Tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarına 1.9 trilyon dolar kazandıracak!

Tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarına 1.9 trilyon dolar kazandıracak!

DHL ve Cisco’nun birlikte hazırladığı “Nesnelerin İnterneti Trend Raporu” daha şeffaf ve verimli tedarik zincirleri oluşturmak konusunda teknolojinin sağladığı büyük potansiyeli ortaya çıkarıyor

DHL ve Cisco’nun birlikte hazırladığı “Nesnelerin İnterneti Trend Raporu” daha şeffaf ve verimli tedarik zincirleri oluşturmak konusunda teknolojinin sağladığı büyük potansiyeli ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde nesneler arasında kurulacak olan yeni bağlantılarla tahminen 8 trilyon dolar kazanç sağlanacak.DHL ve IT lideri Cisco, Dubai’deki DHL Global Teknoloji Konferansında birlikte hazırladıkları “Nesnelerin İnterneti” konulu yeni Trend Raporunu tanıttılar. DHL ve Cisco aynı zamanda, depo operasyonlarında Wi-Fi bağlantılı cihazlar sayesinde gerçek zamana yakın veri analitiğiyle karar vermeyi kolaylaştıracak ortak bir Nesnelerin İnterneti projesi üzerinde çalışıyorlar.HAKAN KIRIMLI: “NESNELERİN İNTERNETİ GLOBAL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı nesnelerin interneti teknolojisi konusunda şöyle konuştu: “DHL olarak, küresel ticaretin yaratacağı pozitif güce inanıyoruz. Global Küreselleşme İndeksimizin 2014 yılında ortaya koyduğu gibi, küresel bağlantıların genel düzeyi şaşırtıcı derecede düşük kalıyor. Bu nedenle ülkeler, yeni kuracakları bağlantılarla ticaret, entegrasyon ve teknoloji açısından kendilerini geliştirebilirler. Biz “Nesnelerin İnterneti” teknolojilerinin bu global dönüşümde önemli rol oynayacağına inanıyoruz.”BUGÜN 15 MİLYAR CİHAZ VAR 5 YIL SONRA BİRBİRİ İLE BAĞLANTILI CİHAZ SAYISI 50 MİLYARA ULAŞACAKTrend Raporu, bugünkü 15 milyar cihaza karşılık 2020 yılında birbiriyle bağlantılı 50 milyar cihaz olacağını öngörüyor. Rapor, bu teknolojik devrimin işletmeler açısından ne anlama geleceğine odaklanıyor. Artan gelir ve düşük maliyet modeli, daha çok bağlantı sayesinde şirketler arasında yayılacak. Böylece depolama, yük taşıma gibi tedarik zinciri noktalarında internet ve ağ bağlantısıyla önemli bir potansiyel sağlanacak. Tedarik zinciri ya da lojistik operasyonu olan tüm şirketler için “Nesnelerin İnterneti” müşterilere özel teslimat seçeneklerinden, daha verimli depolama ve nakliyeye kadar düzen değiştirici bir etki yaratacak.Cisco’nun ekonomik analizine göre, “Nesnelerin İnterneti” dünya çapında  gelecek 10 yılda 8 trilyon dolar riske maruz değer yaratacak. Bunun büyük kısmı 5 kaynaktan sağlanacak: inovasyon ve gelirler (2.1 trilyon dolar); varlık kullanımı (2.1 trilyon dolar); tedarik zinciri ve lojistik (1.9 trilyon dolar); çalışan verimliliği artışı (1.2 trilyon dolar) ve gelişmiş müşteri deneyimi (700 milyar dolar).“TEKNOLOJİSİNİN YAYGINLAŞMASI BÜYÜME İÇİN BİR KATALİZÖR GÖREVİ GÖRÜYOR”Cisco EMEAR bölgesi Başkanı Chris Dedicoat konuyla ilgili şunları söylüyor: “Dijital dönüşüm artık her yerde ve şirketler için bu büyük anlamlar taşıyor. Dijitalleşme ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisinin yaygınlaşması büyüme için bir katalizör görevi görüyor. Bu da yeni ekonomik modellerin oluşumunu sağlarken, şirketlerin global ölçekte rakiplere ve dönüşümün hızına ayak uydurabilmesini de sağlıyor. Bu rapor, dijitalleşme ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisinin uzun vadede sağlayacağı verimi ve sektörler için büyüme fırsatlarını açıkça ortaya koyuyor.”Rapora göre, “Nesnelerin İnterneti” milyonlarca sevkiyatı birbirine bağlarken, gelecek 10 yıl içinde lojistik sektörü operasyonel verim anlamında yeni seviyelere ulaşabilir. Depolamada birbirine bağlanan paletler ve nesneler daha akıllı envanter yönetimini olanaklı kılabilir. Yük taşımacılığında izleme ve takip daha hızlı, doğru, öngörülü ve güvenli bir biçimde yapılabilir. Bağlantı kuran araçlar sayesinde filo yönetimi ve bakım takvimleri otomatik yapılabilir. Ayrıca teslimat personeli ve araçlar arasında bağlantı kurulması dönüş rotalarını etkilerken tüketici teslimatlarında verimi artırabilir.***Nesnelerin İnterneti Trend Raporunun tamamına ulaşmak için: www.dhl.com/internetofthings

Etiketler :