Demiryolunun serbestleşmesine yönelik bir yönetmelik daha yayınlandı

Demiryolunun serbestleşmesine yönelik bir yönetmelik daha yayınlandı

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği yayınlandı. Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesine ilişkin en önemli yönetmeliklerden biri olan “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği” 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de Bu yönetmelik ile ulusal demiryolu ağı üzerinde yapılan her türlü taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması, demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında...

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği yayınlandı. Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesine ilişkin en önemli yönetmeliklerden biri olan “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği” 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
Bu yönetmelik ile ulusal demiryolu ağı üzerinde yapılan her türlü taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması, demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların hakları, yetkileri, yükümlülükleri, sorumluluklarının tespit edilmesi, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. 

Etiketler :