Sabancı Üniversitesi’nden Dev Lojistik Hamlesi!

Sabancı Üniversitesi’nden Dev Lojistik Hamlesi!

Sabancı Üniversitesi ve Almanya’nın en önemli uygulamalı araştırma merkezlerinden biri olan Fraunhofer IML “Lojistikte Stratejik İşbirliği Anlaşması”na imza attı

Sabancı Üniversitesi ve Almanya’nın en önemli uygulamalı araştırma merkezlerinden biri olan Fraunhofer IML “Lojistikte Stratejik İşbirliği Anlaşması”na imza attı. Sabancı Üniversitesi ve Fraunhofer IML Malzeme Akış ve Lojistik Enstitüsü  bu  uluslararası işbirliği ile Türkiye’nin Global  Lojistik Merkezlerinden biri  olması için destek verecek. Sabancı Üniversitesi ile Fraunhofer IML Malzeme Akış ve Lojistik Enstitüsü arasındaki lojistik alanına stratejik işbirliği yapılmasına yönelik protokolün imza töreni 27 Kasım 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nde yapıldı. Tören, Sabancı Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker’in ev sahipliğinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu, Fraunhofer Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Michael Henke ve Fraunhofer Enstitüsü Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Dr. Şevket Akınlar’ın katılımıyla gerçekleşti.Lojistik, Türkiye dış ticareti ve ekonomisinde önemli rol oynayan ve konumu açısından ülkemiz için büyük önem arz eden, tüm sektörlerin buluştuğu stratejik bir alandır. Son yıllarda hızlı gelişme gösteren lojistik sektörünün önemi, Türkiye’nin 2023 yılı için ortaya koyduğu gerek bölgesel bir lojistik merkez olma gerekse 500 milyar dolar ihracata ulaşma gibi ekonomik hedefler göz önünde bulundurulduğunda Sabancı Üniversitesi ile Fraunhofer IML lojistik işbirliği ayrıca önem kazanmakta.Sabancı Üniversitesi ve Fraunhofer IML işbirliğinin amacı, bu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak; topluma ekonomik, sosyal ve çevresel artı değerler katacak; çevreye duyarlı, güvenli, etkin ve sürdürülebilir lojistik faaliyetleri yürütmek, lojistik sektörünün sorunlarına çözüm olacak modeller geliştirmek ve verimli uygulamaları sektörde hayata geçirmektir.FRAUNHOFER, LOJİSTİK ALANINDA SAHİP OLDUĞU BİLGİ VE BİRİKİMİNİ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAKSabancı Üniversitesi’nin lojistik alanındaki uzmanlığı tedarik zinciri ağı tasarımı, dağıtım ve toplama planlaması, afet lojistiği, sürdürülebilir taşıma planlaması ve optimizasyon yöntemleri kullanarak bunlara yönelik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunların yanında son yıllarda önem kazanan akıllı ulaşım sistemleri, lojistikte temiz yakıtlı araçların kullanımı ve enerji lojistiği üzerine araştırma çalışmaları da yürütülmektedir. Bu anlaşma ile üniversite - sanayi işbirliğini güçlendirmek için yeni mekanizmaların kurulması, Fraunhofer Enstitüsü’nün geliştirmiş olduğu yöntem ve yaklaşımlardan faydalanılması, yürütülen akademik çalışmaların somut ürün ve hizmetlere dönüşmesi sağlanarak ülke için katma değer yaratılması amaçlanmaktadır. Fraunhofer’in misyonu uygulamalı araştırmalar yürütmektir. Sabancı Üniversitesi’yle kurulan bu işbirliği çerçevesinde Fraunhofer, lojistik alanında sahip olduğu bilgi ve birikimini Türkiye’ye taşıyacak, Türkiye için büyük önem taşıyan bu alanda yenilikçi projeler ve uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.PROF. NİHAT BERKER: “ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİNİN GÜÇLENMESİ KONULARINDA LOJİSTİK ÖNEMLİ BİR ETKENDİR”Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Nihat Berker işbirliği anlaşmasının önemini şu sözlerle ifade etti: “Lojistik şüphesiz ki ülkelerin gelişmesi için en önemli alanlardan biridir. Üniversitemizin önem verdiği üç alanda; araştırma ve geliştirmenin, toplumla etkileşimin ve üniversite – sanayi işbirliklerinin güçlenmesi konularında lojistik önemli bir etkendir. İnanıyorum ki bu işbirliği ile lojistikte yapılan atılım her iki kurum ve ülkeler için hedeflere ulaşmada önemli bir adım olacaktır.”PROF. DR. YUSUF MENCELOĞLU: “SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NİN KONUMU LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu katılımcılara Sabancı Ünivesitesi’nin uluslararası başarılarını ve stratejik işbirliklerini anlatan kısa bir sunum yaptı. Sunumunda, nüfusunun neredeyse yarısının 30 yaşın altında olduğu, genç bir ülke olarak Türkiye için lojistik sektörünün önemine değinen Menceloğlu ayrıca Sabancı Üniversitesi’nin konumuna dikkat çekerek, üniversitenin lokasyon olarak önemli sanayi kuruluşlarına yakınlığının lojistik araştırmaları için önemli bir avantaj olduğunun altını çizdi.PROF. MICHAEL HENKE: “ENSTİTÜMÜZÜN HALİHAZIRDA KULLANDIĞI YÖNTEMLERİ TÜRKİYE’YE UYARLAMAK MÜMKÜN”Fraunhofer IML Direktörü Prof. Michael Henke, Almanya’daki uygulama odaklı lojistik araştırmaları üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye lojistik sektörünün tüm sektörlerde katma değer yaratmada potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: “Fraunhofer olarak en önemli misyonumuz, araştırma ve uygulama arasında bir bağlantı olarak hareket etmek. Enstitümüzün halihazırda kullandığı yöntemleri Türkiye’ye uyarlamak mümkün. Bu şekilde üniversiteyle olan işbirliğiyle, Türkiye’nin yeni güçleri ortaya çıkacak, sanayi ve üniversiteler arasında sinerji yaratarak yenilikçi ve pratik uygulamaları mümkün kılan bir köprü oluşturacaktır.”İki kurum arasındaki işbirliği Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Çatay ve Fraunhofer IML’den Dr. Şevket Akınlar koordinatörlüğünde yürütülecek.

Etiketler :