“Özerk liman” nedir, ne değildir?

“Özerk liman” nedir, ne değildir?

“Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” temalı 2

“Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” temalı 2. Ulusal Liman Kongresi, Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi’nde düzenlendi. Kongrede, Roterdam Erasmus Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hercules Haralambides’in özerk limanlar ile ilgili konuşması kongrede büyük ilgi gördü. [caption id="attachment_12017" align="alignright" width="500"] 2. Ulusal Liman Kongresi'ne Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Genel Sekreteri İrfan Bilgin, IMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Murat Yılmazel,  Roterdam Erasmus Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hercules Haralambides, bakanlık temsilcileri, özel liman işletmeleri, liman tedarikçisi işletmeler, liman sendikaları temsilcileri, çok sayıda akademisyen, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.[/caption]Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, sektörün ve denizcilik otoritelerinin geniş katılımıyla 5 - 6 Kasım’da Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda “Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” temalı 2. Ulusal Liman Kongresi’ni gerçekleştirdi.ULUSAL BAZDA LİMANCILIĞI KONU ALAN TEK KONGREKongrenin ilk gününde ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kongrenin Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. D. Ali Deveci söz aldı. Deveci konuşmasında, bu kongrenin sadece limancılığı konu alan ve ulusal bazda gerçekleştirilen tek kongre olduğunu belirtti. Limanların ulaştırma içerisindeki önemini ve rekabetteki etkinliğini aktaran Deveci, kongrenin öneminin altını çizerek, kongre katılımcılarının, kongrede sunulacak olan bildirilerin, bunun yanında katılımcıların, özel sektör ve akademi dağılımlarının altını çizen Deveci, farklı üniversitelerden gelen öğrencilere hitaben ise, geleceğin limancılarının iyi ve donanımlı şekilde yetişmesini sağlamak adına düzenlenen bu kongrenin öneminin altını çizdi.70 BİLDİRİ GÖNDERİLDİ[caption id="attachment_12019" align="alignleft" width="300"] Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kongrenin Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. D. Ali Deveci[/caption]Deveci, 1. Ulusal Liman Kongresi’ne toplam 24 bildiri gönderilmişken ikinci kongreye 70 bildiri gönderildiğini ve 48’inin sunulmak üzere kabul edildiğini aktardı. 1. Liman Kongresi’nden iki kat fazla bildiri sunulacak olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Deveci, bu kongrenin akademisyen ve uygulayıcıların birlikte katıldıkları ender kongrelerden olduğunun altını çizdi. Kongre’de sunulan bildirilerden seçilecek altı bildirinin Denizcilik Fakültesi’nin dergisinde yayınlanacağını aktaran Deveci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nce ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan bildirilerin de bu kongrede sunulacağını bildirdi. Anadolu’daki birçok üniversitenin kongreye bildirileriyle katkıda bulunduklarını aktaran Deveci, kongre katılımcılarına, destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.LİMANCILIK HEM SANAYİ HEM DE HİZMET BAŞLIKLARI ALTINDA YER ALIYORDaha sonra söz alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit konuşmasında, limancılık alanının hem sektörel anlamda hem bilimsel anlamda fevkalade yaygın ve disiplinler arası hibrid bir alan olduğunu vurguladı. Sektörel anlamda bakıldığında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standard Sanayi Sınıflaması kapsamında limancılığın çeşitli sınıflamalar kapsamında hem sanayi hem hizmetler başlıkları altında yer aldığını belirten Prof. Cerit, bilimsel anlamda ise bir çok farklı disiplinin liman kavramıyla doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisinde olduğunu, bu anlamda bu disiplinlerin tamamının limancılığa farklı yönleriyle katkıda bulunduğunu aktardı. Mühendislik, Temel Bilimler, matematik, işletme gibi pek çok farklı alanın katkılarıyla meydana gelen bir üretim ve hizmet sektörleri bileşeni olan limanların bunların dışında turizm, kimya, fizik, biyoloji, jeofizik, deniz bilimleri teknolojileri, gemi inşa teknolojileri, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik, deniz ulaştırma işletme mühendisliği alanlarından etkin şekilde faydalandığını belirten Prof. Cerit, tüm bu alanlardan yararlanarak denizcilik yazınına fevkalade katkılar sunan Prof. Dr. Hercules Haralambides’e kongreye olan katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne de şükranlarını ileten Prof. Cerit, Rektör hocamız Prof. Dr. Mehmet Füzün tarafından denizci üniversite olarak tanımlanmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.LİMANLARDA ÇALIŞACAK ARA ELEMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ UZUN ZAMAN, EMEK VE PARA GEREKTİRİYOR[caption id="attachment_12021" align="alignright" width="300"] TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin[/caption]TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin yaptığı konuşmada, derneklerinin geldiği noktayı vurguladı. 60 üyeden oluşan ve Hopa’dan İskenderun’a kadar uzanan bir yelpazede limanların kapsamlarında olduğunu aktaran Bilgin, üniversite ve özel sektör işbirliğine vurgu yaparak konuşmasına devam etti. Küreselleşme ile bilginin öneminin arttığını ve nitelikli iş gücüne olan talebin giderek arttığını aktaran Bilgin, aynı zamanda rekabetin de giderek kızıştığını ve son 30 yılda yeni liman yatırımlarının hızla tamamlanarak yeni kapasitelerin oluştuğunu belirtti. Bu dönemde limanların ihtiyaç duyduğu personeli bulmakta zorlandığını aktaran Bilgin, özellikle limanlarda çalışacak ara elemanların yetiştirilmesinin uzun zaman, emek ve para gerektirdiğini belirtti. Üniversite ve sanayi işbirliğinin bu anlamda çok önemli bir nokta olduğunun altını çizen Bilgin, TÜRKLİM’in öğrencilere iş hayatlarında gerekli olan bilgilerin kazandırılmasında son derece önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. TÜRKLİM’in meslek standartlarının belirlenmesi konusunda çabalar sarf ettiğini belirten Bilgin,  Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumundan yeterlilik alarak meslek elemanı yetiştirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Kongre’de sunulacak olan bildirilerin limancılık sektörünün gelişimine olan katkısına inandığını belirten Bilgin kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.TÜRKİYE JEOPOLİTİK KONUMUNU VE KAPASİTESİNİ GEREKLİ ORANDA KULLANMASI ELZEM[caption id="attachment_12022" align="alignleft" width="300"] Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yılmazel[/caption]Kongrede de Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yılmazel söz aldı. Limanın tanımını yaparak söze başlayan Yılmazel, dünyada meydana gelen gelişmelerin limancılığı derinden etkilediğini aktardı. Türkiye’nin jeopolitik konumunun ve kapasitesinin gerekli oranda kullanılmasının elzem olduğuna dikkat çeken Yılmazel, ülkemizde şu an hali hazırda 179 liman ve iskelenin bulunduğunu belirtti ve bunların niteliklerinin düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kendi faaliyet alanlarında yer alan İzmir Limanı, Ulusoy Çeşme Limanı ve Ege Port Kuşadası limanlarının çok önemli birer kruvaziyer destinasyonu olduğunu bildiren Yılmazel, büyük fotoğrafa bakıldığında dünyadaki liman tesislerinin giderek uzmanlaştığını, farklılaştığını ve her liman her işi yapar algısından uzaklaştığını aktardı. İzmir’in limanlar bölgesi olarak da aynı şekilde bir uzmanlaşma içerisine girmesi gerektiğini belirten Yılmazel, bağlantı yolları ve trafik sorununun sürdürülebilirlik anlamında geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Limanlarda elleçlenen yükün 2012 yılına kadar 10 yıllık periyotta sürekli yükseldiği ve ikiye katlandığını belirten Yılmazel, trendin ticaret dengeleri için çok önemli olduğunu ve bu anlamda limanlara düşen görevin çok stratejik olduğunu aktardı. Planlanan ve yatırımları devam eden limanlara çok önem verdiklerini belirten Yılmazel, dünyada artan liman rekabetinde yer alabilmek adına çok hızlı bir değişim içine girilmesi gerektiğini ve fırsat ve tehditlerin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini aktardı. Sürdürülebilirliğin deniz, seyir ve çevre emniyeti olmak üzere önemli üç direkten oluştuğunu belirten Yılmazel, limanların ulaşılabilir olmasının çok önemli bir olgu olduğunu aktardı.LİMANLAR SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR PAYLAŞIM ALANIDaha sonra söz alan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, liman kavramının çok disiplinli bir kavram olduğunu, limanların sadece malların gelip gittiği yer olmadığını, limanların sosyal ve kültürel bir paylaşım alanı olduğunu belirtti. İzmir’in kültürlerin buluşma noktası olmasında limanının öneminin büyük olduğunu belirten Prof. Yaparel, vurgulanması gereken diğer disiplinlerin ise sosyoloji ve psikoloji olduğunu aktardı. Bir işin yapılabilir ve sürdürülebilir olmasının o işin başarıya ulaşması için vazgeçilmez olduğunu aktaran Prof. Yaparel, iyi bir girişimcinin hem inovatif hem de sürdürebilme yeteneğine sahip olması gerektiğini belirtti. Toplum olarak yeniliğe çok açık olmadığımızı öngördüğümüzü ancak toplumların yaşadıkları coğrafya ile çok yakın ilişki içinde olduklarını belirten Prof. Yaparel, limanların ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında “Jeokader” olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi.ÖZERK LİMAN[caption id="attachment_12020" align="alignright" width="300"] Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hercules Haralambides[/caption]Kongrenin davetli konuşmacısı Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hercules Haralambides, kongreye davet edilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Limancılık sektöründe politika yapmanın doğası gereği çok zor olduğunu aktardı. Özellikle son 15 yılda limancılık politikalarının yapılmasının yöntemlerinin ve araçlarının giderek değiştiğini aktaran Haralambides, liman altyapılarının çok spesifik karakteri olduğunu, limancılık aktivitelerinin diğer ekonomik aktivitelerden çok da farklı olmadığını belirtti. Küresel tedarik zincirinde limanların önemli bir halka olduğunu aktaran Prof. Haralambides, limanların ileri görüşlü ve etkin olarak çalışmaları gerektiğini belirtti. Özel sektörün limana olan ilgilerinin giderek artığının altını çizen Prof. Haralambides, kazançlı bir sektör olmasına rağmen yatırım gerekliliğinin üst düzeyde olduğunun belirtti. Riskli bir sektör olması itibariyle yatırım kararlarının kolay alınmadığını belirten Prof. Haralambides, liman yönetim mekanizmalarında ve yatırım kararlarının alınmasında merkezi otoritenin, politika yapıcıların ve belediyelerin ne kadar dahil olmaları gerektiğinin yasal altyapı ile belirginleştirilmesi gerektiğini aktardı. Kompleks liman yapılarının özerk bir yapıda yönetilmesinin de kendi içinde zorlukları olduğunu aktaran Prof. Haralambides, tam bir özerklik sağlandığında liman işleyişlerinin ve iş geliştirme süreçlerinin, gelişim politikalarının, işletme hakkı devir ücretlerinin ve liman tarifelerinin belirlenmesinde tam bir serbestlik sağlanacağını belirtti. Liman özerkliği kavramının Avrupa’nın bazı bölgelerinde ve dünyanın farklı bölgelerinde oturtulmaya çalışıldığını, liman yönetiminin asıl amaçlarından birinin yönetimin finansal özgürlüğünün sağlamak olduğunu aktaran Prof. Haralambides, iş gücü piyasalarının limanlarda etkin şekilde örgütlenmesi gerektiğini belirtti. İş gücünün limanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydeden Prof. Haralambides, devlet otoritelerin işe alım süreçlerinde yer almasının liman özerkliğini zedelediğini belirtti. Avrupa Birliği’nin liberal ekonomik piyasasında liman rekabetinin oldukça kızgın bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Prof. Haralambides, liman özerkliğinin bu limanlara finansal anlamda karar verebilme özgürlüğü tanıdığını belirtti. Başka bir deyişle, limanların özellikle de konteyner limanlarının giderek özel işletmelerce finanse edildiğini belirten Prof. Haralambides, yatırımların hangisinin kamuca hangisinin özel işletmelerce yapılması gerektiğinin iyi saptanması gerektiğini belirtti. Liman yatırımlarının eğer bir limana daha büyük bir gemi getirecek şekilde tasarlanmışsa özel işletmelerce üstlenilmesi gerektiğini, eğer liman kullanıcılarının ve diğer yerel halkın yararına bir yatırım yapılıyorsa bunun kamuca yapılması gerektiğini aktardı. Konuşmasına özel, özelleştirilen ve özerk limanların karşılaştırmalarına yer vererek devam eden Haralambides, dünya limancılığının gelişmesi için bir çaba olarak nitelendirilebilecek bu kongrenin düzenlenmesini büyük bir mutlulukla karşıladığını ve düzenleyen kişi ve kurumlara teşekkürlerini ilettiğini bildirerek konuşmasını sonlandırdı.1.OTURUM Prof. Dr. M. Celal Barla başkanlığında başlayan birinci oturumda, “Liman İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Liman Ekonomisi Stratejisi” başlıklı sunumuyla Tansel Erkmen, “Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik Faaliyetlerinin Limanlar ile Etkileşimi” adlı sunumuyla Hasan Bora Usluer, “Doğu Karadeniz Limanlarının Karayolu Ağına uyguladığı Trafik Baskısı” adlı çalışmasıyla Ersan Başar, “Ticari Limanlarda Hesap Verebilirlik ve Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma”adlı bildirisiyle Şükrü Satılmış, “Liman Yönetiminde Baskın Kurumsal Mantıkların Rolü; Bir Örgütsel Alan Olarak Limancılık Sektörü İncelemesi” adlı sunumuyla Nesli çankırı sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. M. Celal Barla’ya teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Prof. Dr. D. Ali Deveci başkanlığında gerçekleştirilen Liman Sektör Paneli’nde,  Limak Port İskenderun temsilcisi Gündüz Arısoy, MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Ticaret Müdürü Buğra BilginER, Çelebi Holding ve Çelebi Bandırma Limanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Eraydın, APM Terminalleri Operasyon Sorumlusu Arcan Fayatorbay, Arkas Liman Hizmetleri Temsilcisi Alp Çapa, Nemport Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Alp Şeref Işıktaş ve Akdeniz Port Antalya Uluslararası Limanı Ticaret Müdürü Özgür Sert,  kurumları ve şirketleri hakkında sunumlarını gerçekleştirerek sorunları ve çözüm önerilerini paylaştılar. Prof. Dr. Serhan Tanyel başkanlığında yapılan ikinci panel oturumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi’nden Özge Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Emre Öğmen, Solon Port Uluslararası Departman Başkanı John S. Dunlop ve Liebherr Yük Elleçleme Ekipmanları Genel Müdürü Ömer Ağaoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. Serhan Tanyel’e teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum ve II. Ulusal Liman Kongresi’nin ilk günü sonlandı. KONGRENİN 2. GÜNÜ1.Ulusal Liman Kongresi’nin ikinci günü paralel oturumlarla devam etti Doç. Dr. Yusuf Zorba başkanlığında başlatılan Kongrenin üçüncü oturumunda; “Tanker Terminallerinde Emniyetsiz Durumların İncelenmesi” başlıklı sunumuyla Ali Cem Kuzu, “Liman Güvenliği ile İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi” başlıklı sunumuyla Muammer Nurduhan, “Tehlikeli Madde Konteynerlerinin Depolama Alanı İçindeki Yerleşiminin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi” başlıklı sunumuyla Ural Gökay Çiçekli, “İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik Bir İnceleme” başlıklı sunumuyla Erem Uzunköprü ve “ Liman Manevra Sahasındaki Gemi Kazalarının Analizi ve Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması” başlıklı sunumuyla Burak Köseoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Doç. Dr. Yusuf Zorba’ya teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Doç. Dr. Ersan Başar başkanlığında başlatılan Kongrenin dördüncü oturumunda “Tehlikeli Yük Elleçleme Eğitimlerinin Liman İşletmelerindeki Gereklilik ve Önemi” başlıklı sunumuyla Hasan Bora Usluer, “Liman İşletmeleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Önemi” başlıklı sunumuyla Ali Umut Ünal, “ Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Hopa Limanı Uygulaması” başlıklı sunumuyla Veysel Tatar, “Liman Çalışanları İçin Çeşitli Eğitim Faaliyetleri ve Liman Saha Çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerinin Yapılması” başlıklı sunumuyla Mustafa Cumhur Kocabaylıoğlu, “Denizcilikte İş Sağlığı ve İş Emniyeti: Limanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme” başlıklı sunumuyla Ali Cemal Töz sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Doç. Dr. Ersan Başar’a teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Prof. Dr. Okan Tuna başkanlığında başlatılan Kongrenin beşinci oturumunda “Küresel Konteyner Terminal Operatörlerinin Tedarik Zincirinin Entegrasyonu ve Yönetimine İlişkin Stratejileri :  Türk Limanları İçin Fırsatlar” adlı bildirisiyle Nur Jale Ece, “Liman-Lojistik Merkez Etkileşim Süreci; Kocaeli Örneği” adlı bildirisiyle Birsen Koldemir, “Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerindeki Etkileri” adlı bildirisiyle Volkan Çağlar, ” Liman İşletmeciliğinde Atık Alım Faaliyetleri : Çanakkale Liman İşletmesi Örneği” adlı bildirisiyle Ali Aktoprak, “Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: Marport Örneği” adlı bildirisiyle İlke Koşar Danışman sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. Okan Tuna’ya teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Doç. Dr. Selçuk Nas başkanlığında başlatılan Kongrenin altıncı oturumunda “Gantry Tip Vinçler İle Mobil Liman Vinçlerinin Karşılaştırılması” adlı bildirisiyle Tarık Efe Kendir, “Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı bildirisiyle Kürşat Bal, “Liman Yük Elleçleme Donanımında Uzmanlaşma ve Esneklik” adlı bildirisiyle Hakkı KİŞİ , “Limanlarının İşlem Hacmi İle Ekipman ve Altyapı İilişkisinin Belirlenmesi” adlı bildirisiyle A. Zafer Acar, “Barkod Teknolojisinin Ro-Ro Yük Operasyonlarında Kullanılması” adlı bildirisiyle İsmail Anıl Köksal sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Doç. Dr. Selçuk Nas’a teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Prof. Dr. Canan Madran başkanlığında başlatılan Kongrenin yedinci oturumunda “Marinalarda Sunulan Hizmetlerde Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesi” adlı bildirisiyle Görkem Dikeç, “Türkiye Marinalarının Web Sitelerinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi” adlı bildirisiyle Aykan Candemir, “Sürdürülebilir Liman Yönetimi ve Antalya’da İki Yat Limanında Vaka İncelemesi” adlı bildirisiyle Aytek Fedai, “Yatçıların Marina İncelemesinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi ”adlı bildirisiyle Can Karaosmanoğlu, “Yat Limanlarında Bütünleşik Pazarlama İletişim Faaliyetleri ve İstanbul Yat Limanlarının Web Site Analizi” adlı bildirisiyle Birsen Koldemir ve “Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama İle Marina Sakini Kavramı: Ataköy Marina Örneği” adlı bildirisiyle Güzide Öncü E. Pektaş sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. Canan Madran’a teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Prof. Dr. Güler Biler Alkan başkanlığında başlatılan Kongrenin sekizinci oturumunda “Tarihi Gelişim İçinde Kocaeli Liman Başkanlığı” adlı bildirisiyle Mustafa Hergüner, “Ülkenin Küresel Ekonomiye Açılması Sürecinde Düzenli Deniz Ticaret Rotalarına Bağlantılarının Etkisi: Türk Limanları Stratejisi” adlı bildirisiyle Ayşe Aslı Başak, “Liman İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Uygulama” adlı bildirisiyle Reşat Karcıoğlu, “Çoklu Taşıma Problemi Üzerine Bir Uygulama: Petrokimya Şirketleri Dağıtım Planlaması” adlı bildirisiyle Sinem Tokçaer, “Limanlarda Alternatif Yenilenebilir Enerji Kullanımının İncelenmesi” adlı bildirisiyle Murat Yapıcı sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. Güler Biler Alkan’a teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Prof. Dr. Hakkı Kişi başkanlığında başlatılan Kongrenin dokuzuncu oturumunda “Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği” adlı bildirisiyle Burak Köseoğlu, “Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma” adlı bildirisiyle Remzi Fışkın, “Konteyner Terminaline Yapılacak Optimum Yatırımın Seçiminde Bilgisayar Simülasyon Modellemesinin Kullanımı” adlı bildirisiyle Ergün Demirel, “Liman Planlama ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi” adlı bildirisiyle Hasan Bora Usluer, “Marinalarda Basen İç Su Sirkülasyonunun Yapay ve Cebri Yöntemler Yardımıyla Sağlanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar” adlı bildirisiyle Onur Bora sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Prof. Dr. Hakkı Kişi’ye teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı. Doç. Dr. Soner Esmer başkanlığında gerçekleştirilen Kongrenin onuncu ve son oturumunda “Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanları Üzerinde Bir Araştırma” adlı bildirisiyle Fevzi Bitiktaş, “Küresel Lojistik Merkezlerde Limanlarının Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi” adlı bildirisiyle A. Zafer Acar, “Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik Bir Vzahp Uygulaması ” adlı bildirisiyle Cemile Solak Fışkın, “Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye’deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz” adlı bildirisiyle Ersin Fırat Akgül, “Türkiye Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller” adlı bildirisiyle Ceren Altuntaş Vural sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum başkanı Doç. Dr. Soner Esmer’e teşekkür belgesinin verilmesinin ardından oturum sonlandı.  Ulusal Liman Kongresi bir sonraki kongrede buluşma temennileri ile son buldu.

Etiketler :