Zorlu Gayrimenkul’ün ofis projesi LEED Gold sertifikası aldı

Zorlu Gayrimenkul’ün ofis projesi LEED Gold sertifikası aldı

Zorlu Gayrimenkul’ün Zorlu Center’dan sonra ikinci projesi olarak, 280 milyon dolar yatırım bedeli ile hayata geçen A+ ofis projesi Levent 199, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen “LEED Gold” sertifikasını aldı

Zorlu Gayrimenkul’ün Zorlu Center’dan sonra ikinci projesi olarak, 280 milyon dolar yatırım bedeli ile hayata geçen A+ ofis projesi Levent 199, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen “LEED Gold” sertifikasını aldı.İçerisindeki elektrikli otomobil parkı, bisiklet parkı ve toplam 10 bin metrekare yeşil alanıyla da çevre dostu bir bina olan Levent 199, LEED Core and Shell, yeni inşaat kategorisinde 74 puan alarak “GOLD / Altın” seviyesinde sertifika almaya hak kazandı. YAĞMUR SULARI TOPLANIP TEKRAR KULLANILIYORLevent 199'da, çevreye duyarlı malzeme ve yapım tekniklerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik adına en önemli kaynakları oluşturan enerji ve su tüketimlerinin minimum düzeyde tutulduğu yüksek verimlilikte sistemler tercih ediliyor.Levent 199'da, yağmur suları toplanıp tekrar kullanılıyor. Yerkürenin en önemli kaynaklarından biri olan suyun verimli kullanımı, binanın en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu amaç doğrultusunda atık su teknolojilerinden gri su ve yağmur suyu sistemleri binaya entegre edildi ve böylelikle toplanan atık sular peyzaj sulamasında kullanılarak şebeke suyu kullanımı azaltıldı. Ayrıca, kullanılabilecek en verimli su armatürleri seçilerek su tüketimi minimize edildi.Yeşil bir bina için büyük önem taşıyan enerji tüketiminde ise oldukça verimli ve çevreye duyarlı sistemlerin yanı sıra enerji verimli mekanik ekipmanlar seçildi. Bu sistemlerin yanı sıra bina kabuğu, yalıtım ve cam sistemleri de yüksek performansta olup, enerji tüketimini azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Seçilen dış cephe sisteminde kullanılan özel nitelikli camlar ve ara katmanlar ile maksimum doğal gün ışığı performansı yakalanarak, çalışanlar için aydınlık ve sağlıklı bir ortam sağlandı ve böylece aydınlatma için harcanan enerji tüketimi azaltıldı. Aynı sistemin ve katmanların özel nitelikleri ile cephenin izolasyon gücü de artırılarak ısıtma/soğutma için harcanan enerji miktarının da minimize edilmesi sağlandı.Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Test & Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlendi. Hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayarak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indiriliyor.Binada yüksek enerji sarfiyatı yapan cihazlar; enerji analizörleri ve kalorimetreler bina enerji takip sistemi vasıtasıyla gözlemlenmektedir. Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında oluşabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında tespit edilebilmektedir.İNŞAAT AŞAMASINDA DA ÇEVRE DOSTULevent 199, henüz inşaat halindeyken inşaat sahası, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde kontrol altında tutuldu. İnşaat atıkları sahada ayrıştırılarak yüzde 75’inden fazlası geri dönüşüme gönderildi. Aynı zamanda inşaat sırasında kullanılan malzemelerin yüzde 20’sinden fazlası geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ve yüzde 40’ında fazlası da yerel malzemelerden seçildi. Böylece inşaat için gerekli hammadde miktarı ve yerel kaynaklar tercih edildiği için ulaşım kaynaklı karbondioksit emisyonu azaltıldı.Levent 199’da, yeşil binaların en önemli başlıklarından biri olan bina kullanıcısı sağlığı da ön plana çıkarıldı. Tüm kullanıcı alanlarına yeterli taze hava verilerek kaliteli bir yaşam alanı sunulması sağlandı. İnşaat sırasında kullanılan ve insan sağlığına zararlı salınım yapabilecek boya, yapıştırıcı, macun, astar gibi malzemelerin çevre dostu ve minimum salınım limitlerinde seçilmesine özen gösterildi. İç mekanın temizliği için ana girişlerde yağışlı günlerde kulanılacak ve yeşil bina kriterlerine uygun şekilde paspaslar tasarlanarak, havalandırma sisteminde kullanılan filtreler minimum F7 seviyesinde seçildi.Genel konu başlıklarının yanı sıra bonus puanları oluşturan Tasarımda İnovasyon kategorisi kapsamında kredi gereklilikleri fazlasıyla sağlandığından dolayı üstün performans puanlarına ek olarak, “Sürdürülebilir Peyzaj Planlaması” ve “Yeşil Bina Bilinçlendirme” konularında puanlar kazanılmıştır.LEED SERTİFİKASYON SİSTEMİ NEDİR?1998 yılında ortaya çıkan ve çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design) Amerikan Yeşil Binalar Konseyi ( USGBC ) tarafından geliştirildi. LEED kapsamında projelerde; toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi, su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması, tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması, iç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü, insan sağlığına zararlı uçucu maddeler ile sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması, gün ışığından asgari düzeyde faydalanma gibi konular değerlendirilerek puanlanıyor.

Etiketler :