6 kategoride lider!

6 kategoride lider!

Michelin, 2014 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI) sıralamasında İnovasyon Yönetimi, Ürün Güvenliği, İklim Stratejisi ve Çevre Yönetimi dâhil olmak üzere altı kategoride lastik sektöründe en yüksek puanı aldı

Michelin, 2014 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI) sıralamasında İnovasyon Yönetimi, Ürün Güvenliği, İklim Stratejisi ve Çevre Yönetimi dâhil olmak üzere altı kategoride lastik sektöründe en yüksek puanı aldı. 6 kategoride de en yüksek puanı alarak sürdürülebilir hareketlilik alanındaki küresel anlamda güçlü performansını gözler önüne seren Michelin, DJSI Dünya Endeksi’nde yer alan iki büyük lastik üreticisinden biri oldu.ÇEVREYE DUYARLI ÇALIŞMALARAr-Ge ve üretim süreçlerinden dağıtıma ağına kadar bütün iş süreçlerini sürdürülebilir bir anlayışlar kurgulayan Michelin, ham madde kullanımının azaltılması, lastik kaplama, lastiklere yönelik dünya çapında geri dönüşüm faaliyetleri gibi pek çok farklı kanalda sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Kullanım süresi dolan lastikler için yeni kullanım alanlarının bulunmasına yönelik TREC gibi yenilikçi projeler de geliştiren Michelin, biyo-kaynaklı kauçuk kullanımını teşvik eden çevreye duyarlı çalışmalarla sektöre örnek oluyor.SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK İÇİN KÜRESEL HAREKET2005 ve 2013 yılları arasında çevreye etkisini yüzde 33 azaltan Michelin Grup, 2020 yılına kadar gerçekleştireceği çalışmalarla çevresel ayak izini yüzde 40 daha düşürmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir hareketliliği bütün operasyonlarının merkezine yerleştiren Michelin,  sürdürülebilir hareketliliğin kentsel büyüme ve refahın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor. Bu hedefle 1998 yılından bu yana dünyanın sürdürülebilir hareketlik alanındaki ilk ve tek organizasyonu “Michelin Challenge Bibendum”u hayata geçiren Michelin, bu küresel organizasyonu 2014 yılında Çin’in Chengdu şehrinde gerçekleştirdi.YEŞİL RAPORKüresel anlamda çözümler üretmek için sektör temsilcileri, kamu otoriteleri, bilim insanları ve halkı 10-16 Kasım tarihleri arasında bir araya getiren etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karar alıcılara somut ve uygulanabilir çözümler sunmayı hedefleyen Michelin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 150'den fazla şirket ve otorite bir araya gelerek sürdürülebilir hareketlilik alanında yapılması gerekenlerin sıralandığı ‘Yeşil Rapor’u açıkladı.Yeşil Rapor’da öne çıkanlar; Küresel olarak, çevre-gürültü kirliği ve trafik kazalarının azaltılması gerekmektedir. Sera gazı salınımının artması enerji verimliliği ve enerji geçişi sorunlarını gündeme getirmektedir. Ekonomik büyüme ve istihdam oranlarının artması için daha kapsayıcı bir hareketlilik çözümü geliştirilmesini gerektirmektedir.

Etiketler :