"Sadece sektörümüzde değil, Türkiye genelinde kadın çalışan oranının en fazla olduğu şirketlerden biriyiz"

"Sadece sektörümüzde değil, Türkiye genelinde kadın çalışan oranının en fazla olduğu şirketlerden biriyiz"

ÖZEL HABER - Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, "Sertrans olarak sadece sektörümüzde değil, Türkiye genelinde kadın çalışan oranının en fazla olduğu şirketlerden biriyiz ve bu alanda yarattığımız istihdamı daha da yukarı çekmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, Yeşil Lojistikçiler’in Türkiye lojistik sektöründe kadın yönetici olmak ve sektörde kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenler üzerine düşünceleriniz nelerdir?” Sorusuna şu cevabı verdi: “Lojistik sektörü, geleneksel olarak güçlü bir erkek egemenliğine sahip bir alan.   ABD'de yapılan bir araştırmaya göre global lojistik ve tedarik zinciri liderlerinin yalnızca yüzde 11'i kadın. Daha iyimser araştırmalarda bu oran yüzde 17 olsa da maksimum eşitlik için gereken seviyelerin çok altında.  Halihazırda lojistik alanında çalışmayı seçmiş olan kadınlar genellikle yaptıkları işle ilgili güçlü bir damgalanma duygusu hissetmiyorlar ancak 'alışılmadık' bir yol seçtiklerinin farkındalar. Lojistik alanında çalışmayı tercih eden kadınlar için, önemli gelişim fırsatlarının azlığı bir endişe kaynağı. Kariyerinde gelecek görmeyen bireylerin sektörden ayrılması ve yetkinliklerini farklı alanlara taşımak istemesi söz konusu dünya genelinde

Türkiye’ye baktığımızda ise lojistik sektöründe kadın çalışan sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapan WiLAT Türkiye'nin “Lojistik ve Taşımacılık Sektöründeki Yetkinlik ve Cinsiyet Eşitsizliği Araştırması”nın sonuçlarına göre Türkiye lojistik sektöründe çalışan kadınların oranı sadece yüzde 9,1. AB ülkelerinde bu oran yüzde 22 seviyesinde.  WiLAT'ın raporuna göre Türkiye'de istihdam edilen kadınların oranı yüzde 26 iken, bu oran erkeklerde yüzde 60,2. Yine işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 30,6 seviyesinde seyrederken, erkeklerde 68,4. Eğitimde ise 25 üniversiteden toplanan verilere göre dört yıllık lojistik eğitimi alan öğrencilerin yüzde 47'si kadınken, yüzde 53'ünü erkekler oluşturuyor. Söz konusu oranlarla Türkiye, OECD ülkeleri içinde istihdamda kadın-erkek arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke konumunda. 

Sertrans olarak sadece sektörümüzde değil, Türkiye genelinde kadın çalışan oranının en fazla olduğu şirketlerden biriyiz ve bu alanda yarattığımız istihdamı daha da yukarı çekmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gerek STK’lar gerek belediyeler gerekse akademik anlamda yaptığımız iş birlikleri ile kadın istihdamını geliştirmeye çalışıyoruz. Konuya sektörel açıdan baktığımızda, kadın istihdamının artırılması için atılması gereken bazı adımlar var. Öncelikle eğitim ve farkındalık programlarının geliştirilmesi noktasından daha gidecek çok yol var. Şirket olarak biz, Sertrans Akademi çatısı altında şimdiye kadar buna dair çeşitli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak bu tür programların yaygınlaşması önemli. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Bu noktada cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların şirketlerin genlerine işleyecek şekilde geliştirilmesi şart. İstihdam süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı sıfır tolerans politikası oluşturulmalı. Bu bizim şirket ilkelerimiz kapsamında benimsediğimiz temel politikalardan biri. Ayrıca esnek çalışma modelleri oluşturulması konusu da değerlendirilmeye alınabilir. Aile dostu politikalar uygulayarak, çalışanların iş ve aile hayatını dengelemeleri kolaylaştırılmalı. Tabi burada süreci kamu otoritesinin de desteklemesi önemli. Bir diğer önemli adım ise kadın mentorluk programlarının desteklenmesi. Bu konuda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı ancak henüz istenilen noktada değiliz maalesef. Son olarak ise sektördeki rol modellerin, başarılı kadın liderlerinin ve profesyonellerin öne çıkarılması, diğer kadınlara ilham kaynağı olmalarının sağlanması gerekiyor. Bireysel olarak sektörde ilk ve tek yüzde yüz kadın sahipliği olan lojistik şirketinin tepe yönetici olarak elimden geldiği kadar tecrübelerimizi özelikle sektöre yeni giren genç kadın profesyonellere aktarmayı hedefliyor, onlara mümkün olduğu kadar yol göstermeye çalışıyorum. Bu süreçte taşın altına elini koyacak daha fazla kişiye ihtiyaç var açıkçası.”

Etiketler :