COVİD-19 Pandemisinin Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri Konuşuldu

COVİD-19 Pandemisinin Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri Konuşuldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Covid-19 Pandemisinin Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri Konulu webinar gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin çevrim içi etkinlikleri kapsamında; Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “COVİD-19 Pandemisinin Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri” webinarı COVID-19 salgını dolayısıyla çevrimiçi olarak Doç. Dr. Nil Kula Değirmenci moderatörlüğünde tamamlandı.

İçinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemi koşullarının deniz ticareti hukukuna etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ve açılış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin yaptığı webinara, Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ve Avukat Han Tolga Taş konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasına Türk denizlerine ve Türk boğazlarına ömrünü adayan, denizlerimizin hukukçu kaptanı Gündüz AYBAY ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde büyük emekleri bulunan kıymetli avukat Celal Saçaklıoğlu’nu anarak başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, webinarın öğrencilere ve denizcilik sektörüne faydalı olmasını dileyerek oturumu başlattı.

Seminerin moderatörü Doç. Dr. Nil Kula Değirmenci, hayatın her alanını etkileyen COVİD-19 pandemisinin deniz ticaret hukuku açısından da incelenmesinin öneminden bahsettikten sonra konuşmacılar Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ve Avukat Han Tolga Taş’ın öz geçmişlerini takdim etti.

İlk konuşmacı Avukat Han Tolga Taş “COVİD-19 Pandemisinin Konteyner Demurajına Etkisi” başlıklı sunumunu arz etti. Sunumunda COVİD-19 pandemisinin konteyner demurajına iş süreçlerinin yavaşlaması, yüklerin çekilememesi, piyasaların olumsuz etkilenmesi gibi sebeplerden ötürü doğrudan değil dolaylı bir etkisi olduğunu belirten Taş, içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde fiyat ve tarifelerin belirlenmesinde makul olunması gerektiğinin altını çizdi.

İkinci konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Hakan Karan, “COVİD-19 (Corona) Virüsünün Deniz Ticareti Hukukuna Etkisi” başlıklı sunumunda COVİD-19 virüsünün hukuken nitelendirilmesi ve hukuki sonuçlarının virüsün zararlı sonuçlarından kaçınma, sözleşmelerin devamı ve taşıyanın sorumluluğu bakımından incelenmesi konularında görüşlerini bildirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin yaşadığımız bu zorlu süreçte yüklerin ve malların gemiler ile gelmesini sağlayan deniz ve liman emekçilerine ve tüm denizcilik camiası paydaşlarına teşekkürlerini içeren kapanış konuşmalarının ardından seminer sona erdi.

Etiketler :