İŞTE MHP’NİN ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK İLE İLGİLİ VAATLERİ…

İŞTE MHP’NİN ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK İLE İLGİLİ VAATLERİ…

[caption id="attachment_11540" align="alignleft" width="500"] MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli[/caption] Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçim Beyannamesi'nde "Ulaştırma ve Lojistik" sektörü ile ilgili vaatleri açıkladı

[caption id="attachment_11540" align="alignleft" width="500"] MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli[/caption]Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçim Beyannamesi'nde "Ulaştırma ve Lojistik" sektörü ile ilgili vaatleri açıkladı. İşte MHP'nin sektörle ilgili yapmayı hedeflediği projeleri...HIZLI, GÜVENLİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ULAŞTIRMA SİSTEMİ TESİS EDİLECEKUlaştırma sisteminin hızlı, güvenli ve ileri teknolojiyi kullanan, çevreye duyarlı, rekabeti tesis edecek, uluslararası ulaşım koridorları ile bütünleşen, yaygın ve katlanılabilir maliyette ve sanayiyi yönlendirecek bir yapıda olması sağlanacaktır. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacak, milli menfaatleri kollayacak, güvenlik sisteminin taleplerini karşılayacak, vatandaşın refah düzeyini yükseltecek ve kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak bir ulaştırma sistemi tesis edilecektir. Kara, deniz ve hava yolu ulaşımı için akıllı araçlar ve akıllı sistemler geliştirilecektir.KOMBİNE TAŞIMACILIK GELİŞTİRİLECEKUlaştırma alt sistemlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasına önem verilecek, denizyolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığı geliştirecek projelere öncelik verilecektir. Deniz ulaşımı imkânlarının olmadığı durumlarda ise demiryolu-karayolu kombine taşımacılık sistemleri değerlendirilecektir. Ulaştırma modları arasındaki dengesizliğin giderilebilmesi için demiryolu ve deniz yolu fiziki alt yapısı geliştirilecek, limanların demiryolu ile karayolu bağlantıları güçlendirilecektir. Demiryolları, limanlar ve hava limanları ile başta bölünmüş yollar olmak üzere karayoluyla ulaşımın standartları yükseltilecektir. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz taşımacılığının payı önemli ölçüde artırılacaktır. Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde yeni bölünmüş kara yolları ve alternatif yollar inşa edilecektir. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde etkin bir varlık yönetimi tesis edilecek, otoyollarda mevcut altyapının korunmasına önem ve öncelik verilecek, ağır taşıt trafiği yoğun olan güzergâhlarda fiziki standartlar iyileştirilecektir.“ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞİ” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKGüney Marmara-Ege aksı ile Trakya ve Avrupa kara ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlayacak “Çanakkale boğaz geçişi” projesi gerçekleştirilecektir. Uzun dönemde doğu-batı ulaşım koridorlarındaki alt yapı geliştirilmesine paralel olarak güney-kuzey ulaşım alt yapısının geliştirilmesi çerçevesinde, Samsun-Adana ve Trabzon-GAP hattına demiryolu, karayolu ve liman entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar yapılacaktır.DEMİRYOLU AĞI YAYGINLAŞTIRILACAK VE TEKNOLOJİ YENİLENECEKDemiryollarının standartları yükseltilecek, yüksek hız ve ulaşım konforu sağlayan demiryolları inşa edilerek demiryolu ağı yaygınlaştırılacak, sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir. Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır.HIZLI TREN ÜLKE SATHINA YAYGINLAŞTIRILACAKAnkara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa ve bu hatta bağlantılı olarak Şanlıurfa- Diyarbakır ve Şanlıurfa-Mardin, Ankara-Sivas-Erzurum, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir, Ankara-Çorum-AmasyaSamsun hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. Devlet Demiryolları’nın piyasa koşullarına uyumlu, etkin ve ekonomik hizmet üreten işletmecilik anlayışına kavuşturulması ve diğer ulaşım türleriyle bütünleşmesi sağlanacaktır. Demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecek, özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacaktır.DENİZ TAŞIMACILIĞI GÜÇLENDİRİLECEKUlaştırma sistemindeki liman alt yapıları, terminal imkânları ve ana ulaşım arter bağlantılarındaki yetersizlikler giderilecektir. İç bölge bağlantıları geliştirilerek limanlar, kombine taşımacılık yapabilen lojistik merkezler haline getirilecektir. Transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılacaktır. Limanların coğrafi tekel konumu dikkate alınarak etkin bir düzenleme ve denetim sistemi oluşturulacaktır.Çandarlı ve Mersin Konteyner Limanları kullanıma açılacak, Filyos limanı yapımına başlanılacaktır. Liman yönetimindeki dağınıklığın giderilmesini teminen bir liman yönetim modeli oluşturulacaktır. Deniz taşıma filosunun, kapasitesinin ve verimliliğinin artırılmasına dönük yatırımların teşvik edilmesi, dış ticaret taşımasının milli bayraklı gemiler tarafından yapılarak, filonun deniz taşımacılığından daha fazla pay alması sağlanacaktır. Gemi inşa sanayinde sürdürülebilir rekabet şartlarının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Açık deniz platformları yapım ve işletme taleplerinin karşılanması için gerekli üretim altyapısı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Denizcilik sanayiin milli ve bölgesel ölçekte mekânsal strateji planlamaları tamamlanarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.SİVİL HAVACILIK GELİŞTİRİLECEK, YOLCU VE KARGO KAPASİTESİ ARTIRILACAKHava yolu taşımacılığının uluslararası standartlara uygun şekilde hizmet vermesi sağlanacak, bölgesel hava yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve hava yolu şirketleri küçük hava meydanı trafiğine ve yolcu profiline uygun filo kapasitesi oluşturması için yönlendirilecektir. Hava kargo taşımacılığının geliştirilmesi için özendirici tedbirler alınacak, dış ticarete konu ürünlerin taşınmasında yerli hava kargo filosunun payı artırılacak ve bölgemizde yer alan ülkelerin hava kargo pazarından pay alınmasına dönük bir strateji takip edilecektir.LOJİSTİK MERKEZLER KURULACAKUluslararası ulaştırma ve enerji koridorları üzerinde yer alan ülkemizin, lojistik ve ulaştırma altyapısı geliştirilerek “bölgesel lojistik merkezi üs” olması sağlanacaktır. Bu kapsamda yüksek kapasiteli kara, deniz, demir ve hava yolu bağlantıları bulunan organize lojistik bölgeler inşa edilecek, bu bölgeler aracılığı ile sanayi, enerji ve tarımsal üretim havzalarının iç piyasa ve uluslararası piyasalara erişimi sağlanacaktır.BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT İÇİ ULAŞIM MODELLERİ GELİŞTİRİLECEKBüyük şehirlerdeki kentçi ulaşımda toplu taşımayı özendirecek ve talebin yönetilmesini sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek, kent merkezlerinin dışına otopark yapılmak suretiyle “park et-bin” uygulaması özendirilecektir. Ayrıca istasyon ve iskele gibi toplu taşıma aktarma yerlerinde de otoparklar tesis edilecektir. Kent içi ulaşımda projelendirme, finansman, uygulama ve işletmeye ilişkin standartlar geliştirilecektir. Belediyelerin metro gibi büyük yatırımları desteklenecektir. Kent içi ulaşım altyapısının sadece araç odaklı olmaktan çıkartılarak insan odaklı yapılanması sağlanacaktır. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ulaşım çözümleri getirilecektir. İstanbul’da; kentin kuzeyine yönelik yerleşim baskıları önlenecek; kentin iki yakasındaki nüfus ve istihdam dengesini sağlayacak ve bu çerçevede Boğaz geçişlerindeki yolculuk talebini azaltacak politikalar uygulanacaktır.

Etiketler :