Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi  9-11 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak

Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi 9-11 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak

Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi (UAİYLK2022), Kızılay Akademi ve LODER (Lojistik Derneği) iş birliğiyle, Türk Kızılay ev sahipliğinde, 09-11 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongre hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetiminde mevcut ve gelecekteki eğilimleri tartışmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Dünya genelinde karşılaşılan doğal ve doğal olmayan afetler, göç, salgın gibi krizler insani yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Son yıllarda, insani yardım lojistiğinin etkili bir şekilde yönetiminin önemi, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının konuya ilgisini artırmış olmakla birlikte akademik çalışmaların sayısında da hızlı bir artış olmuştur. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tüm dünyada ağır etkileri görülen COVID-19 pandemisi ve beraberinde yaşanan gelişmelerin ardından, tedarik zinciri, lojistik süreçler, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunun öneminin fark edildiği günümüzde “İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması ile düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Kongre, insani yardım konusundaki güncel araştırmalar ve uygulamaların paylaşılmasıyla birlikte bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların ilgili sektör faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenmektedir.

Kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında meslek elemanlarına yönelik eğitim seminerleri, davetli konuşmacıların paylaşımda bulunacağı konferans ve panel oturumları, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay oturumları, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları ve insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.

UAİYLK2022, akademisyenlerin ve profesyonellerin insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetiminde zorlukları belirlemelerini ve çözümleri tartışmaları için çok disiplinli ağları ve platformları teşvik etmekte, farklı disiplinlerden ve alanlardan bilimsel ve pratik katkıları memnuniyetle beklemektedir. Gönderilen bildiriler çift kör bir hakem inceleme sürecinden geçecektir. Kabul edilen tüm özet bildiriler özet bildiri kitabında; tam metin bildiriler ise kongre bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Aynı zamanda seçilen bildiriler Journal of Humanitarian Logistics & Supply Chain Management (JHLSCM), Kızılay Akademi 1868 Dergisi ve LODER Lojistik Dergisinde yayınlanma şansına sahip olacaktır.

Kongrenin ana teması “İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” dır. Kongrede sunulacak bildiriler aşağıdaki konuları içerebilir, aynı zamanda insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında tüm ilgili konular da ele alınabilir.

“Uluslararası İnsani Yardım Lojistiği Kongresi” ne; siz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve alana ilgisi olan kişilerin katılımlarından onur duyacağız.

Mehmet TANYAŞ, Lojistik Derneği (LODER)

Alpaslan DURMUŞ, Kızılay Akademi

Etiketler :