"Lojistik sektöründe kadınların yönetici pozisyonlarında temsil edilme oranı hala düşük seyrediyor"

"Lojistik sektöründe kadınların yönetici pozisyonlarında temsil edilme oranı hala düşük seyrediyor"

ÖZEL HABER - Boltas Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Müge Karahan, “Geçmişte erkek egemen bir sektör olan lojistik sektöründe beyaz yaka ve mavi yaka kadın çalışan oranında son yıllarda önemli bir gelişim katedilmesine rağmen, sektörde kadınların yönetici pozisyonlarında temsil edilme oranı hala düşük seyretmektedir” dedi.

Yeşil Lojistikçiler olarak lojistik ve taşımacılık sektöründeki kadın yöneticilere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sorular yönelttik. Türkiye lojistik sektörünün önemli isimlerinden biri olan Boltas Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Müge Karahan da “Türkiye lojistik sektöründe kadın yönetici olmak ve sektörde kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenler üzerine düşünceleriniz nelerdir?” sorumuzu cevaplandırdı. İşte Boltas Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Müge Karahan konuyla ilgili yaptığı açıklama:

LOJİSTİKTE KADIN YÖNETİCİ OLMAK

Ekonomik kalkınmanın en önemli parçalarından biri olan lojistik sektörü, Türkiye’de hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olmakla beraber, halen birçok noktada geleneksel yaklaşımları korumakta. Geçmişte erkek egemen bir sektör olan lojistik sektöründe beyaz yaka ve mavi yaka kadın çalışan oranında son yıllarda önemli bir gelişim katedilmesine rağmen, sektörde kadınların yönetici pozisyonlarında temsil edilme oranı hala düşük seyretmektedir. Kadınların bu alanda yönetici olmaları, sadece cinsiyet eşitliğini değil, aynı zamanda sektörde çeşitliliği artırarak yenilikçiliği ve rekabetçiliği de destekleyecektir.”

TÜRKİYE'DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN YÖNETİCİLERİ ARTIRMAYA GİDEBİLECEK ADIMLAR NELER OLMALIDIR?

Nitelikli Eğitim

Kadınların lojistik sektöründe yönetici olmaları için en önemli adımların başında, uygun eğitim ve niteliklere sahip olmaları gelmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde birçok üniversite lojistik alanında kürsü açmış ve birçok öğrencinin sektöre katılımını akademik yönlü olarak desteklemektedir. Benim de üyesi olduğum Wilat Derneği başta olmak üzere sektörün tüm sivil toplum örgütleri, gençleri ve özellikle de kadınları destekleyici aksiyonlar almaktadır.

Fırsat Eşitliği ve Destekleyici İş Yeri Kültürü

Lojistik sektöründe kadın yöneticilerin sayısını artırmak için kurumlar dahilinde fırsat eşitliği politikaları uygulanmalıdır. Burada insan kaynakları birimlerine düşen önemli görevler bulunmaktadır. Şirketler, işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı sıfır tolerans politikaları benimsemeli ve kadın çalışanların yükselme fırsatlarına erişimini sağlamalıdır. İş yerlerinde kadın yöneticileri destekleyen bir kültür oluşturulmalıdır. Kadın çalışanların seslerini duyurabilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri ve liderlik rollerinde başarılı olabilecekleri bir ortam yaratılmalıdır. Ayrıca iş yaşamı ile aile yaşamı arasında denge kurmalarına yardımcı olacak esnek çalışma ve destek programları sunulmalıdır.

Mentorluk

Deneyimli yöneticilerin genç kadınlara rehberlik etmesi ve destek olması, onların kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca kadınları bir araya getiren profesyonel ağlar, deneyim paylaşımı ve destek sağlayabilir.

Toplumsal Bilinçlenme

Son olarak, toplum genelinde cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması gerekmektedir. Eğitim kurumları, iş dünyası ve medya, kadınların liderlik rollerinde başarılı olabileceğini ve lojistik sektöründe de önemli bir rol oynayabileceklerini vurgulamalıdır.

Türkiye'de lojistik sektöründe kadınların yönetici olması, kadınların potansiyellerini tam olarak kullanmalarını ve sektörde başarılı bir şekilde ilerlemelerini sağlayabilir. Ancak bu hedefe ulaşmak için cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Kadınların lojistik sektöründeki liderlik rollerinde daha fazla temsil edilmesi, sektörün yenilikçiliğini ve rekabet gücünü artırabilir.”

Etiketler :