Site sol MAN (411)_PETROL OFİSİ  395/411
DAF 366
Renault Trucks (671)
Haber detayı LOGO ALTI 1  KRONE 346
Mercedes12_TIRSAN34_146

MAN yeni nesil kamyon ve çekicilerini tanıttı

MAN yeni nesil kamyon ve çekicilerini tanıttı

Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN’ın efsane serilerinin ayak izlerini takip ediyor. 2000 yılında tanıtılan MAN TGA, kamyon yapısını biçimlendirmişti. Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, eskilerin izinden gitmekle kalmadı, konfor, güvenlik, randıman, güvenilirlik ve hizmetin yanı sıra ağ bağlanabilirliği ve dijitalleşmede de yeni bir seviyeye çıktı. 

“Simplifying Business” – değişen ulaştırma endüstrisi

Bugün ulaştırma endüstrisinin tüm alanlarındaki gereksinimler, her zamankinden çok daha çeşitli ve karmaşık. Geleceğe ilişkin tahminler ise endüstrinin temel dönüşümünün “tam gaz” ilerlediğini gösteriyor. Bu da beraberinde büyük zorluklar getiriyor. Sadece AB’de ulaştırma hacminin, önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40 artacağı öngörülüyor. Aynı zamanda, sıkı kanuni düzenlemeler CO2 emisyonunu, 2025’e kadar yüzde 15, 2030’a kadar da yüzde 30 azaltmayı amaçlıyor. Tüm bunların üstüne bir de giderek artan sürücü bulma sıkıntısı, işleri daha da zorlaştırıyor. Yeni istatistiklere göre, Almanya’da sadece önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 150.000 kalifiye profesyonel sürücüye ihtiyaç duyulacak. Ek olarak, tüm lojistik süreçlerde giderek daha kapsamlı hale gelen dijitalleşme, ulaştırma firmalarını hızlı bir tempoya sokuyor. 

Bu durumu “Müşterilerimiz bizden haklı olarak bu sorulara cevap bulmamızı bekliyor” şeklinde özetleyen MAN Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Drees, “Onlar için tüm doğrudan ve dolaylı etkileriyle bu değişikliklerin bir adım önünde olmalıyız. Bu, çok büyük ama aynı zamanda olağanüstü heyecan verici bir görev, yani ürünlerimizin üreticisi olarak farklı, yeni boyutlarla düşünmemiz gerekmektedir. Biz bunu, yeni nesil kamyon ve çekicilerimizle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu nedenle MAN yeni nesil kamyon ve çekiciler, müşterilerin ve sürücülerin MAN kamyonlarında her zaman değer verdiği ve beklediği her şeyi, hem de daha iyi bir şekilde sunuyor. Giderek karmaşıklaşan koşullara rağmen taşımacılarının ve sürücülerinin yükünü azaltmak ve günlerini kolaylaştırmak amacıyla MAN’ın bu yeni jenerasyonu, denenip onaylanmış özellikleri ile tamamen geleceğe dönük gelişmeleri bir araya getiriyor. MAN, bu doğrultuda dört ana konuya odaklandı; kabindeki sürücü, araç randımanı ve güvenli kullanımının yanı sıra müşteriler için güçlü ve işinin ehli bir ortak. 

“Sürücüye mükemmel uygunluk” – sürücü odak noktası

İş alanını en uygun hale getirmek ve sürücünün günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde ayarlamak için sürücülerinin performansları ve motivasyonları en öne konulmalıdır. Her şeyden önce, bir taşımacılık firmasının ekonomik başarısı için en belirleyici yapı taşları ise sürücülerin bağlılığı ve memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil MAN kamyon ve çekiciler, kullanıcı dostluğu, en uygun ergonomi, daha sezgisel ve güvenilir operasyon, dijital araçlarla ve uygulamalarla ağ oluşturmada referans çizgisini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra en uygun alan kullanımı, iyi düşünülmüş bir depolama kavramı ve mükemmel uyku rahatlığı konularında da standartları belirlemektedir. Tüm bunlar, deneyimler temelinde belirlenen ihtiyaçları gidermek için ayarlanmıştır. Çünkü MAN sürücülerin ve işletmecilerin geri bildirimlerini ve uzmanlıklarını, sürekli olarak tüm geliştirme sürecine dâhil etmiştir. Yeni geliştirilen dönüş yardımı, trafik sıkışıklığı yardımı ve şerit değiştirme yardımı gibi modern yardım sistemleri, sürücünün gerginliğini azaltmakta, trafikte güvenliği arttırmaktadır. 

“Yüksek randıman & ekonomi”

2019 yılında tanıtılan Euro 6d motor, yeni nesil MAN araçlarla birlikte tam randımanlı potansiyeline erişmektedir. Ünitelerin, yeni geliştirilmiş tüketim azaltıcı güç aktarma organları ve yazılım bileşenleri ile mükemmel etkileşimi de, geleceğin serilerine çığır açan bir randıman seviyesi kazandırmaktadır. Bu şekilde, yeni MAN kamyon ve çekici nesli, klasik uzun yol taşımacılığı uygulamalarında Euro 6c’nin önceki versiyonu ile karşılaştırıldığında yüzde sekize kadar yakıt tasarrufu yapmakta ve bu şekilde CO2 oranında net bir azalma sağlamaktadır. Yeni araç tasarımının gelişmiş aerodinamiği de bu azalmada rol oynamaktadır. 

Ayrıca MAN, sürücüleri daha randımanlı sürüş yöntemleriyle desteklemek amacıyla dijital uygulamalarla hedefli ve uygulama odaklı ek eğitim ve öğretim seçenekleri de sunmaktadır. 

Bileşenler ile bakım ve onarım alanlarındaki kapsamlı ürün iyileştirmeleri, hizmet süresi maliyetini azaltmaktadır. Benzer şekilde, bu yeni nesil, ağırlığa duyarlı uygulama sektörleri için de önemli ticari yük avantajları sağlamaktadır. 

“Optimize çalışma süresi” – tüm hizmet süresi boyunca en üst seviyede kullanılabilirlik 

Bir kamyonun kullanımdayken ne kadar “iyi” olduğu, büyük oranda taşımacılık görevini ne kadar etkin ve kolay bir şekilde yerine getirdiğine bağlıdır. Buradaki önemli bir parametre de güvenilirliktir. MAN, TÜV raporunda da defalarca teyit edilen köklü ürün kalitesini gelecekte de sürdürebilmek amacıyla, yeni kamyon ve çekici neslinde daha da iyi hale getirmeye çalışmaktadır. Kamyon ve çekicilerin işlevselliğini önemli ölçüde geliştirecek ve genişletecek olan yeni geliştirilmiş, basitleştirilmiş, güçlü ve geleceğe dönük elektronik mimarisi de buna önemli bir örnektir. 

Ek olarak, kapsamlı bir şekilde daha da geliştirilmiş, dijitalleştirilmiş bakım yönetim sistemi, yeni MAN TG araçları için maksimum kullanılabilirliği garanti altına almakta ve işletme maliyetlerini azaltmaktadır. Filo yönetimi ve sürücüler, sayısız dijital işlevlerle ve hizmetlerle desteklenmektedir. 

“Güçlü ortak” – ehil ve kişisel ortaklık

MAN, yeni kamyon ve çekici nesli ile birlikte, tamamen müşteri ihtiyaçlarına odaklı bir danışma ve arz sistemi de getirmektedir. Bu, sürekli uygulama profiline odaklı bir üretim mantığı izlemektedir. Bu da yeni bir MAN TGX, TGS, TGM ya da TGL’in, kapsamlı şekilde ayarlanabilir ve esnek konfigürasyon seçeneklerinin kullanımı ile söz konusu taşımacılık görevine tam uyumlu bir kamyon olarak bir araya getirilmesine imkan vermektedir. Tüm bunlar da yeni jenerasyonu, koordineli bakım, finans ve dijital hizmetlerle birlikte bütünsel, entegre bir ulaştırma çözümü yapmaktadır. Tüm bunlar, uzman kişisel irtibat ortaklarıyla tek bir kaynaktan gelmektedir. Dahası, MAN Individual, aracı geliştirmek ve müşteriye, özgün fabrika teslimi uyarlamalar yapmak için kapsamlı portföy seçenekleri sunmaktadır. 

Müşteriden ürüne

Yeni MAN kamyon ve çekici neslinin “Simply my Truck” iddiası, sadece bir slogan değil, aynı zamanda gelişme için de önemli bir temeldir. Öncelikle bir kamyon ya da çekicide ideal iş ve yaşam alanlarının nasıl tasarlanması gerektiğini bulmak amacıyla MAN geliştiricileri, 700’ün üzerinde sürücüye (kamyon durakları ve hizmet istasyonlarına ziyaretler de dahil olmak üzere) farklı prototip çözümleri sundular. Bu profesyonellerin geri bildirimleri ve kişisel istekleri ise yeni serinin doğrudan bir parçası oldu. 

Bunun dışında MAN, yeni bir araç için en önemli gereksinimleri atölyelerde birlikte tanımlamak amacıyla 16 ülkeden 300 ulusal ve uluslararası müşteriyi Münih’e davet etti. Geliştiriciler, bu farklı girdileri sürücü geri bildirimleri ile karşılaştırdı ve ortaya çıkan temel fikirleri ise, bu yeni neslin sayısız inovatif özelliğine dönüştürdü. 

MAN, aynı zamanda, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler alanlarının performansını da sürekli olarak daha da geliştirmektedir. Yılda 40.000’in üzerinde kişisel müşteri araştırması doğrultusunda, yeni MAN TGX, TGS, TGM ya da TGL’lerin en faydalı şekilde kullanımına yardımcı olacak yeni hizmetler ve ürünler yaratıldı. 

Üretim ve satış süreçlerinde kapsamlı iyileştirmeler

Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN için salt bir araç değildir, üretim ve satışta kapsamlı iyileştirmeler de içermektedir. 

MAN, yeni neslin seri üretiminin başlamaya hazır olması ve 2020 sonuna kadarki geçiş döneminde daha önceki modellerle aynı zamanda sunabilmek amacıyla yatırımlar gerçekleştirdi. Örneğin sadece Münih’teki tesislerinde yaklaşık 100 milyon avro yatırım yaptı. Orada, kapsamlı yeni kamyon nesilden ve eski TG serisinden günde 500 adete kadar kamyon kabini üretilmektedir 

85 milyon avroya çıkan ek yatırım ise, artan kabin üretimini hiç sorunsuz karşılayabilecek ana fabrikanın yeni kabin boya atölyesine yapıldı. Bu fabrika, Avrupa’nın en gelişmiş teknolojili ve çevre dostu fabrikalarından birisidir ve MAN’ın kendini başarmaya adadığı “yeşil fabrikaya” doğru atılmış bir başka adımdır. 

TGL ve TGM serilerinin üretim hattından çıkmaya devam ettiği Avusturya’nın Steyr kentindeki fabrikadaki yeni ve son teknoloji boya atölyesi de hizmete girdi. Tüm MAN üretim ağı için bütün plastik eklemeler, gelecekte sadece burada yapılacak. 

MAN, yeni kamyon nesli ile, üretimin yanı sıra sunum sürecini de yeniden yapılandırdı. Bunun temelinde, yeni konfigürasyon süreçlerinde ve araçlarında kendisini gösteren, üretim mantığındaki temel yöntem değişikliği yatmaktadır. Arz yaratırken buradaki anahtar düşünce; müşterinin bireysel taşımacılık görevini en öne yerleştirmektir. Bu da, tamamen entegre kamyon ve çekici serisi, Satış Sonrası hizmetleri, finansal ve dijital hizmetlerle birlikte pazarla ve müşteriyle daha uyumlu bir portföy ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla konfigürasyon ve arz süreci, sadece daha hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda müşterinin taşımacılık görevi için mükemmel aracı bir araya getirirken yararlanabileceği yüksek düzeyde bir esneklik de sağlamaktadır.

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli – sayılarla proje

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, firmanın 20 yıl içinde yaptığı en iddialı proje konumunda: 

Proje için 12.000.000 çalışma saati harcandı

Pazara sunulmasına kadar 4.000.000 kilometre test sürüşü yapıldı

2.800.000 satır kod yazıldı 

Yeni araç tasarımı için 167.000 çalışma saati harcandı

Yaklaşık 22.000 yeni kalem tüm birimlere entegre edildi

3.000 kabin rengi standart olarak sunuldu

2.100 MAN çalışanı projeye direkt dâhil oldu

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli için 8 farklı boyutta kabin sunuldu

Yüzde 8’e kadar daha az yakıt tüketimi sağlandı

4 Seri: TGX, TGS, TGM ile TGL 

1 Ekip: 36.000 MAN Truck & Bus çalışanı

7.5 tondan 41 tona TGL, TGM, TGS ve TGX model serisi, Sekiz farklı yeni kabin ve her sektör için doğru şasi

Her ulaştırma görevinin kendine özgü güçlükleri vardır. Uluslararası uzun yol taşımacılığında bir kamyon ya da çekici, sadece yakıt tasarrufu ve rahat, yormayan sürüş için ergonomik operasyon değil, aynı zamanda dinlenme ve uyuma alanı için de uygun bir konsept sunmalıdır. Bu, sürücülerin molalarda ideal şekilde tazelenmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü onlar, ancak tamamen dinlendiklerinde kamyonlarını trafikte güvenli çevre dostu bir şekilde sürmeye odaklanabilirler. Trafik sıkışıklıklarında yarı otomatik sürüş ya da dönüş yardımı özelliği gibi yardım sistemleri, ek destek sağlamaktadır. Operatörler için güvenlik, sadece uzun yolda değil, inşaat sahalarında ve dağıtım ağlarında da kilit önemdedir. İyi görüş ve önemli sürüş bilgilerinin en uygun şekilde göstergelerde yer alması, şehiriçi sürüşlerde, zorlu inşaat sahalarında ya da hüner isteyen teslimat noktalarında hayati önem taşımaktadır. Şehiriçi dağıtım taşımacılığının günlük rutininin bir parçası olarak ya da belediye hizmetlerini yerine getirirken araç kabinine sık sık girip çıkmanın ergonomisi de, bir başka kilit özelliktir. İster üç yana devirmeli damper ya da kaydırılabilir damper, isterse frigo kasa veya çöp toplama aracı olsun yerine getirilecek taşımacılık görevi için doğru gövdeyi seçmek de önemlidir. Çünkü araç şasisi, en faydalı teknik ve elektronik arayüzleri sunmalıdır. Özellikle, uygun güç aktarma organları tasarımı, sürücü ve aracın taşımacılık görevini randımanlı ve göreve uygun bir şekilde yerine getirmesini garantilemekte kilit önemdedir. MAN, her seferinde en uygun çözümü sunmak amacıyla yeni ürün gamını, farklı taşımacılık sektörlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşılan görevleri yerine getirebilmek amacıyla modüler formda tasarladı. 

Çeşitli ürün portföyü: Her görev için doğru kamyon

Test edilip onaylanmış olanı sürdürmek ve uygun olduğunda daha iyi bir hale getirmek, MAN’ın bilinen model serileri temelinde yükselen yeni nesil kamyon ve çekicilerinin arkasındaki temel düşüncedir. Uzun yol ve ağır yük taşımacılığı halen, geniş, uzun ve yüksek sürücü kabinleriyle tanınabilecek yeni MAN TGX modelleriyle yapılmaktadır. Daha önce olduğu gibi, yeni MAN TGX de üç farklı motor seçeneğiyle gelmektedir: 640 beygir gücüne kadar çıkabilen sınıfının en güçlüsü MAN D38,
430 ila 510 beygir gücü sunan orta sınıf MAN D26,
hafif uzun yol taşımacılığı için 330 ila 400 beygir gücü arasındaki MAN D15. 

TGX için klasik 4x2 ve 6x2 yarı-römork çekiciler ve şasi ünitelerinin yanı sıra, ağır taşımacılık operasyonları için popüler seçim olan 6x4 ve 8x4 seçenekleri de mevcuttur. 

4x2 çekici isteğe bağlı olarak, asfaltsız yüzeylerde ek yol tutuş sağlayan hidrostatik ön aks tahriki, MAN HydroDrive ile birlikte sipariş verilebilir. MAN TGX, bu çeşitlilik ile 18 tondan 41 tona kadar azami yüklü araç ağırlığı arasında seçenekler sunmaktadır. Ağır görev uygulamaları için 250 ton azami yük katar ağırlığı da bulunmaktadır. 

Yeni MAN TGS’nin hedefi ise, daha önce de olduğu gibi ağır iş inşaat aracı, dağıtım ve belediye hizmet sektörleridir. Bu modelin serileri, dar kabinleri ile bilinmektedirler. Çünkü tipik uygulamalarda, hem boş araç ağırlığı, hem de iyi görüş kilit önemdedir. Motor olarak ise MAN TGS ile 330’dan 510 beygir gücüne uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan D26 ya da D15 motorunu sunmaktadır. Geniş seçenek yelpazesi, çekiş düzenine gelince MAN TGS’yi aslanların kralı yapmaktadır. Çekici ya da şasi şasi kamyon olarak 4x2 ve 6x2, geniş bir sektör yelpazesi için klasik 6x4, 8x2 ve 8x4, ya da 4x4, 6x6, 8x6 veya 8x8 olarak zorlu araziler için yapılandırılmış tüm tekerlerden çekişli zengin seçenekler bulunmaktadır. Eğer araç öncelikle asfalt yollarda kullanılıyor ve fazladan yol tutuş sadece arada sırada gerekiyorsa, MAN HydroDrive 2-, 3-, ya da 4- akslı bir MAN TGS ile birleştirilebilir. Böylesi değişken düzenlemelerle, yeni MAN TGS’nin azami yüklü ağırlığı 18’den 41 tona kadar değişmektedir. 

MAN’ın yeni nesil hafif ve orta tonaj yelpazesi, TGL ve TGM’den oluşmaktadır. Bu segmentte ise kısa, uzun, yataklı yüksek ve çift-kabin olmak üzere dört yeni dar kabin seçeneği bulunmaktadır. Çift-kabin, inşaat sanayii, belediye hizmetleri ve acil durum hizmetleri için kullanılmaktadır. Yeni TGL, D08 motorunun 4 silindirli versiyonuyla birlikte 7.5 tondan 12 tona uzanan bir yelpazeyi kapsamaktadır. Eğer 160’tan 220’ye uzanan beygir gücü yetersiz kalırsa TGL, 6 silindirli 250 beygir gücündeki D08 motoru ile de donatılabilir. Bu aynı zamanda, MAN TGM yelpazesini 320 beygir gücüne çıkan 6 silindirli D08’e kadar uzatan temel motordur. Yeni MAN TGM’nin tonaj yelpazesi, yeni MAN TGL’nin durduğu yerden başlamakta, 12, 15 ve 18 tonlardan 26 ton azami yüklü ağırlığa kadar uzanmaktadır. MAN TGL sadece 4x2 versiyonlarında tek başına varken MAN TGM, 6x2, 6x4 ve 4x4 tekerlek seçeneklerini sunmaktadır. Bu da yeni TGM’yi sadece orta ağırlıktaki kara dağıtım ulaştırması ve kent lojistiği için değil, inşaattaki çoğu uygulama, belediye hizmetleri ve itfaiye için de çekici kılmaktadır. 

Yeni kabinler: çeşitlilik anahtardır

MAN yeni kamyon neslinde en az sekiz farklı kabin sunmaktadır. En fazla alan GX, GM ve GN olarak adlandırılan üç geniş kapasiteli kabin tarafından sağlanmaktadır. 

2.44 metrelik dış genişliği ile GX ve GM, uluslararası uzun yol taşımacılığı için mükemmel seçimdir. Yatak altındaki depolama alanı, içeriden de erişilebilen iki dış depolama kutusu, depolama bölmeleri ve ön camın üzerindeki tavan depolama üniteleri, bagaj için fazlasıyla alan sağlamaktadır. En yüksek tavan seçeneği ile GX kabini, 355 litreye kadar saklama alanı sunmaktadır. GB kabininin, alçak motor tüneli sayesinde 1.87 metrelik bir baş yüksekliği varken, GX’de ise bu yükseklik 2.07 metreye kadar çıkmaktadır. Sürücüler, olağanüstü hareket serbestliği, havadar iç ortam ve üst düzey konfor sağlayan iki en geniş kabin çeşidi ile yollarda olmaktan gerçekten mutlu olacaklar. Yüksek kalite panjurlu çerçeveleriyle rahat yataklar ve etkin kabin ses izolasyonu da, en dinlendirici uykuyu ve en faydalı dinlenmeyi garanti etmektedir. 

Geniş kapasite kabin seçeneklerinden üçüncüsü, GN ise GM ve GX kabinlerindeki yüksek düzey konforu aynen sunmaktadır. Farklı bir dizi sektöre de özel uygulamaları için net faydalar sağlayan tavan yüksekliği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu uygulamalara örnek, silolar, tanker gövdeler ve yarı-römorklarla hassas yüklerin taşımacılığını içermektedir. Otomobil taşıyıcıları gibi bazı gövde üniteleri, alçak kabin üzerinde uzanmaktadır. GN, alçak motor tüneli sayesinde, aynı şekilde, 1.57 metrelik baş yüksekliği ile olağanüstü hareket serbestisi sunmaktadır. GX ve GM versiyonları gibi, yüksel kaliteli latalı rahat yatak konforlu bir uykuyu ve en kaliteli dinlenmeyi garanti etmektedir. 

İnşaat sanayiinde, kentsel dağıtım lojistiği, tanker ve silo taşımacılığı, en uygun görüş alanı ve hafiflik, hayati önem taşımaktadır. Sık teslimat duraklarına uygun, ergonomik giriş ve çıkışlar da çok önemlidir. MAN, özellikle bu tür ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla MAN, yeni nesil TGL, TGM ve TGS serileri için yeni 2.24 metrelik dar kabinler geliştirdi. 

2.24 metre genişliği ile yeni FM kabini, hafif ve kompakt tasarım ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak benzer uzunluk ve aynı yüksek tavan ile GM kabini yüksek talepleri karşılamakta ve uyku rahatlığını sağlamaktadır. FM kabini, yoğun-ticari yüklü ulusal uzun mesafe taşımacılık operasyonları gibi alanlar için idealdir. GM ve GX kabinleri gibi, FM’de de içeriden ulaşılabilir dış depolama kutularının yanı sıra sayısız depolama bölümü ve ön camın üzerinde tavan depolama ünitesi bulunmaktadır. 

Yeni alçak FN kabini, sürücülerin ve operatörlerin ara sıra bir gecelik konaklamalar için yüksek kaliteli latalı yüksek tavan gerektirmeyen rahat yatağa, yüksek konfor standartlarına ve bol depolama alanına ihtiyaç duyulan uygulamalar için kullanılabilir. 

Daha önce olduğu gibi, yeni NN kabini, yeni MAN TGS için en fazla tercih edilen seçenek olacaktır. İnşaat sanayiinde tipik uygulamalar damperli kamyonlar ve transmikserler dir. Bu kabin, kompakt 1.88 metre uzunluğuna rağmen, koltukların arkasında iş kıyafetleri ve gereçleri için yeterli alan sağlamaktadır. Sol çamurluk üzerinde bir yürüme platformu ve tavanda tutacağı olan opsiyonel giriş merdiveni, kabin arkasındaki kargo alanının güvenli ve uygun şekilde kontrol edilmesine de olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda tasarımın tipik özelliği olarak çok güçlü yeni orta yükseklikte ya da yüksek şasili kabinler üç parçalı çelik tampona sahiptirler. Parçalar, büyük çarpışma hasarı olsa bile bölümlerde yenilenebilir niteliktedir. Merdiven ünitesinin esnek şekilde monte edilmiş, ağır etkilere hasarsız dayanabilmeleri için kaplamalarla güçlendirilmiş alt basamakları, bir diğer uygulama rahatlığıdır. 

Yeni TGL ve TGM serileri, 2.24 metrelik dış genişliği ve 1.62 metrelik dış uzunluğu olan CC Cab’ı da kapsamaktadır. CC Cab, kompakt tasarımına karşın, yeni jenerasyonun diğer kabinleriyle aynı düzeyde ergonomi sunmaktadır ve kullanıcı dostudur. Dağıtıcılar, inşaat ya da belediye hizmetleri dâhil olmak üzere birçok sektördeki sürücüler, bu kabindeki düşük giriş yüksekliğinden ve geniş açılan kapılardan keyif almaktadır. 

Yeni neslin en uzun kabini olan çift-kabin, ek yolcular için de bolca alan sağlamaktadır. DN olarak adlandırılan yeni dört kapılı çift-kabin, rahat dört koltuklu sırası ve önde iki ya da üç koltuğu sayesinde araç gereçleriyle birlikte yedi kişiye kadar rahat bir kapasite sunmaktadır. Aynı zamanda, arka sıradaki altları da dâhil olmak üzere bol depolama alanı yer alıyor. Bu özellikler çift-kabin, ticaret, belediye hizmetleri ve acil durum hizmetleri için ideal kılmaktadır. 

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık