Prof. Dr. Okan Tuna

Prof. Dr. Okan Tuna

Bambu’da Hayat Var…

9 Nisan 2017 tarihinde Yeşil Lojistikçiler dijital gazetesindeki köşemde hızlandırıcı kavramından ve bu kavramın Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde uygulamaya başlayacak olan yeni yapılanmasından bahsetmiştim Hızlandırıcılar ve Lojistik Sektörü yazımı okuyabilirsiniz. O günkü yazımda da belirttiğim gibi hızlandırıcı (accelerator) kavramını tam anlamıyla ayağı yeren basan fikirlerin, kısa süreli ve yoğun bir program sonunda bir iş modeline ve startup’a dönüşmesine yarayan kurgular olarak tanımlamıştım.

İşte bu çerçevede, bu yazımda Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde oluşturduğumuz ve Bambu adını verdiğimiz hızlandırma ve ön kuluçka merkezinden bahsetmek istiyorum. BAMBU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) tarafından teknoloji tabanlı iş fikirlerinin, olgunlaşıp ticarileşerek son kullanıcılara ulaşmasına katkıda bulunan bir hızlandırma ve ön kuluçka merkezi. Kapısı; girişimcilik ekosisteminde yer alan ve fikrini olgunlaştırmak isteyen herkese açık. Diğer bir deyişle akademisyenler, öğrenciler (hatta lise öğrencileri), üniversite dışından fikri olan herkes buraya başvurabiliyor. BAMBU’yu, bilgiyi, kaynakları, fikirleri ve yetenekli kişileri bir araya getiren ve girişimlerin pazara çıkışları için en iyi yolu bulmalarına yardımcı olan bir platform olarak da düşünebilirsiniz. Bu platformun en temel fiziksel alt yapısı ise girişimcilere sağladığı ücretsiz ortak çalışma alanı. Bu alanda girişimciler, hafta içi ve hafta sonu gelerek kendilerine sunulan fiziksel ortamın olanaklarından faydalanabiliyorlar (çalışma masası, kişisel dolap, toplantı odası, internet, maker-atölyesi v.b.). İdeaLab adını taşıyan maker-atölyesi de ürün prototipini geliştirmek isteyen girişimcilere 3D-Printer, 3D-Scanner gibi olanakların ücretsiz olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi; girişimcilerin gelişimini sağlamak için yıl içerisinde en az 3 tane 10 haftalık program açmaktadır. Programa kabul edilebilmek için, girişimci adaylarının fikirlerini jüri önünde sunmaları ve onay almaları beklenmektedir. Jüri tarafından onaylanmayan hiçbir girişim BAMBU hizmetlerinden faydalanamamaktadır. 10 haftalık program; yoğun eğitim, çalıştay ve mentörlük faaliyeti içermektedir. Hızlandırma programı, iş modeli oluşturma ve doğrulama, müşteri geliştirme, ürün-pazar uyumu, pazara çıkış, finansmana erişim ve çözüm ortakları oluşturma gibi kritik alanlarda girişimcilere profesyonel destekler sunar. Programın en temel özelliği; girişimci adaylarının 10 haftalık gibi kısa bir süre içerisinde iş fikirlerini konusunda uzman mentörler ile görüşme yapmaları konularında yönlendirilmeleri ve müşteri /pazar  beklentileri için sahaya çıkıp çalışma yapmaları konusunda eğitilmeleri olmaktadır. 2,5 aylık gibi kısa bir sürede, programa giren her bir girişimci adayı en az 20 saatlik mentörlük almakta ve en az 20 potansiyel  müşteri ile görüşerek ürün/hizmet doğrulamasını yapmaktadır. Bu süreçte de, BAMBU ticarileştirme uzmanları tarafından tüm gelişimleri takip edilmekte ve “girişimci yaşam grafikleri” gerçekleştirdikleri faaliyetlere dayalı olarak oluşturulmaktadır. Girişimci yaşam grafiği;  söz konusu girişime yapılacak olan yatırımlarda ve desteklerde önemli bir araç olarak da kullanılmaktadır.

Hızlandırma programı sonunda düzenlenen DEMODAY ile girişimciler, olgunlaştırdıkları iş fikirlerininin pazarlama pitch’lerini jüriye sunarlar. Demoday; 2,5 ay boyunca girişimci adaylarının çabalarının sonucunda geldikleri noktayı ortaya koymalarıdır. Değerlendirme sonrasında başarılı olanlar ise BAMBU hizmetlerinden 1 yıl boyunca faydalanmaya devam ederler.

Şimdi diyeceksiniz bize niye bunu anlattın. Önümüzdeki yazılarda seri olarak Bambu Hızlandırıcısında yer alan lojistik/ulaştırma temelli girişimleri size tanıtmaya başlayacağım. Amacım, bu girişimci adaylarının nasıl bir ortamda yer aldığının kısa bir özetini vermekti. Görüşmek dileğiyle.

Prof.Dr. Okan TUNA

Dokuz Eylül Üniversitesi  DETTO Koordinatörü

 otuna@deu.edu.tr

Önceki ve Sonraki Yazılar