MACARİSTAN’DAN RO-LA ÖNERİSİ GELDİ

MACARİSTAN’DAN RO-LA ÖNERİSİ GELDİ

Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı, 3-5 Mart’ta İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye ve Macaristan arasında ve Macaristan üzerinden yapılan transit taşımaların ele alındığı toplantıda, Türk heyeti Macaristan’ın uyguladığı geçiş belgesi ve otoyol ücretlerinin yüksekliğine dikkati çekerek ücretlerde indirim yapılmasını istedi. [caption id="attachment_2195" align="alignleft" width="300"] Türkiye-Macaristan Kara...

Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı, 3-5 Mart’ta İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye ve Macaristan arasında ve Macaristan üzerinden yapılan transit taşımaların ele alındığı toplantıda, Türk heyeti Macaristan’ın uyguladığı geçiş belgesi ve otoyol ücretlerinin yüksekliğine dikkati çekerek ücretlerde indirim yapılmasını istedi. [caption id="attachment_2195" align="alignleft" width="300"] Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı, 3-5 Mart’ta İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.[/caption]Türk heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Macaristan heyetine ise Andras Szekely’nin başkanlık ettiği toplantıda, gelişmekte olan ticari ilişkiler doğrultusunda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Her iki ülke açısından önem taşıyan bu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla karayolu taşımacılık faaliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesi gerektiği konusunda da fikir birliği içinde olunduğu dile getirildi.UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Dal’ın da katıldığı toplantıda Türk heyeti,  Macaristan'ın transit geçişlerde Türk araçlarından aldığı yüksek ücretlerin, Türkiye'nin dış ticaretine yarattığı ilave maliyet ve Türk taşımacılık sektöründe yarattığı haksız rekabete yönelik değerlendirmelerini gündeme getirdi. Ayrıca, gerek ücretli geçiş belgeleri gerekse de otoban ücretleri ile artan maliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiyle örtüşmediğine de vurgu yapıldı. Heyet,  uluslararası anlaşmalarda belirtilen transit geçiş hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak, ilave ücretsiz transit geçiş belgesi talebini Macar heyetine iletti.Macar heyeti, otobanlardan alınan elektronik geçiş ücretlerinin her ülke araçlarından alındığını ve bu konuda indirim yapılabilmesi için konunun parlamentolarında görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda, şoför vize muafiyeti ve KDV iadesi konusunda taleplerini ileten Macar heyeti, Türkiye'ye verilen ücretli geçiş belgelerinin kullanılmasının ardından kendilerine iade edilmesi konusunda Türk heyetinden talepte bulundu. Türk heyeti ise kullanılan ücretli geçiş belgesinin iade edilmesinin teknik olarak mümkün görünmediği ancak konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti.Toplantıda ayrıca Macar heyeti tarafından karayolunda uygulanan yüksek ücretlendirmeye alternatif olarak Ro-La hattı konusu gündeme getirildi. Heyet, kamyon, TIR gibi araçların demiryolunda vagon üstünde taşınma biçimi olan Ro-La sisteminin hem daha çevreci bir taşıma model olduğuna hem de ilave geçiş belgesi ve otoban ücreti gibi masrafları ortadan kaldırdığına dikkati çekti.Öneriye yönelik olarak Türk heyeti tarafından, Ro-La taşıma sisteminde uygun şartların sağlanması durumunda tercih edilebileceği belirtildi. Toplantı sonunda imzalanan protokol ile 2014 yılı için 25 bin 500 adet olan transit izin belgesi kotası da 1000 adet artırıldı.

Etiketler :