"ShipsGo’nun Deniz Taşımacılığı ve Limanlar için Geliştirdiği GHG Emisyon Hesaplama Modeli Global Düzeyde Akredite Oldu"

"ShipsGo’nun Deniz Taşımacılığı ve Limanlar için Geliştirdiği GHG Emisyon Hesaplama Modeli Global Düzeyde Akredite Oldu"

ShipsGo Kurucu Ortağı Prof. Dr. Okan Tuna’nın "ShipsGo’nun Deniz Taşımacılığı ve Limanlar için Geliştirdiği GHG Emisyon Hesaplama Modeli Global Düzeyde Akredite Oldu" başlıklı yazısı...

okan-tuna.jpg

ShipsGo ekibi olarak bu hafta içerisinde büyük bir başarıya imza attık. Konteyner taşımacılığı ve liman operasyonları kapsamındaki GHG (Sera Gazı) emisyon hesaplama modelimiz, Smart Freight Centre tarafından akredite edildi. Bu akreditasyon, deniz taşımacılığında sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın önemli bir göstergesi olup dijital verilere dayanan modelimizin çevresel etkileri izleme ve azaltma konusundaki etkinliğini de ortaya koydu.

Bu yazımda sizlere, bu akreditasyonun önemini, Smart Freight Centre’ın rolünü, akreditasyon sürecini ve Shipsgo’nun denizcilik sektöründe sürdürülebilir uygulamalarındaki öncü rolünü açıklamaya çalışacağım.

Akreditasyonun Önemi

Smart Freight Centre gibi tanınmış bir kuruluş tarafından akredite edilmek, GHG emisyon hesaplama modelimizin güvenilirliğinin ve doğruluğunun bir göstergesidir. Bu tanınma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik çabalarımızda sürekli iyileştirme taahhüdümüzü vurgulamaktadır. Akreditasyon süreci, metodolojimizin, veri doğruluğumuzun ve genel etkimizin titizlikle değerlendirilmesini içermekte olup, modelimizin sektördeki en yüksek standartlara uygun olduğunu garanti eder.

shipsgo-1.jpeg

Smart Freight Centre Nedir?

Smart Freight Centre (SFC), yük taşımacılığını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. Şirketlere sera gazı emisyonlarını ölçme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için çerçeveler, araçlar ve standartlar sağlarlar. SFC'nin ana girişimi olan Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework, lojistik emisyonlarını çok modlu tedarik zinciri boyunca hesaplamak için dünya çapında tanınan tek metodolojidir. Bu çerçeve, ulaştırma ve lojistik sektöründe sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen bir ölçüttür.

Smart Freight Centre, dünya genelinde birçok önemli şirketin sürdürülebilirlik çabalarını desteklemektedir. Örneğin, Maersk, DHL, ve Kuehne + Nagel gibi lider lojistik ve ulaştırma firmaları, GLEC Framework’ü benimseyerek emisyon hesaplama ve raporlama süreçlerini iyileştirmiştir. Bu firmalar, SFC'nin akreditasyonunu alarak çevresel etkilerini azaltmaya yönelik taahhütlerini göstermektedir. Bu akreditasyonlar, sektördeki diğer şirketlere de sürdürülebilirlik konusunda örnek teşkil etmektedir.

ShipsGo’nun Kapsamlı Emisyon İzleme Modeli

ShipsGo olarak, deniz taşımacılığında sürdürülebilirliğin bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğini biliyoruz. GHG emisyon hesaplama modelimiz, limandan limana deniz taşımacılığının her aşamasında emisyonları izler. Bu kapsamlı yaklaşım, konteynerin tüm yolculuğunda emisyon verilerini yakalayarak iyileştirme alanlarını belirlememizi ve etkili azaltma stratejileri uygulamamızı sağlar.

Modelimiz, bir konteynerin çıkış limanında gemiye yüklendiği andan varış limanında boşaltıldığı ana kadar emisyonları izler. Bu, geminin kendisinden kaynaklanan emisyonların yanı sıra yükleme ve boşaltma faaliyetleri, yakıt tüketimi ve ekipman kullanımı gibi liman operasyonlarına bağlı emisyonları da kapsar. Her aşamadaki emisyonları izleyerek, deniz taşımacılığının çevresel etkisinin ayrıntılı ve doğru bir çerçevesini sağlayabiliriz.

GHG emisyon hesaplama modelimiz aracılığıyla toplanan veriler, gemilerin ve limanların çevresel etkisini azaltmaya yönelik hedefli stratejiler geliştirmek için kullanılır. Bu stratejiler arasında gemi hızının optimize edilmesi, yakıt verimliliğinin artırılması ve limanlarda daha temiz teknolojilerin uygulanması yer alabilir. Bu alanlara odaklanarak, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir denizcilik sektörüne katkıda bulunabiliriz.

Akreditasyon Süreci Nasıl İşledi ?

Smart Freight Centre’dan akreditasyon almak, titiz ve ayrıntılı bir süreci gerektirdi. Bu süreç şu aşamaları içerdi;

1-Metodoloji Değerlendirmesi: GHG emisyonlarını hesaplama metodolojimiz, GLEC Framework ile uyumlu olup olmadığı açısından titizlikle değerlendirildi. Bu, veri toplama yöntemlerimiz, hesaplama algoritmalarımız ve raporlama uygulamalarımızın incelenmesini içeriyordu.

2-Veri Doğruluğu: Emisyon verilerimizin doğruluğu, tutarlılık, güvenilirlik ve şeffaflık açısından dikkatle incelendi. Bu adım, modelimizin güvenilirliğini doğrulamak açısından kritikti.

3-Etkililik Değerlendirmesi: Modelimizin emisyon azaltma üzerindeki genel etkisi, stratejilerimizin ve girişimlerimizin etkinliği göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

Bu akreditasyon, sadece bir başarı değil; çabalarımızın bir doğrulaması ve deniz taşımacılığında sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlamaya devam etme motivasyonudur. Bu tanınma ile ShipsGo, denizcilik sektöründeki sürdürülebilirlik hareketinde Türkiye’de ilklerden biri olarak olarak konumlanmıştır.

Geleceğe Bakış

Sürdürülebilirlik yolculuğu devam etmekte olup, bu akreditasyon sadece bir adımdır. Shipsgo olarak, modelimizi sürekli iyileştirmeye ve yeteneklerini genişletmeye kararlıyız. Gelecek planlarımız arasında yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojileri entegre ederek emisyon izleme ve azaltma stratejilerimizi daha da geliştirmek yer almaktadır.

Ayrıca, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve toplu eylemi yönlendirmek amacıyla denizcilik sektöründeki diğer paydaşlarla, ulaştırma şirketleri, belediyeler, liman otoriteleri ve düzenleyici kurumlar dahil, iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Birlikte çalışarak, deniz taşımacılığı için daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturabilir ve küresel sera gazı emisyonları üzerinde önemli bir etki yaratabiliriz.

Shipsgo’nun GHG emisyon hesaplama modelinin Smart Freight Centre tarafından akredite edilmesi, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı vurgulayan önemli bir başarıdır. Deniz taşımacılığında emisyonları izleme ve azaltma konusundaki kapsamlı yaklaşımımızı doğrulamakta ve denizcilik sektörü için yeni bir standart belirlemektedir. Geleceğe baktığımızda, yenilik, iş birliği ve sürdürülebilirlik çabalarımızda sürekli iyileştirme taahhüdümüzü sürdürmeye kararlıyız. Birlikte, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir denizcilik sektörü için yolu açabiliriz.

Etiketler :