Şirketiniz günümüz riskleriyle başa çıkacak zaman ve araçlara sahip mi?

Şirketiniz günümüz riskleriyle başa çıkacak zaman ve araçlara sahip mi?

İşletmelerin yönetim kademeleri her geçen gün büyük finansal tehditler oluşturan yeni risklerle karşı karşıya kalıyor

İşletmelerin yönetim kademeleri her geçen gün büyük finansal tehditler oluşturan yeni risklerle karşı karşıya kalıyor. Dünya sigorta devi ACE Group’un hazırladığı Artan Riskler Barometresi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika merkezli 650 işletmenin ticari hayatlarına yeni girmekte olan bu risklere bakışını ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre, yönetim ilgisinin yetersizliği, yetkin kaynak, yönetim araçları ve süreçlerinin yetersizliği ile birleştiğinde, işletmelerin artan risklerden bazıları ile mücadele etmesini güçleştiriyor.

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ

Araştırma sonuçlarına göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki şirketler için önümüzdeki iki yıl içinde finansal açıdan en olumsuz etkileneceklerini düşündükleri sebepler arasında tedarik zinciri ve altyapıyı tehdit eden unsurlar,  çevresel riskler, bilişim riskleri ile yönetici ve müdürlere karşı ortaya çıkabilecek yasal sorunlar geliyor. Türkiye, Pakistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin de başta açık farkla altyapı riskleri olmak üzere, bilişim riskleri, çevresel riskler ve yönetici riskleri gibi benzer sorunlarla karşı karşıya oldukları görülüyor.

YÖNETİM İLGİSİ YETERSİZ

ACE Türkiye Genel Müdürü Ebru Gürtan, konu ile ilgili “Artan risklerin hâlâ yönetim seviyesinde genel risk yönetimi kapsamında hak ettiği yeri bulmadığını görüyoruz. Katılımcıların yüzde 57’si,  yönetim ilgisinin yetersizliğini en önemli bariyer olarak görüyor. İnsan kaynağı ve risk yönetimi araçlarının yetersizliği de diğer sebeplerin temelini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.  

ALTYAPI RİSKLERİNE DİKKAT!

Araştırma, dünya genelinde katılımcılar ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin kaygıları arasında en büyük farkın altyapılar ve tedarik zinciri ile ilgili olduğunu ortaya koyuyor. ACE Group Başkanı Andrew Kendrick sonuçları değerlendirirken “Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, özellikle ekonomik büyüme ve gelişmenin hâkim olduğu bu dönemde kaygıların altyapılara odaklanmasını çok normal karşılıyoruz. Politik şiddet ve terörizm, bilişim riskleri ve yöneticiler ile ilgili risklerin de yüksek oranlara sahip olması, bölgedeki şirketlerin küreselleşme seviyesini ve artan risklere ne kadar maruz kaldığını gösteriyor” açıklamasında bulundu.

UZUN VADELİ STRATEJİK PLANLAR

Kendrick, “Günlük yaşamda bu kadar net çizgilerle ayrılmış kategoriler belirlenemiyor ve artan riskler günümüzde birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleşiyor. Bu karmaşık yapıyı özenle inceledikleri takdirde risk yöneticileri işletmelerin yere daha sağlam basan uzun vadeli stratejik planlar oluşturmasını sağlayabilir. Bu noktada sigorta brokerleri ve uzmanlarının da işbirliği ile stratejik bir müşteri ilişkileri yaklaşımı oluşturmak, artan risklerin işletme çağında risk yaklaşımının bir parçası olmasını sağlayacak” açıklamasında bulundu. ACE’in araştırması, işletmelerin aynı anda göz önüne almaları ve uzun vadeli bir stratejik plan ile mücadele etmeleri gereken farklı ve artan risk odaklarına dikkat çekiyor. Örneğin işletmelerin maliyetleri küresel tedarik zincirleri sayesinde azaldığı halde, bu karmaşık yapının şeffaf ve net olmaması sebebiyle karşılaştığı yeni riskler, altyapı ve tedarik zinciri alanının önem kazanmasına neden oluyor. Ayrıca yer yer yetersiz kalan altyapılara dayanan, uluslararası enerji tedarik dengelerine bağımlı faaliyet yapısı, katılımcıların iki yıllık vadede finansal olarak etkileneceklerine inanmalarına sebep veriyor.

Etiketler :