KÜRESEL RAPORLAMA ŞİRKETLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ

KÜRESEL RAPORLAMA ŞİRKETLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ

Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative-GRI), geliştirilmiş Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri "G4", Akbank'ın ana sponsorluğunda Akçansa ve Çimsa’nın eş-sponsorluğunda ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliği ile Türkiye’ye geliyor. Akbank ana sponsorluğu, Akçansa ve Çimsa eş-sponsorluğu ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliği ile Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) yeni nesil Sürdürülebilirlik Raporlama...

Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative-GRI), geliştirilmiş Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri "G4", Akbank'ın ana sponsorluğunda Akçansa ve Çimsa’nın eş-sponsorluğunda ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliği ile Türkiye’ye geliyor. Akbank ana sponsorluğu, Akçansa ve Çimsa eş-sponsorluğu ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliği ile Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) yeni nesil Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri G4’ün Türkçe çeviri ve tanıtım çalışmaları başladı. İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye lansman toplantısı, kurum ve kuruluşlara G4’ün genel tanıtımı ve uzman panel katılımcıların deneyimlerinden faydalanma ve onlara soru sorma imkanı sağladı.Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan GRI İlkeleri, tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ekonomik, çevre, sosyal ve yönetim performansları hakkında raporlama imkanı sağlıyor. Tanıtımı, geçen Mayıs ayında Amsterdam'da düzenlenen “Sürdürülebilirlik ve Raporlama Global Konferansı”nda (Global Conference On Sustainability And Reporting) yapılan “G4 İlkeleri”, sürdürülebilirlik raporlamasında kullanılan standartlar “daha anlaşılır ve uygulanabilir” duruma getirilerek geliştirildi.Lansman toplantısında Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar, yenilenen önceliklendirme bakışının sonuçlarını ve G4’ü uygulayacaklar açısından hangi değişiklikleri getirdiğini daha iyi anlayabilmeleri için G4’ün yenilikleri ve gelişmeleri hakkında bilgilendirildiler.Açılış konuşmalarını Akbank, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Türkiye Ofisi ve GRI’dan yetkili ve uzmanların yaptığı ücretsiz yarım günlük etkinlikte sürdürülebilirlik raporlamasının getirdiği fayda ve zorluklar tartışıldı. Türkiyedeki kuruluşlardan oluşan panel katılımcıları, GRI G4 Raporlama İlkeleri hakkında ilk görüş ve deneyimlerini paylaştılar.ŞİRKETLERİN İTİBARIGRI İcra Kurulu Başkanı Ernst Ligteringen şu ifadeleri kullanmıştı: “Önemli sürdürülebilirlik bilgileri, şirketlere pazarın, yatırımcıların ve kanun düzenleyicilerin değişen taleplerine uyum sağlamaları ve bu taleplere yanıt vermeleri konusunda yardımcı olarak daha akıllı ve daha sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarını ve stratejik karar verme sürecinde daha iyi olmalarını sağlayabilir. G4 İlkeleri, önceliklendirme (materiality) konusuna daha fazla vurgu yaparak, raporlama yapacak şirketlerin işlerinde en önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere odaklanmalarını sağlayacak. Bu bilgilerin beyanı, aynı zamanda, şirkete duyulan güveni arttırmakta ve şirketin itibarını yükseltiyor.”TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYIMLAYAN İLK MEVDUAT BANKASIYIZAkbank’ın mevduat bankaları arasında Türkiye'de bir ilke imza atarak 2009 yılında ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını vurgulayan Akbank Halkla İlişkiler Müdürü Özlem Yalçın, “Akbank, Türkiye’nin en değerli banka markası ve ülkemizin en değerli kuruluşlarından biri. Sahip olduğumuz bu gücü ve kaynaklarımızı toplumumuzun ve dünyamızın geleceğine yönelik projelerde değerlendiriyoruz. Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk mevduat bankasıyız. Akbank olarak G4 ilkelerinin Türkçeye çevrilmesi ve Türkiye’de tanıtılması çalışmalarında rol almak bizim için çok önemli. GRI’ın, raporlamaya katılımı artıracağına inandığımız bu önemli yeniliğinin ülkemizde sürdürülebilir bir gelecek oluşturma çabalarına katkı sağlamasını diliyoruz” diye konuştu.ŞEFFAFLIKAkçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal da toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yapı malzemeleri sektörünün lideri olarak faaliyet gösteriyoruz. Fakat bizim için liderlik kavramı, sektörün yanı sıra içinde bulunduğumuz toplumu daha ileri noktalara götürme görevini de ifade ediyor. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın geleceğini düşünmeyi, en önemli ev ödevlerimiz arasında görüyoruz. Bunu da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, topluma, sektöre veçevreye çözümler sunarak tesislerimizin varlığını sürdürülebilir kılarak sağlıyoruz. Akçansa olarak, çalışmalarımızı doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde sürdürülebilir başarı kazanma hedefiyle sürdürüyoruz. Bu başarılarımızı da 2010 yılından beri yayınladığımız GRI Sürdürülebilirlik Raporlarımızda ve Carbon Disclosure Project raporlarımızda şeffaf olarak açıklıyor ” dedi. İŞ SÜREÇLERİÇimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu ise Çimsa’nın sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini belirterek şöyle konuştu: “Biz Çimsa olarak,  dünyamızın geleceği için iş dünyasına büyük sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik yönetimini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Kurumsal kararlarımızı şekillendirirken, her zaman sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alıyoruz ve bu alanda kaydettiğimiz ilerlemeyi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmayı görev kabul ediyoruz. 2007-2010 yıllarını kapsayan ilk GRI raporunu B seviyesinde hazırladık. 2011 yılını kapsayan raporumuz ilk kez B+ seviyesinde yayınlandı. Şimdi de 2012 yılını kapsayan raporumuz, çimento sektöründeki ilk GRI A+ raporu oldu. Elbette bununla da yetinmeyeceğiz, 2014 yılı sonrasında Entegre Raporlamaya geçmeyi hedefliyoruz. Türkiye’den Entegre Raporlama sürecine test şirketi olarak girmeyi kabul eden iki şirketten biri olduk.”SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSISustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık'ın Türkiye ortağı Tuba Atabey de, “G4 raporlama ilkeleri, GRI’ın paydaşlarla yaptığı uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu değişiklikleri anlamak ve raporu buna göre oluşturmak çok önemli. G4 raporlama ilkelerinin öne çıkardığı önceliklendirme (materiality) yaklaşımı sayesinde şirketlerin raporlama süreçlerini gözden geçirecekleri ve ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerine odaklanarak sürdürülebilirlik performanslarını iyileştireceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINI TEŞVİK G4 İlkeleri, sürdürülebilirlik raporlarının kalitesini artırmanın yanında entegre raporlamada kullanılacak öncelikli sürdürülebilirlik bilgisinin oluşturulmasında güçlü bir araç olacak.G4’teki diğer iyileştirmeler ise, kullanım kolaylığı ve yeni raporlamaya başlayanlara erişim kolaylığı ve OECD MNE İlkeleri, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri de dahil diğer küresel çerçevelerle harmonizasyonun yapılmış olması. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) sürdürülebilirlik raporlamasını teşvik ederek kuruluşların daha sürdürülebilir olması ve böylece sürdürülebilir bir global ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamak.GRI’ın misyonu sürdürülebilirlik raporlamasını standart bir uygulama haline getiriyor. GRI, bütün kurum ve kuruluşların ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim performanslarını raporlamalarını sağlamak için Sürdürülebilirlik Raporlama İlkelerini ücretsiz olarak yayınlar.

Etiketler :