Sürücüler kötü alışkanlıklarını kimden alıyor?

Sürücüler kötü alışkanlıklarını kimden alıyor?

Goodyear ve Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu’nun 2013 sonunda tamamladığı araştırması; ebeveynlerin,  gençlerin sürüş davranışları üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Sürüş eğitmenlerine sorularak yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerde gözlemlenen kötü alışkanlıklar, gençlerin dikkatsiz araba kullanmasına neden oluyor .Goodyear ve Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu (EFA) tarafından yürütülen araştırmaya göre kötü sürüş alışkanlıkları...

Goodyear ve Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu’nun 2013 sonunda tamamladığı araştırması; ebeveynlerin,  gençlerin sürüş davranışları üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Sürüş eğitmenlerine sorularak yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerde gözlemlenen kötü alışkanlıklar, gençlerin dikkatsiz araba kullanmasına neden oluyor .Goodyear ve Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu (EFA) tarafından yürütülen araştırmaya göre kötü sürüş alışkanlıkları ebeveynlerden çocuklarına geçiyor. Araştırma sonuçlarına göre ebeveynlerin kötü sürüş alışkanlıkları, genç sürücülerin yol güvenliği tutumlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorun en az Polonya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nde görülürken; İtalya, Fransa, Avusturya ve İspanya’da ise oran oldukça yüksek. Rusya’da ise özel bir durum ortaya çıkıyor. Eğitmenler Rusya’da ebeveynlerin çoğunluğunun (yüzde 72) çocukları için iyi bir örnek olduğunu düşünüyor. AB ortalamasındaki rakamlar arkadaş baskısının da gençlerin pervasızca sürüş eğilimi (yüzde 51) üzerinde büyük etkisi olduğu ortaya koyuyor.ROL MODEL AİLE Avrupa sürüş eğitmenleri arasında yapılan araştırma sonuçları, eğitmenlerin yaklaşık dörtte üçünün (yüzde 76) ebeveynlerin sürüş alışkanlıklarının genç sürücülerde kötü bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Sürüş eğitmenlerine göre gençlerin ebeveynlerini rol model alma oranı Türkiye’de yüzde 86. Bu oran Belçika’da yüzde 62’ye kadar düşüyor. Yol güvenliğini evde çocuklara öğretme oranı Avrupa Birliği (AB) ortalamasına göre yüzde 32 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 41’e ulaşıyor.Goodyear Avrupa, Orta doğu, Afrika Bölgesi (EMEA) Tüketici Lastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef araştırma bulguları hakkında, "Deneyimli eğitmenlerden alınan kaliteli sürüş dersinin yerini herhangi bir şey tutamasa da, bu bulgular güvenli sürüş davranışlarını aşılamanın evde ve erken yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini vurguluyor. Bu araştırmanın, yeni nesil bilinçli sürücüler yaratma konusunda ebeveynlere bir uyarı çağrısı olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.ALIŞKANLIKLAR GENÇ YAŞTA KAZANILIYORKonuyla ilgili olarak Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu Başkanı John Lepine ise, "Bu bulgular, gençlerin direksiyon başında olumlu rol modellerine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Gençler erken yaşlardan itibaren iyi veya kötü alışkanlıklar kazanıyor. Anne babalar kendi sürüş alışkanlıklarının, çocuklarının yol güvenliği tutumlarını nasıl etkilediğini daha fazla farkında olursa, ortaya çıkacak sonucun daha güvenli yollar ve daha sorumlu genç sürücüler olacağına inanıyoruz” dedi.Sürüş eğitmenleri, ebeveynlerin çocuklarının güvenli bir sürücü olma şansını artırmak için çocukları için olumlu bir örnek oluşturmak dışında, evde yol güvenliği hakkında konuşma, çocuklarının gelişimini ilk elden görmek için bir yolcu olarak sürüş derslerine katılma ve trafiğe kapalı alanlarda pratik yapmasını sağlama gibi çocuklarının sürüş eğitiminde daha büyük bir rol oynamanın da önemini vurguluyor.ARAŞTIRMA HAKKINDAÇalışma, sürüş eğitmenlerinin yol güvenliği bilinci, inancı ve uygulamalarına yönelik öğretim tutumlarının genç sürücüler arasında daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Goodyear EMEA adına Reputation Inc. tarafından gerçekleştirildi. Anket 15 farklı ülkede sürüş eğitmenlerine dağıtılan 37 soruyu kapsıyor. Araştırmaya; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsviçre, İspanya, İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika ülkeleri katıldı. Araştırmada her ülkede sürüş eğitmenlerinin genel nüfusu araştırılıyor, daha sonra anketi doldurmak için her ülkeden bir temsilci örneği gerekiyor. Tüm anketlerden soruların cevapları harmanlanmış ve hem bireysel ülke düzeyinde ve AB genelindeki düzeyde analiz ediliyor. AB analizine dahil edilen ülkeler şunlar: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsviçre, İspanya, ve İngiltere (örneklem büyüklüğü n = 2.334). Genel Avrupa analizi yapılırken, veriler bütün ülkelere eşit söz hak vererek, ülke nüfusuna göre eşit ağırlıklı oluyor. Saha çalışması 2013 Ağustos ayından Eylül ayına kadar gerçekleştiriliyor. Mülakatlar her ülkenin yerel dilinde çevrimiçi yapılıyor. Araştırmanın tüm sonuçları istek üzerine mevcut.Bu araştırma 2012 yılında 16 ülkede 6 bin 400 acemi sürücü arasında gerçekleştirilen araştırmayla ortaya konuyor.

Etiketler :