Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir? İşte Cevabı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir? İşte Cevabı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ, 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlandı. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlamalar ve Kısıtlamalar bölümlerinden oluşan Tebliğin amacı şöyle tanımlanıyor: “Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar...

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ, 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlandı. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlamalar ve Kısıtlamalar bölümlerinden oluşan Tebliğin amacı şöyle tanımlanıyor: “Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI NEDİR? SORUSUNA CEVAP VERİYOR Tebliği; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin yenilenmesi, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin yetkilendirilmesi, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin görev ve yükümlülükleri gibi birçok konuya açıklık getiriyor. Tebliğ ile ilgili daha detaylı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-25.htm linkinden sahip olabilirsiniz.