36 bin 985 kişiyle görüştü!

36 bin 985 kişiyle görüştü!

Brisa, 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu, Global Reporting Initiative (GRI) standardının ‘A+’ seviye gerekliliklerini karşılayarak yayımladı

Brisa, 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu, Global Reporting Initiative (GRI) standardının ‘A+’ seviye gerekliliklerini karşılayarak yayımladı. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, raporlama döneminde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak önemli bir adım attıklarını söyledi. Bayman, “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlarken, toplumsal ve çevresel anlamda da hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz” dedi. [caption id="attachment_2735" align="alignright" width="300"] Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman[/caption]Brisa'nın 2013 yılı içinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda sürdürülebilirlik performansını değerlendiren 2013 Sürdürülebilirlik Raporu, ilk kez, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI)* A+ düzeyinde hazırlandı. Raporun ‘+’ seviyesinde olması, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili konularda üst seviyede açıklık ve şeffaflıkla paylaşımda bulunduğunu ve bu alandaki tüm performans gerçekleşmelerinin dış denetimden başarılı bir şekilde geçmiş olduğunu gösteriyor.GRI ilkelerine uyumlu olarak yayınladığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaşan Brisa, ‘Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak’ misyonuyla sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre etmeyi sürdürüyor. Raporlama dönemi içinde, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni de imzalayan Brisa, sürdürülebilirlik taahhütlerini pekiştirmek için, raporlama süreçlerini uluslararası çapta kabul görecek seviyede ilerletiyor.HAKAN BAYMAN: “ÜRETİMİMİZDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLERİMİZİ AZALTMAK İÇİN ZORLAYICI HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ”Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, yeni yatırımları, zengin ürün ve hizmet yelpazesi, yenilikçi müşteri odaklı çözümleri, etkili iletişimleri ve sosyal sorumluluk uygulamalarıyla güçlenerek büyüdüklerini vurguladı. Brisa’nın sürdürülebilirliği, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla yorumladığını dile getiren Bayman, “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlarken toplumsal sürdürülebilirlik adına önemli uygulamalara imza atıyoruz ve üretimimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi azaltmak için zorlayıcı hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.BAYMAN: “2014 RAPORUMUZDA YENİ STRATEJİK ADIMLAR ORTAYA KOYACAĞIZ”İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte gündeme gelebilecek karbon piyasalarının ve çevresel düzenlemelerin Brisa için yaratabileceği risk ve fırsatların bilincinde olduklarına dikkat çeken Bayman, sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişikliği konusuyla ilgili Brisa olarak, stratejik adımlarımızı belirlemeye yönelik çalışmaları sürekli gözden geçiriyor ve bu alanda katabileceğimiz kısa ve orta vadeli değerler üzerinde çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde, iş ortaklarımızla bu konudaki işbirliğinin ve farkındalığın artırılması için uygulamalar geliştiriyoruz.”ENERJİ TASARRUFU 11 KAT ARTTIÇevresel etkilerini azaltmak için belirlediği hedefler doğrultusunda çalışan Brisa, 2013 yılında Çevre Koruma ve Yatırımı için 1 milyon 198 bin dolar tutarında harcama gerçekleştirdi. Yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla 2005 yılına göre üretimden kaynaklanan karbon emisyonunu yüzde 20 azalttı. Enerji tüketiminde verimlilik sağlamak için yürütülen sistematik iyileştirme çalışmaları sayesinde 2008’den bu yana enerji tasarrufunda 11 kat artış sağlandı. Üretimde ton başına kuyu suyu tüketimi ise 2008'e göre yüzde 51 oranında azaltıldı. 2010'a göre tehlikeli atık yüzde 21 oranında azaltıldı. Biyoçeşitlilik alanında, WWF-Türkiye ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen “Turnalar Hep Uçsun” projesi kapsamında Çukurova’daki kışlama alanlarında yürütülen saha çalışmalarında, turnaların popülasyonunu ve güncel durumları hakkında önemli bilgiler edinildi. Brisa ve WWF-Türkiye, önümüzdeki dönemde de turnaların yaşamlarını tehdit eden faktörleri araştırmayı, bu alanda farkındalık yaratmayı ve Anadolu’daki turna neslini korumayı amaçlıyor.TÜM PAYDAŞLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMININ PARÇASI GÖRÜYORDeğerler zinciri içerisinde tedarikçilerinden iş ortaklarına ve son kullanıcılara kadar tüm paydaşları sürdürülebilirlik yaklaşımının parçası olarak gören Brisa, sorumlu satın alma uygulamaları takip ederek, raporlama döneminde yüzde 36.2 oranında yerel tedarik sağladı. Operasyonlar genelinde yaklaşık bin 500 yerel tedarikçiyle çalışan Brisa, yerel tedarik oranını artırmak amacıyla ithalata bağımlı ham maddeler için çeşitli yerlileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.Mükemmel müşteri deneyimini tasarlamak için inovasyon ve kurumsal girişimcilik projelerini destekleyen Brisa ve 2009 yılından beri düzenli olarak Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yürüten şirket, raporlama döneminde toplam 36 bin 985 kişiyle görüşme gerçekleştirdi. 2014 yılında bu sayının 54 bin düzeyine çıkarılması hedefleniyor.İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzalayarak kadın çalışan sayısını yüzde 18 artıran Brisa’da çalışan başına düşen yıllık ortalama eğitim süresi ise 30 saatin üzerinde.Brisa’nın Sürdürülebilirlik Raporunu daha detaylı olarak görmek için: http://www.brisa.com.tr/Brisa/Sosyal-Sorumluluk/Surdurulebilirlik-Raporu.aspx*GRI NEDİR?GRI (Küresel Raporlama Girişimi), BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) gibi programlar ile yakın iş birliği içinde çalışan ve dünya çapında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. GRI’ın temel misyonu, küresel olarak uygulanabilir bir “Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi” oluşturarak sürdürülebilirlik raporlarının finansal raporlar gibi rutin ve karşılaştırılabilir olmasını yaygınlaştırmaktır.

Etiketler :