“Antrepolarda işler sıkıntılı!”

“Antrepolarda işler sıkıntılı!”

Antrepo işletmelerindeki sorunlar, lojistik sektörüne yansıması ve çözüm önerileri Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’da gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı

Antrepo işletmelerindeki sorunlar, lojistik sektörüne yansıması ve çözüm önerileri Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’da gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin toplantıda yaptığı konuşmada,  “Lojistik sektörünün gündemimdeki en kritik konularından biri antrepolarda yaşanan sorunlar. Antrepolarda işler sıkıntılı, hem lojistik operasyonlarımızda, özellikle de maliyetlerimizde giderek artan sorunlar yaşıyoruz” dedi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 2 Aralık 2014 tarihinde Gümrük Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerin ardından sıkıntılı günler geçiren Antrepo İşletmecilerinin sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin yönetiminde dernek binasında gerçekleştirilen “antrepo” konulu toplantıda, yaşanan sorunlar paylaşılıp, çözüm önerileri değerlendirdi ve atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dilik, Genel Müdür Cavit Uğur ve Avrupa yakasındaki birçok antrepo işletmecisi katıldı.“GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN TANINAN SÜRENİN KISITLI”Toplantının açılışında derneğin yapısı, faaliyetleri ve çalışmaları üzerinde duran UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, birçok entegre yapıyı içinde bulunduran lojistik sektöründe aktörlerden birinin yaşadığı sıkıntının diğer oyuncuları da yakından etkilediğini söyledi. 2 Aralık’ta antrepoculuk sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerin lojistik sektörünü doğrudan, ihracatçı firmaları da dolaylı olarak etkilediğini belirten Erkeskin, şöyle konuştu: “Gümrük Yönetmeliği kapsamında, teminat miktarlarının yükseltilmesi, depolara yeni kamera sistemi uygulamasının getirilmesi, gümrük bölgelerine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin iskele bağlantısı olmayan geçici depo yerlerine alınmasına izin verilmemesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminin kısıtlanması gibi uygulamalar lojistik maliyetlerini oldukça artırmıştır. Geçiş süreci için tanınan sürenin kısıtlı olması da tüm antrepo işletmecilerini zor durumda bırakmıştır. Bu alanda yaşanılan sıkıntılar da ihracatçılardan taşımacı firmalara kadar lojistik zincirinin tüm paydaşlarına yansımaktadır.”Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten hemen sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile değişikliklerin neden olacağı sorunların paylaşıldığına dikkati çeken Erkeskin, “Ancak ne yazık ki öngörümüz doğrultusunda sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu süreçte hem lojistik operasyonlarımızda giderek artan sorunlar yaşamaya başladık, hem de maliyetlerimiz yükseldi. Buradaki önemli nokta, denetimleri artırmaya yönelik yapılan yönetmelik değişikliklerinin kimseyi mağdur etmeden, dış ticarete ve ülkemizin lojistik üs olması yolundaki çalışmaları olumsuz etkilemeden yeniden düzenlenmesi ve hayata geçirilmesidir” dedi. ERKESKİN, ANTREPO İŞLETMECİLERİNİ UTİKAD’A DAVET ETTİUTİKAD Başkanı Erkeskin, UTİKAD’ın tüm platformlarda bu sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığını vurgulayarak, yapılan bu toplantının İstanbul’un Asya yakasındaki antrepo işletmeleri için ayrıca düzenleneceğini belirtti. Erkeskin, hâlihazırda sürdürülen çalışmaların daha da etkili olması açısından antrepo işletmecilerinin dernek bünyesindeki çalışmalara katılmalarının önem arz ettiğini ifade etti ve tüm antrepo işletmecisi firmaları lojistik sektörünün çatı sivil toplum kuruluşu UTİKAD’a davet etti.

Etiketler :