“Slovenya’daki Transit Kısıtlamalar Mağduriyet Yaratıyor!”

“Slovenya’daki Transit Kısıtlamalar Mağduriyet Yaratıyor!”

[caption id="attachment_4653" align="alignright" width="381"] UND Başkanı Çetin Nuhoğlu[/caption] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Slovenya, Slovakya ve Romanya'ya yaptığı resmi ziyaretler kapsamında Türk iş dünyası ve örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla İş Forumları düzenlendi

[caption id="attachment_4653" align="alignright" width="381"] UND Başkanı Çetin Nuhoğlu[/caption]Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Slovenya, Slovakya ve Romanya'ya yaptığı resmi ziyaretler kapsamında Türk iş dünyası ve örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla İş Forumları düzenlendi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat eden heyette yer alan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Orta Avrupa ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önem arz eden İş Forumlarına  katılarak, Türk taşımacılığına yönelik kısıtlayıcı uygulamalar ve mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili konuları dile getirdi. TRANSİT KISITLAMALAR MAĞDURİYET YARATIYORÇetin Nuhoğlu, Slovenya’da düzenlenen İş Forumu’nda, bu ülke tarafından Türk Taşımacılarına yönelik Kısıtlamalar ve Hukuka Aykırı ve Ayrımcı Uygulamalar, Yetersiz Geçiş Belgesi Kotası Nedeniyle Uzayan Teslim Süreleri ve Ek Maliyetlerin Türkiye-AB ticaretine olumsuz etkileri, Profesyonel Sürücü Vizeleri ve Kalış Süresi Kısıtlamalarının Ticareti Engellediği gibi sorunları dile getirdi.“AB ÜLKELERİNİN ‘DOĞRUYU’ BULMASINA EMSAL TEŞKİL EDECEK”Slovakya’daki toplantıda ise, iki ülke ticaretinin geleceğinin Türkiye ve Slovakya meclislerinde beklediğine işaret eden Nuhoğlu, şu görüşleri ifade etti: “Slovakya üzerinden yapılan transit taşımaların serbestleştirilmesi, sektörümüze çok önemli bir alternatif güzergâh yaratmanın ötesinde, Avrupa Birliği (A)  ülkelerinde muhatap olduğumuz ayrımcı kota kısıtlamalarının hukuksuz ve karşılıklı ticareti zedeleyici nitelikte olduğunun İngiltere’nin ardından bir kez daha teyidini sağlayacak; diğer AB ülkelerinin de aynı ‘doğruyu’ bulması için ciddi bir emsal oluşturacaktır. 2012 yılında imzalanan ‘Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın Türkiye ve Slovakya Parlamentosundan bir an önce geçmesine yönelik her türlü girişim sektörümüz ve ülke ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor.” ROMANYA’NIN TRANSİT GEÇİŞLERDEKİ KISITLAYICI UYGULAMALARI UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Romanya’da düzenlenen İş Forumu’nda da, taşımacılık alanında bu ülkeyle yaşanan sorunları dile getirdi. Çetin Nuhoğlu, Türkiye ve Romanya arasındaki ticarette sorunsuz yürüyen taşımacılık ilişkilerinin, Türk araçlarının Romanya üzerinden gerçekleştirdiği transit taşımalara yansımadığını kaydetti. Romanya Hükümeti tarafından Türk taşımacılara tahsis edilen transit geçiş belgesi sayısının yetersizliğine dikkat çeken Çetin Nuhoğlu, bu belgelerin bitmesi akabinde Türk araçlarına uygulanan 238 euro tutarındaki transit geçiş ücretini eleştirerek, bu ücretin uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğunu bildirdi.

Etiketler :