UTİKAD’tan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili önemli açıklama…

UTİKAD’tan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili önemli açıklama…

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in ithal parsiyel konteynerlerde aksaklıklar başlattığına dair üyelerine bir açıklama yaptı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in ithal parsiyel konteynerlerde aksaklıklar başlattığına dair üyelerine bir açıklama yaptı. İşte UTİKAD’ın o açıklaması: “2 Aralık 2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de ‘Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’  yayımlanmıştır. Bu değişiklikle gümrük yönetmeliğinin 78. maddesine aşağıdaki 4. fıkra eklenmiştir. ‘(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez.’ Söz konusu değişiklikle denizyoluyla limanlara gelen ithal dolu konteynerler herhangi bir neden ve gerekçeyle liman işletmesine ait olsa bile liman sahası dışındaki geçici depolama yerlerine çıkarılamayacaktır. Özellikle grupaj konteynerlerin boşaltılmak üzere liman sahası dışındaki geçici depolama yerlerine çıkarılması uygulaması bu maddeyle sona ermiştir. Bu durum özellikle İstanbul Ambarlı Liman bölgesi terminallerinin bir kısmında sıkışıklık yaratmaya ve grupaj konteynerlerin boşaltmalarında gecikmelere ve beklemelere neden olmaya başlamıştır. Uygulamanın devam etmesi liman içindeki ambar kapasiteleri mevcut grupaj konteyner trafiğini karşılayamayacak limanlarda da benzer sıkışıklık ve gecikmelerin yaşanmasıyla karşı karşıya kalınabilecektir. Mevcut durum bilgisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmiş olup, konu Derneğimizce takip edilmektedir. Konuyu grupaj konteyner hizmeti alan ve veren üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

Etiketler :