Danıştay yürütmeyi durdurdu!

Danıştay yürütmeyi durdurdu!

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş derneğin Danıştay’ın 15

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş derneğin Danıştay’ın 15. Dairesi'ne 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'in 4. maddesi ile Geçici 1. maddesinin iptali yürütülmesinin durdurulması istemi ile davalar açmıştı. Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay 15. Dairesi tarafından esas no: 2014/9839 sayılı kararda; “Açıklanan nedenlerle, 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 4. maddesi ile Geçici 1, maddesinin yürütmesinin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması veya 8/12/2014 tarih ve E:2Ö14/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara kararma cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oyçokluğuyla 18.12.2014 tarihinde karar verildi“denildi.Danıştay kararı: danistay_karari_