DAF 366
Renault Trucks (386)
Haber detayı LOGO ALTI 1 (THERMO KİNG 241)
spot altı (IVECO 47)

“Türkiye'de bir lojistik firması hala gümrük beyanı veremiyor!”

“Türkiye'de bir lojistik firması hala gümrük beyanı veremiyor!”

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 34. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Marriott Hotel gerçekleştirildi. UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizler çok dinamik ve değerli, hatta oldukça da popüler bir sektörün mensuplarıyız.

Sektör firmalarının yaşadığı sorunlar bu sorunlara karşı bir arada olma gerekliliği, dayanışma gerekliliği 1986 yılında UKAD ve UNMAD’ın birleşerek UTİKAD’ın kurulmasına yol açtı. Şimdi 2016 yılındayız ve bugün derneğimizin tam 30. yılı. Derneğimizin kurulmasında, gelişmesinde, bugünlere gelmesinde tüm başkanlara, yönetim kurullarına, icra ekiplerine, çalışma gruplarına katılarak katkı sağlayanlara ve tabii derneği güçlü tutan siz üyelerimize sonsuz teşekkür ederim.

KÜÇÜK SALONLARDAN MÜKEMMELE

Burada o kuruluşu gerçekleştiren, zor şartları yaşayan üyelerimiz, duayenlerimiz var. Şunu memnuniyetle görmekteyiz ki daracık odalarda, küçük salonlarda başlayan bu çalışmalar her sene üstüne ekleyerek gelişti ve bugünkü mükemmel haline geldi.

GELİŞME KAÇINILMAZ

Hayatımızda her zaman inişler çıkışlar var ancak gelişme kaçınılmaz, bu yüzden karamsarlığa kapılmadan ileriye umutla bakmamız lazım, her zaman her ortamda doğru bildiklerimizi savunmamız, ülkemizin gelişimi, refahı, huzuru için çalışmamız lazım.

DÜNYA TİCARETİNİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK HİZMETİNİN ETKİSİ

Dünya ekonomisi son yarım yüzyılda katlanarak büyüdü. Bu büyümenin arkasında yatan dinamik küreselleşme ve onun sonucu ticaretin gelişmesiydi. 1990 yılında  dünyada malların ve hizmetlerin uluslararası ticaretinin değeri  4 trilyon dolarken, 2014 yılında bu rakam 24 trilyon dolara ulaştı. Eğer uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin kapasitesi bu ticaret artışını karşılayacak oranda yükselmese söz konusu hızlı büyüme gerçekleştirilemeyecekti.

TAŞIMACILIK BERABERİNDE EKONOMİK VE SOSYAL BÜYÜMEYİ DE DESTEKLEYEN, CANLANDIRAN BİR SEKTÖRDÜR

Taşımacılık kavramını sadece malların ve insanların mobilizasyonunu olarak kısıtlamak doğru bir yaklaşım değildir. Taşımacılık beraberinde ekonomik ve sosyal büyümeyi de destekleyen, canlandıran bir sektördür. Sektörümüz fakir ülkelere birtakım yeni olanaklar sunarken onların da daha rekabetçi olmasına imkan vermektedir. Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre taşımacılık altyapısının gelişmesi insanlara yeni iş sahaları sunmanın yanı sıra eğitim ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşılmasının da yolunu açmaktadır. Bu gelişim aynı zamanda hizmet tedarikine imkan verip toplumların birbirleriyle etkileşmelerini, bilgiyi paylaşmalarını ve uzun dönemli sürdürülebilir büyüme sağlamalarını da mümkün kılmaktadır.

BİZLER TAŞIMACILIK VE LOJİSTİĞİN MİMARLARIYIZ

Bizler UTİKAD üyeleri taşımacılık ve lojistiğin mimarları olarak ülkemizin ve dünyanın gelişmesinde büyümesinde refah seviyesini yükseltmesinde en büyük ve etkili faktörlerden birisiyiz.

Ancak gerek ülkemizdeki gerekse de çevre ülkelerdeki politik ve ekonomik koşulları değerlendirdiğimizde çok büyük zorluklar içindeyiz.

 • Hatırlayacaksınız geçen sene artarda gelen seçimler ile ekonomi oldukça yavaşlamış, iş hacmimiz dünya ticaretindeki payımız azalmıştı. Bu defa 15 Temmuz’da darbe girişimi belası ile karşı karşıya kaldık.
 • Bölge ülkelerde yaşanan problemler sonrası düşen dış ticaretimizi artırmak için dünya ile daha fazla entegre olmanın yollarına bakarken, birden bire entegrasyondan uzaklaşmaya hatta izolasyona doğru gidiyoruz.
 • Gerek Suriye’de gerekse Irak’ta yaşanan problemler ve süregelen savaş, bu pazarlardaki iş hacmimizi kötü yünde etkilerken, bu ülkelere geçerek ulaştığımız Orta Doğu ve Arabistan pazarlarında da işlerimiz düştü
 • En büyük dış ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ile ticaretimiz azalmaya başladı, her ne kadar bazı önemli yatımlar yapılmaya devam etse de genel olarak direkt yabancı yatırımlarda önemli bir azalma söz konusu.
 • Son yıllarda dünya ticaretindeki büyümenin yavaşlaması karşılaştığımız bir başka zorluk.
 • Tabii bütün bunlara bir de göçmen krizi ile beraber Avrupa’nın sınırlarda korumacı politikalar ve uygulamalar zorlaması genel olarak ekonomik görünümü sektörümüzü çok kötü etkiledi.

Sektörümüzü negatif etkileyen bu genel politik ve ekonomik ortamın yanı sıra, yurt içinde de hala daha faaliyetlerimizi kısıtlayan bir sürü sorun ile karşı karşıyayız.

Bunların başında çok ağır işleyen gümrük süreçleri geliyor. İşte görüyoruz:

 • Sınırlarımızdaki TIR kuyrukları rekorlar kırıyor.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sistemi randımanlı şekilde işletilmiyor.
 • yüksek depolama ücretleri ile hizmet veren antrepolar transit ticaret ve taşımacılığımızın önünde dev engeller olarak duruyorlar.
 • Bir lojistik firması hala daha 21. yüzyılda da gelişen, büyüyen, dev altyapı yatırımları yapan, yüksek teknoloji kullanmak isteyen, kendi uçağını yapan, kendi silahlarını üreten, tabiri caizse her alanda dünya ya meydan okuyan Türkiye’de bir gümrük beyanı veremiyor.  Lojistik sektörü büyümemizde en kritik 3 sektörden birisi olarak tanımlanıyor, ama bu sektörün mensuplarına yok sen bundan anlamazsın deniyor. Çok merak ediyorum sen bundan anlamazsın diyenler acaba gerek Türkiye’de gerekse de dünyada bizim neler yaptığımızı neler yapabildiğimizi anlıyorlar mı? Şunun unutulmaması lazım: Bugünden itibaren 14 yıl içinde yani 2030 a kadar, bugün yapılan işlerin yüzde 50’si yok olacak, ortadan kalkacak, yani aslında kafayı değiştirmeyen yeni yapıya uymayan bilgiyi kullanmayan yok olacak.
 • İntermodal taşımacılığı canlandırmak istiyoruz, taşımacılık sistemimize entegre etmek istiyoruz, tren sistemleri kuruyoruz Ro-Ro’lara yatırım yapıyoruz ama intermodal taşımacılık kaplarının ülkemizde TIR’lar ile maksimum kapasite ile hareket etmesini sağlayacak imkanları  kendi elimizle yok ediyoruz. Intermodal in getirdiği avantajları, maliyet düşürme imkanlarını ortadan kaldırıyoruz.
 • Belgeleme sistemi  sektörün kanayan yarası olmaya devam ediyor.

Demiryolu taşımacılığında da yine belge ücretleri ile karşı karşıyayız. Neyse ki bu sefer çok fazla sayıda belge tipi tanımlanmadı. Ancak biliyoruz ki karayolu taşımacılığında belgeler gözden geçiriliyor. Müsteşarımıza bu konudaki temel görüşümüzü arz ettik. Taşımacılığın 3 temel aktörü var.

Kaldı ki bugün R2 – R2 ile iş yapamıyor. Bu sadece ve sadece sektörün dinamiklerini anlamamaktan kaynaklanıyor. Demiryolu taşımacılığımız alt yapı yetersizliğinden gelişemiyor. Öyle gözüküyor ki 5 sene daha Marmara’nın doğusu ile batısını yük trafiği için bağlayamayacağız.

G Ü Ç L Ü YÖNLER.

 • Hükümetin güçlü desteği ve stratejik sektör olarak tanımlanmış olması.
 • Yatırım teşvikleri.
 • Hazır bulunan taşıma kapasitesi.
 • Gelişen altyapı.
 • Ancak gelişen bu fiziki altyapıyı – gelişmiş iş yapış şekillerine uygun mevzuat ile desteklememiz kaçınılmaz. Aksi takdirde Dünya Lojistik Endeksi’ndeki yerimizi ileriye götüremeyeceğiz. Tam tersine geriliyoruz ve gerilemeye devam ederiz. 2007 – 34 / 2016 – 34. LPI da ileriye gitmek için fiziki altyapıya yatırım yapmak yetmiyor. Herkes koşuyor herkes ilerliyor, sırada daha yukarılara çıkmak için herkesten hızlı koşmamız lazım. Neden LPI da ilerlemek istiyoruz. Hem dünya ile daha iyi entegre olabilelim, daha fazla mal satalım – daha hızlı teslim yapalım hem de bölgemizin lojistik üssü olabilelim.

G E L İ Ş İ M POTANSİYELİ sunan alanları da mutlaka dikkate almamız lazım:

 • Sektörde etkinliği ve verimliliği artırmamız şart.
 • Dijitalleşme önümüzde çok önemli ve gerekli bir konu olarak duruyor.
 • Hizmetlerimizi çeşitlendirme ve Ihtisaslaşma’da yapılacak çok şey var. Soğuk Zincir / E-ticaret / Şehir Lojistiği / İhtisas depoculuğu / Liman tesisleri gibi konularda çk büyük bir gelişim potansiyeli var.
 • Üzerinde bulunduğumuz Taşımacılık Koridorları bize önemli gelişme potansiyeli sunuyor:
  • Çin: Bir Kuşak – Bir Yol
  • Batı – Doğu yönünde kıpırdanmaya başlayan İran pazarı
  • Marmara limanları üzerinden Güney doğu Avrupa’ya ulaşım
 • İntermodalizasyon:
  • Ro-Ro Hatları: Avrupa / Orta Doğu / Karadeniz
  • AB / Orta Doğu / Kafkasya ile doğrudan demiryolu bağlantıları
  • Yurt için intermodal bağlantılar
 • Bölgemizde depolama ve dağıtım üssü olma potansiyeli de hala daha bütün olumsuzluklara rağmen geçerliliğini koruyor.”

TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ ÇOK ULUSLULAŞMASI

 • Dünyanın her bölgesinde / ülkesinde şirketler kuruyoruz, satın almalarla büyüyoruz.
 • Bu aslında ilk önceleri kara filomuzun karşılaştığı sorunları yenmek adına Avrupa’da filo yatırımları yapması ile başladı.
 • Daha sonra tüm gelişmiş lojistik hizmetler sunulmaya başlandı
 • Buna imkan sağlayan en büyük etkenler:
  • Bilgi
  • Tecrübe
  • Sermaye gücü
  • Güç şartlar altına yüksek performans gösterme ve kriz yönetme kabiliyeti.

Bütün bu şartlar ve dinamikler altında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri de takip ederek sizlerden aldığımız yetki ile sizler adına hizmetler ürettik. Bunların neler olduğu icra ekibimizin sizler için hazırladığı faaliyet raporumuzda detaylı bir şekilde anlatıldı. Hatta birçoğunuzun katıldığı Çalışma Grupları Çalıştayı’nda ortaklaşa tüm konuları beraberce değerlendirdik. Hepinizin sıralarında var. Arzu ederseniz bir kere de ana hatları üzerinden beraberce geçelim.

Lütfen bunu yaparken her sene yaptığımız gibi şimdi ya da yeri geldikçe sorularınızı / düşüncelerinizi hemen haziran sunun – üzerinde tartışalım. Her konunun ilgilisi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız da buradalar – onlar da sorularınıza / taleplerinize cevap vermek isteyeceklerdir.”

6 yıldır UTİKAD Başkanlığını yürüten Turgut Erkeskin Genel Kurul'da bir veda konuşması yaptı. 6 yıldır UTİKAD Başkanlığını yürüten Turgut Erkeskin daha sonra UTİKAD'ın eski başkanları Kosta Sandalcı, Ayşenur Esin ve UTİKAD eski Genel Müdürü Müjdat Mandal ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık