Deutsche Post DHL: “E-ticaretteki gelişmeler yaşama biçimimizi değiştirecek”

Deutsche Post DHL: “E-ticaretteki gelişmeler yaşama biçimimizi değiştirecek”

DHL İnovasyon Merkezi çığır açan yeni servislerin gelişimini ve müşteriler ve akademisyenlerle işbirliğini hızlandırmak amacıyla baştan tasarlandı

DHL İnovasyon Merkezi çığır açan yeni servislerin gelişimini ve müşteriler ve akademisyenlerle işbirliğini hızlandırmak amacıyla baştan tasarlandı. Sadece Nesnelerin İnterneti teknolojisi tek başına önümüzdeki 10 yıl içinde lojistik sektörüne 1.9 trilyon dolarlık bir kazanç sağlarken dünya çapında 8 trilyon dolar katkı sağlayacak. Dünya çapında 616 milyar dolarlık (2013) uzaktan satış sektörü 2018’e kadar yıllık yüzde 10.7 büyüyecek. E-ticaretteki gelişmeler yaşama biçimimizi değiştirecek. Deutsche Post DHL yapılandırılmış ‘Trend Araştırma Değer Zinciri’ gelişim zinciri yaklaşımıyla inovasyonda lojistik sektörünün öncüsü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.  Deutsche Post DHL, lojistik sektörünün global büyümesine ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla inovasyon yatırımlarını sürdürüyor. Yeni yayınlanan Trend raporu daha verimli ve şeffaf tedarik zincirlerinin büyük potansiyel barındırdığını ortaya koydu. Buna göre 2020 itibariyle tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarında Nesnelerin İnterneti teknolojisi tek başına 1.9 trilyon dolar büyüme sağlayacak. Bu harekete öncülük eden DHL’in Almanya’daki İnovasyon Merkezi de bu amaca yönelik yenilenmiş yüzüyle yeniden faaliyete geçti. Ayrıca yıl içerisinde Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu ile işbirliği içerisinde Singapur’da yeni bir Asya Pasifik İnovasyon Merkezi açılacak.Deutsche Post DHL Grubu CEO’su Frank Appel, İnovasyon Merkezinin açılış töreninde şunları söyledi: “Sermaye ve tecrübe her ne kadar önemli olsa da ben geleceğimize yön verenin inovatif fikirler olacağına inanıyorum. Deutsche Post DHL Grubu olarak bizler müşteri merkezli inovasyon yaklaşımımızla iki temel amaç uğruna çalışıyoruz. Bunlardan biri dünyamızın sürdürülebilir geleceğinin merkezinde bulunan lojistik sektörünün global evriminde öncü bir rol oynamak. İkincisi e-ticaret lojistiğinden global tedarik zinciri tasarımına, ilaç sektöründe ısıya duyarlı nakliye hizmetlerine kadar müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerimizi sürekli yenileyerek lojistiğin lideri konumumuzu sürdürmek. Bu amaca yönelik olarak geleceğe bakmaya devam edeceğiz. Hedefimiz geliştirdiğimiz inovatif uygulamaları müşterilere yönelik çözümlere dönüştürmek ve böylece başarılarına katkıda bulunmak.”BILL MEAHL: TİCARETİ KOLAYLAŞTIRAN VE MÜMKÜN KILAN BİR ŞİRKET OLARAK GÖREVİMİZ…”DHL CCO’su Bill Meahl şunları söyledi: “Bizi pazarın lideri konumuna getiren şey inovasyonda öncü olmamızdır. DHL İnovasyon Merkezlerinin hedefi, geleceğin teknolojik, sosyal ve lojistik trendlerini baz alan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek bu öncü konumu sürdürmek. DHL Trend Araştırma ekibi, sürekli olarak bu gelişmeleri ve lojistik sektörü ile tedarik zincirleri üzerindeki potansiyel etkilerini analiz ediyor ve tanımlıyor. İnovasyon Merkezi’nin yeni ve gelişmiş özellikleri sayesinde müşterilerimiz için yeni fırsatları daha kolay ortaya çıkarabilecek ve öncü konumumuzu sürdürebileceğiz. Ticareti kolaylaştıran ve mümkün kılan bir şirket olarak görevimiz, lojistikte inovasyonun gücüne ve dünyayı değiştirme potansiyeline inanıyoruz.”MÜŞTERİ MERKEZLİ YAKLAŞIMDHL Trend Araştırma ekibi, lojistik sektöründeki trendleri araştırmak ve bunlardan yararlanmak üzere çalışıyor. buradaki araştırmacılar DHL’in Lojistik Trend Radarına yıllık olarak en önemli lojistik gelişmelerini yüklüyorlar. Özel ‘Trend Araştırması Değer Zinciri’ sürdürülebilir ve inovatif çözümler konusunda yapılandırılmış bir yaklaşım sergiliyor. öncelikle Lojistik Trend Radar’daki ilgili başlıklar tanımlanıyor, ardından belirli konularda detaylı Trend Raporları hazırlanıyor. Daha sonra bunlar Kavram Kanıtlarına çevrilerek bazen de İnovasyon Merkezinde somut sergi alanlarına konu ediliyor. Bu sürecin sonunda ilgili ürün ve çözümler iş biriminde uygulamayı ya da operasyonu yürütecek ekiplere aktarılıyor.DHL Supply Chain kısa süre önce iş ortağı Ricoh ile birlikte akıllı gözlüklerin ve zenginleştirilmiş gerçeklik yazılımının test aşamasını Hollanda’da tamamladı. Elde edilen depolama ürün toplama sonuçlarında yüzde 25 iyileşme sağlandı. DHL halen ilave bazı alanlarda giyilebilir teknolojilerin kullanımı konusunda ortaklarıyla birlikte araştırmalar yapıyor. Bir diğer gelecek vaat eden inovatif teknoloji ise ‘Lojistikte Kendi Kendine Giden Araçlar’ konulu trend raporunda ele alınıyor. Rapor, lojistik sektöründe bağımsız teknolojilerin önemli potansiyeline dikkat çekerken sürücüsüz nakliyeden toplama süreci desteğine ve tüketici noktası uygulamalarına kadar farklı sektörlerden örnek uygulamalara da yer veriyor.GETİRİ 1.9 TRİLYON DOLARCisco Systems ile işbirliği içerisinde yayınlanan son trend raporu Nesnelerin İnterneti teknolojisine odaklanıyor. Raporda 2020 itibariyle bugün 15 milyar olan bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara çıkacağı öngörülüyor. Bunun son nokta teslimatından daha verimli depolama ve nakliyeye kadar çığır açan etkileri olması bekleniyor. Cisco’nun ekonomik analizine göre nesnelerin interneti teknolojisi önümüzdeki 10 yıl içinde dünya çapında tek başına 8 trilyon dolar kazanç sağlayacak. Bunun tedarik zincirleri ve lojistik aktiviteleri için getirisi 1.9 trilyon dolar olacak.LOJİSTİĞİN E-TİCARETE ETKİSİÖnümüzdeki 10 yıl içerisinde online perakende beklenenden daha da önem kazanacak ve yalnızca gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan ülkelerde de ivme yakalayacak. E-ticaretin genel ticaretteki payı gelişmiş ülkelerde 2025 itibariyle yüzde 40’a çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 30’lara ulaşacak. Lojistiğin bu artışta rolü büyük olacak. Deutsche Post’a ait Global E-Tailing 2025 araştırması tüm bu verileri ortaya koymuştu. 2013’te mesafeli satış pazarının büyüklüğü 616 milyar dolardı ancak 2018’e kadar yıllık yüzde 10,7 büyümesi bekleniyor. Bu nedenle Deutsche Post DHL, büyüme çabalarını kişi ve kurujmların online alışveriş ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde yoğunlaştırıyor. tüketiciye yönelik DHL hizmet ve yeniliklerine güvenli erişim sağlayan aplikasyonlar da bu yaklaşımın bir parçası konumunda.DHL Müşteri Çözümleri ve İnovasyon Birimi Pazarlama ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthias Heutger şunları söylüyor: “Deneyimlerimiz bize şunu öğretti: İnovasyon her zaman müşteri merkezli olmalı. Şirketler müşterilerini dinleyerek, farklı sektörler arasında örnek uygulama ve çözümleri paylaşarak ve işbirliği yaparak çok daha iyi şekilde inovasyon sağlayabiliyorlar. DHL İnovasyon Merkezi de parlak fikirlerin gerçek çözümlere dönüştüğü, geliştirildiği, test edildiği ve pazara sunulduğu yarayıcı bir ortam sunmayı hedefliyor.”

Etiketler :