Bu yarışma lojistikte "Kariyer Fırsatı" sunuyor

Bu yarışma lojistikte "Kariyer Fırsatı" sunuyor

Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme ve katma değerli hizmetler, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir

Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme ve katma değerli hizmetler, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir. Bu geçişin Tedarik Zinciri bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacak. Martin Christopher’ın dediği gibi bundan sonra rekabet şirketler arasında değil şirketlerin içinde yer aldığı tedarik zincirleri arasında olacak. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından gereken bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklı. Bu açı planlama ve proje yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi, sistem analizi, simülasyon, istatistik, modelleme, optimizasyon, bilişim ve iletişim teknolojileri ve benzeri konularında çok daha kapsamlı bilgi ve deneyim gerekiyor. Söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, gibi yetkinlikler de gerekiyor. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde yüksek öğrenim mezunlarının sahip olabilecekleri bir düzey.Dolayısıyla taşımacılıktan lojistiğe, lojistikten tedarik zinciri yönetimine geçiş aşamasında olan sektörün, hele önümüzdeki yıllarda lojistik ve tedarik zinciri konularında bilgili ve yetenekli yüksek öğrenim mezunlarına gereksinimi çok daha fazla olacak.Yarışmanın amacı: Araştırmacı, meraklı ve yaratıcı gençlere fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturmak, Sektörün sorumlarını üniversite öğrencilerimize aktarmak, Üniversite öğrencilerimizin vaka çözümleme becerilerini geliştirmektir.Kariyerimizi planladığımız üniversite yıllarımızda, her zaman hangi alanda başarılı ve mutlu olacağımızı merak ederiz. Bu kapsamda okuyarak ve danışarak bilgi edinmeye çalışırız. Lojistik Vaka Yarışması, sizlere lojistik ve tedarik zinciri yönetimini tanıtan, üzerinde proje ve takım çalışması yapabileceğiniz ve sonrasında kariyer planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz tatlı ve öğretici bir rekabet ortamı sunmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz tüm teorik bilgilerle gerçek lojistik ve tedarik zinciri problemlerine çözümler bulma fırsatı elde edeceksiniz. Çözümlerinizin doğruluğu ve hassasiyeti kadar emeğinizi nasıl sunduğunuz da ön plana çıkacak ve değerlendirilecektir. Önceki lojistik vaka yarışmalarını katılan ve dereceye giren arkadaşlarımızın önemli bir kısmı artık lojistik sektöründe çalışmaktadır.Romalıların dediği gibi “Yalınlık gerçekliğin belirtisidir”. Birikimlerinizi kendiniz için faydaya çevirmek adına hepinizi bekliyoruz… KATILIM KOŞULLARI Yarışma aşağıda belirtilen üç kategoride düzenlenmektedir:Kategori 1: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul ÖğrencileriKategori 2: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul ÖğrencileriKategori 3: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri Yarışmaya takım olarak katılım söz konusudur. Takımlar 3 kişiden oluşur. Her takımda en fazla bir lisansüstü (doktora veya yüksek lisans) öğrencisi bulunabilir. Bir öğrenci sadece bir takımda yer alabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunun başvurdukları kategorideki tanıma uyması gerekmektedir. Başvuru tarihinde mezun durumda olanlar yarışmaya katılamaz. Başvuru tarihinden sonra takım üyelerinde değişiklikler onay alınarak yapılabilir. Takım üyelerinin üniversite ve bölümleri veya programlarının çoğunluğunun olduğu üniversite bölümü/programı, takım üniversitesi bölümü/programı olarak adlandırılır. Bu sağlanmazsa ilk sıradaki takım üyesinin üniversite ve bölümü veya programı dikkate alınır. Her kategoriden final aşamasına en yüksek puanlı en fazla iki takım çağırılır. En yüksek puanlı takımın aynı üniversite bölüm veya programından olması halinde takip eden en yüksek puanlı farklı üniversite bölüm veya programından olan takım finale çağırılır. Katılım ücretsizdir. Tüm başvurular en geç 31 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar loder.org.tr ve www.marslogistics.com adresinden yapılacaktır. Başvurularda web üzerindeki ilgili başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk Vaka, takımların e-posta adreslerine 8 Şubat 2016 tarihine kadar gönderilecek ve LODER web sayfasında ilan edilecektir. Takımlar yanıtlarını 11.Nisan.2016 mesai bitimine kadar info@loder.org.tr e-posta adresine göndereceklerdir. Finalistler 9 Mayıs 2016 tarihinde web üzerinden duyurulacak, ayrıca sonuçlar tüm katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir. Final tarihi Mayıs veya Haziran 2016 ayı içerisinde olacak şekilde finale kalan finalistler ile birlikte karar verilecektir. Final aşamasında finalist takımlara yeni vakalar eşzamanlı olarak verilecek, hazırladıkları sunumları jüri önünde sunmaları istenecektir. Sunum sırası kura ile belirlenir. Takımlar sadece kendisinden sonraki takımların sunumlarını izleyebilirler. Finalist takımlar, final aşamasına kendi bilgisayarları ve kaynakları ile katılabilirler. Takımlara ödülleri final günü akşamı düzenlenecek bir törenle verilecektir. Finale kalan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım (otobüs veya tren) ve konaklama masrafları Mars Logistics tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır.ÖDÜLLERTüm Kategorilerde Takımlara verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir;BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 3.000 TL (Her kategori için)Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2016Jüri ÜyeleriProf.Dr. Ömer Baybars TEKYaşar ÜniversitesiProf.Dr. Tunçdan BALTACIOĞLUİzmir Ekonomi ÜniversitesiProf.Dr. Mehmet Şakir ERSOYBeykoz Lojistik MYOProf.Dr. Mehmet TANYAŞMaltepe ÜniversitesiProf.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKANGalatasaray ÜniversitesiProf.Dr. Okan TUNADokuz Eylül ÜniversitesiProf.Dr. Birdoğan BAKİKaradeniz Teknik ÜniversitesiDoç.Dr. Umut TUZKAYAYıldız Teknik ÜniversitesiDoç.Dr. Elif KONGARUniversity of BridgeportDoç.Dr. Zafer ACARPiri Reis ÜniversitesiDoç.Dr. Köksal HAZIRToros Üniversitesi

Etiketler :