatışmalardan dolayı durma noktasına geldi.

İRAN’A YÖNELİK İHRACAT SON 2 YILDA YÜZDE 70 ARTTI

Sınır kapılarımızdan özellikle Kapıkule, İpsala ve Sarp çıkışlı ihracat taşımalarında yabancı araçlar karşısında pazar payı kaybının devam ettiği görüldü. İran’a baktığımızda ise İran’ın hem kendi ülkesiyle hem de transit olarak bizim için bir anlamı var. İran’a yönelik ihraç taşımalarımızda son iki senede ikili taşımalarda yüzde 70 artış kaydettik. Türkiye olarak ambargoların kalkması sonrası İran’ın özellikle Avrupa ile ticaretindeki artışın temel transit güzergahı olmaya adayız.

Doğu’da tek güven veren umutlu olduğumuz bir İran var. İran ile hem ikili taşımalarımız hem de transit için bizim için önemlidir. Özellikle transit taşımalarda İran çok önemli. Çok ciddi fırsatlar oluşacağını düşünüyorum.  Bizim Orta Asya’ya onların da Avrupa’ya ulaşması için önemlidir.

MÜLTECİ KRİZİ, KÜRESEL TERÖR FAALİYETLERİ VE ÜLKEMİZİN ÇEVRESİNDEKİ SİYASİ GERGİNLİK…

144 milyar dolara gerileyen ihracat performansımızın taşıma performansımıza yansımalarının, küresel ekonomide artan risk faktörleri, giderek tırmanan mülteci krizi, küresel terör faaliyetleri ve ülkemizi çevreleyen siyasi gerginlik, çatışma ve bloklaşmaların gölgesinde girdiğimiz 2016 yılında da süreceğini öngörüyorum.

LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU KURULDU

Lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma prensiplerini belirlemek, aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere ‘Lojistik Koordinasyon Kurulu’ kuruldu. Söz konusu politika çerçevesinde lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri belirlemek, müşterek konularda eşgüdüm tesis etmek, ortak karar alınmasını gerektiren hallerde prensip kararları almak ve lojistik mevzuatı düzenlemelerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Kalkınma Bakanlıkları Müsteşarları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlarının katılımlarıyla ‘Lojistik Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu.

LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU NE YAPACAK?

Kurul bünyesinde genel müdür seviyesinde çalışma grubu oluşturulacak, ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları da kurulabilecek. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri çalışma gruplarına dahil edilebilecek. Kurul tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacak. Lojistik sektöründe uzun zamandır ihtiyacı duyulan eşgüdümlü çalışma ortamı nihayet sağlanmış olacak.

HEDEF: 2018 YILINDA LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ’NDE İLK 15’E GİRMEK

Lojistik Koordinasyon Kurulu, 82 hedefte çalışacak. 2018’de hedefimizi Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 15’e girmektir.

LOJİSTİK MARKALAŞIYOR

Ekonomi Bakanlığı’nın Lojistik Dairesi’ni kurması bizim için çok önemlidir. Lojistik sektörü Turkquallity destek programı kapsamında markalaşıyor.

UND, YURTDIŞINDA SERBEST TRANSİT GEÇİŞ HAKLARININ DA TAKİPÇİSİ OLACAK

Türkiye-AB arasında 20 yıl sonra yeniden değerlendirmeye alınan Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Müzakereleri’nin ana gündemleri arasına girmesine vesile olan UND, geçtiğimiz günlerde TBMM’de onaylanan DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın ticaretimizi taşıyan araçlara yurtdışında serbest transit geçiş haklarının da takipçisi olacak.

Aynı şekilde, Türk vatandaşı profesyonel TIR şoförlerine 2009 yılında AB Adalet Divanı tarafından tanınmış olan ‘hizmet sağlayıcı’ statüsünün zorunlu kıldığı ‘vize muafiyeti’ hakkının geri verilmesinin ve Avrupa Komisyonu’nun bağımsız araştırmacılara yaptırdığı ve taşıma kotaları nedeniyle Türkiye-AB ticaretinin 3.5 milyar euro azaldığını açık ve net olarak ortaya koyan ‘Türkiye-AB Karayolu Taşımacılığı Anlaşması Etki Analizi’ sonuçlarının da takipçisi olacağız.

7 ÜLKEYE BAŞLATTIĞIMIZ HUKUK MÜCADELESİ

Karşılıklı ticaretimizin Gümrük Birliği’ne rağmen arzu edilen düzeye bir türlü erişememesinin en temel nedenlerinden olan ‘tarife dışı kısıtlamaların’ kaldırılması konusunda Avrupa Komisyonu’nun gayretlerine yoğun desteğimiz sürecek; ancak eş zamanlı olarak 2015 yılında UND ve TİM olarak Avusturya ve Macaristan’da açtığımız davalar ve Avrupa Komisyonuna 7 ülkeye yönelik şikayetimiz çerçevesinde başlattığımız uluslararası hukuk mücadelemiz de bu süreci takviye edecek.

AB’YE SÖYLÜYORUM: EŞİT ŞARTLAR ALTINDA REKABET ETMEK İSTİYORUZ

Biz hiç kimseden bir destek istemiyoruz. Bunu AB için söylüyorum. Eşit şartlar altında nakliyecilerle rekabet etmek istiyoruz. Türkiye’nin AB’ye gönderdiği malların yaklaşık 150 bin seferi Türkiye’de üretim yapan Avrupalı şirketlerin ürünüdür.  Aslında burada Avrupalı şirketlerin mallarının taşınması engellenmektedir. 

TÜRKİYE’NİN TRANSİT TAŞIMALARDAKİ PAYINDA ARTIŞ!

Türkiye’nin transit taşımalardaki payı giderek artmaktadır. Türkiye’nin transit taşımalardaki payı 2014’te yüzde 49’ken, 2015’te yüzde 52’ye yükseldi. İran’ın da etkisi ile Türkiye’nin transit taşımalardaki payı giderek daha da artacaktır. İran’a ambargonun kalması ile önümüzdeki 5 yıl içinde 55 bin olan transit taşımaların 100 bine çıkacağına inanıyoruz. 

36 SAATTE MÜNİH’E VARMA HAKKI ELDE ETTİK

Bali Anlaşması TBMM’den geçti. Transit serbestisi Türkiye ve Avrupa Birliği üyeleri dahil 162 DTÖ ülkesi tarafından bir kez daha taahhüt edildi. Artık transitin önündeki tüm engelleri kaldırmak için hem AB hem de Türkiye imzalanmış bir metne sahip. Yani Bulgaristan, Romanya, Avusturya dayatmalarını hemen kaldırmak zorundadır. Bizim İstanbul’dan çıktığında 36 saatte Münih’e varma hakkını elde ettik. 2016 yılında AB ülkeleri ile sorunun çözüleceğine kesin inancım var.

İHRACATTA DİKKAT ÇEKEN NOKTA!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı üzere 2015'i 722 milyar dolar seviyesinde GSYİH ile tamamladığımız tahmin edilirken, ihracatımızın GSYİH'deki payının, bugüne dek görülmemiş şekilde yüzde 20 seviyesine çıktığı, mal ihracatımızın ilk kez ekonomimizin beşte birini oluşturduğu tespit edildi.

BİZLER TURİZMDEN SONRA EN BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISIYIZ

UND olarak ‘ihracata dayalı ulusal kalkınma modelimiz’ çerçevesinde her türlü engellemelere ve ayrımcı muamelelere karşı azimle mücadele vererek ihracatımızı hedef pazarlarına taşıyan bir sektörü temsil ediyoruz. Bizler, turizmden sonraki en büyük hizmet ihracatçısı olan uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün, dış ticaretin tüm paydaşlarıyla daha fazla eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmasının gerekliliğine inanıyoruz. 2015 yılı itibarıyla 60 milyar dolar hizmet ihracatının 14 milyar dolarını bizim sektör sağladı. 2023’te hedefimiz 60 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmek.

İKİ SEÇİM VE SONRASI

2015’te tam iki seçim bitti derken önce Rusya, daha sonra Güneydoğu’da olaylar baş gösterdi. Habur Sınır Kapısı 35 gün kapandı. Ama bilinen bir gerçek var. Sektör önemli bir sektör. Sektörün öneminin herkes çok net olarak farkındalar. Gerek kamu gerek özel sektörün ne kadar önemli olduğunu biliyor.

SEKTÖRDEN ÇEKİLEN FİRMALARDA ŞOFÖR DAVALARI VE İKİNCİ NESİLİN ETKİSİ

Sektör özellikle son 10 yıldır batıya yapılan taşımalarda azalmalar doğuya yapılan taşımalardaki artışlarla büyüyordu. Uluslararası nakliyeci olmak için yetki belgesi almak zorundasınız. Son 10 yıldır bu sayılar sayı olarak artıyor ama batıya yapılan taşımalarda maalesef azalmalar yaşanıyor. İstanbul bölgesinde 2015’te 418 firma varken 8 firma sektörden ayrıldı. Son 10 yılda İstanbul bölgesine bağlı 302’e firma sektörden çekildi.  Bu firmalar köklü ve eski firmalardı. Onun yerine 250 firma yeniden girdi. Bütün bunların sonucu olarak bir değişim yaşanıyor. Bu değişimde önemli bir pay haksız şoför davalarıyla ilgili. Şoför davaları yüzünden bazı firmaların sektörden çıktığını görüyoruz. Bazılarının ise ikinci nesil geçişi sorunu nedeniyle olduğunu görüyoruz.

DİYARBAKIR BÖLGESİNDE FİRMA SAYISINDA ARTIŞ

Batıda bunlar yaşanırken ülkemizin doğusunda firma sayılarında artışlar oldu. Özellikle Diyarbakır bölgemize bağlı yerlerde firma sayılarımızda artış var. Bu sayıların artışta Irak taşımalarının önemli bir etkisi var. Habur’da yaşanan 35 günlük kapanma bölgede sıkıntı doğurdu.

SURİYE’YE ARTAN SEFER

2015 yılında bizi en çok şaşırtan gelişme Suriye olmuştur. Suriye komple bir savaş içinde olduğu için.  2013’te 56 bin, 2014’te 122 bin sefer yapılırken 2015’te 165 bin sefere çıkmıştır. Tabi bu seferler sınır kapısından yapılmaktadır. Öte yandan Gürcistan ve Azerbaycan’a yapılan taşımalarda 2015’te düşüş yaşandı. 

BATIYA YÖNELİK TAŞIMALAR

Batı taşımalarımızda kısmi olarak bir artış söz konusu. Almanya’da yüzde 5 artış oldu. Fransa, İspanya, Hollanda, Polonya ve Avusturya’ya yaptık. İtalya ile 7 yıldan sonra yeniden masaya oturuldu. Toplantı sonrasında Türkiye-İtalya taşımalarında önemli iyileşmeler sağlandı. 

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık