P&G Türkiye, 2. ‘Sürdürülebilir Gelişim Raporu’nda yayınladı

P&G Türkiye, 2. ‘Sürdürülebilir Gelişim Raporu’nda yayınladı

Sürdürülebilirlik vizyonunu yenileyen P&G Türkiye, yeni vizyonu doğrultusunda hazırladığı ikinci ‘Sürdürülebilir Gelişim Raporu’nu yayınladı. P&G Türkiye Sürdürülebilir Gelişim Raporu’nun 3 ana başlığı şöyle: Koruyoruz, Ortaklıklar Kuruyoruz, Öncülük Ediyoruz.

P&G, global vizyonu doğrultusunda, tüketicilerin günlük yaşamlarında anlamlı farklar yaratmak için çalışıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarını global 2020 hedefleri kapsamında yürüten P&G Türkiye, Gebze ve Şekerpınar üretim tesislerinde enerji tüketimi, toplam karbon salımı ve bertaraf edilen atık miktarı azaltılması konularında büyük mesafe katetti. P&G Türkiye, son dört yılda enerji tüketimini yüzde 17, toplam karbon salımını yüzde 13 ve bertaraf edilen atık miktarını yüzde 63 oranında azaltıp, Kasım 2015 itibariyle de, katı atık depolama alanlarına üretim kaynaklı ‘sıfır atık’ gönderme hedefini gerçekleştirdi.

P&G’nin Sürdürülebilir Gelişim Raporu’nun 3 ana başlığı ise şöyle: Koruyoruz, Ortaklıklar Kuruyoruz, Öncülük Ediyoruz…

KORUYORUZ

P&G, çevresel ayak izini projeleriyle küçültürken; sosyal ayak izini de aynı oranda büyütüyor. Atıklarını sıfırlayan, enerji tüketimini azaltan, karbon salımını minimuma indirgeyen P&G, içinde yer aldığı dünyayı, sorumlulukları doğrultusunda koruyor.

Bugün dünya çapında, katı atık depolama alanlarına sıfır üretim atığı gönderen 70 adet tesise sahip P&G, enerji tüketimini, CO2 emisyonlarını ve nakliye mesafelerini önemli ölçüde azalttı. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Kasım 2015 itibariyle Gebze ve Şekerpınar üretim tesislerimizde “Katı Atık Depolama Alanlarına Üretim Kaynaklı Sıfır Atık Gönderme” hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Faydalı tekrar kullanım oranını yüzde 100 artırdıklarına da vurgu yapan Turnaoğlu; yıllık temiz su kullanımını 6 bin ton azalttıklarına dikkat çekti. P&G yürüttüğü lojistik projelerle de yılda 650 adet daha az tır sevkiyatı yaparken; 800 bin kilometre daha az yol kat etti, 270 bin litre daha az yakıt tüketti ve bağlantılı olarak sera gazı salımını 1000 ton azalttı.

ORTAKLIKLAR KURUYORUZ

İş yapış biçimi ve topluma karşı sorumlulukları noktasında kendisi gibi düşünen pek çok kuruluşla ortak çalışmalara imza atan P&G Türkiye, sadece geçtiğimiz yıl 13 sosyal sorumluluk programı ile 3.5 milyon insana ulaştı. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “P&G olarak kurumsal vatandaş olma bilinciyle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçiriyoruz. Bizler yaşamları iyileştirerek en büyük kazancı elde ettiğimize inanıyoruz. Marka ve hizmetlerimizle yarattığımız köklü mirası, sosyal yaşama yaptığımız hizmetlerle yarına taşımak istiyoruz” dedi.

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Tankut Turnaoğlu, P&G’nin sürdürülebilirlik anlamında öncü kimliğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, uluslararası standartlarda değerlendirme yapan kuruluşların P&G’ye verdiği ödülleri hatırlatan Turnaoğlu, ‘İnovasyon Stratejisi Ödülü’, ‘Liderlik İçin En İyi Şirket Ödülü’, ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’, ‘Avrupa Dünya Günü ve Temiz Gezegen Ödülü’ gibi ödüller; çalışmalarımızın tüm sektörler adına referans olabilecek öncü faaliyetler olduğunun göstergesidir” diye konuştu. P&G Türkiye, aynı zamanda Sürdürülebilir Yenilikçi Ürünleri de sürdürülebilirlik stratejisini destekliyor. Daha az enerji kullanımı gerektiren Ariel 30°; içindeki aktif maddelerin yüzde 99.9’u yüzey sularına karışmadan doğada çözünebilen Fairy; şeker kamışından elde edilen, geleneksel petrol bazlı plastiğe göre yüzde 70 daha az fosil yakıt kullanılan ve geleneksel geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülebilen ambalajıyla Pantene Doğal Sentez gibi ürünleri ile sektörde öncü bir rol üstleniyor.