Ağır yük taşımacılığı yasası çıkarsa sektör katlanarak büyür!

Ağır yük taşımacılığı yasası çıkarsa sektör katlanarak büyür!

Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Özel Yük Çalışma Grubu ve Vinç İşletmecileri Derneği’nin (Vinç-Der)  ortak çalışması ile hazırlanan “Ağır ve Havaleli Yük Taşımacılığı Taslak Mevzuatı” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunuldu

Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Özel Yük Çalışma Grubu ve Vinç İşletmecileri Derneği’nin (Vinç-Der)  ortak çalışması ile hazırlanan “Ağır ve Havaleli Yük Taşımacılığı Taslak Mevzuatı” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunuldu.[caption id="attachment_12383" align="alignright" width="338"] Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün[/caption]Çalışma grubunda yer alan Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün, “Ağır yük taşımacılığı sektörünün oldukça fazla sıkıntısı var. Bunların çözümü ise çok basit değişikliklere dayanıyor. Biz de sektör paydaşları olarak yeni yönetmelik taslağını sektörü uluslararası düzeyde kapsayıcı ve son derece anlaşılır ve açıklayıcı bir şekilde hazırladık. Taslakla ilgili bakanlıktaki çalışmalar sürüyor” dedi.“SEKTÖRÜN SORUNLARINI AŞMAK ÇOK KOLAY”Ağır yük taşımacılığı ve hareketli vinçlerin operasyonel süreçleri uluslararası düzeyde başarılı örneklere oranla Türkiye’de birtakım problemlerle karşılaştığını kaydeden Görçün, “Ağır yük taşımacılığı ve hareketli vinç operasyonlarının paydaşları değerlendirildiğinde özellikle ulaşım altyapısı, büyük inşaat faaliyetleri, santraller gibi büyük altyapı yatırımlarını üstelenen işletme ve kuruluşlarının söz konusu sektörün önemli paydaşları olduğu görülüyor. Sektörün yasal düzenlemeler çerçevesinde birtakım sınırlılıklara maruz kalması olması gereken katma değeri üretebilmesini engellemesinin yanı sıra paydaşların faaliyetlerini de, ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor” ifadelerini kullandı.Bu durumun kolayca giderilebilecek bir sorun olduğunu ifade eden Görçün, “Örneğin bu sektör, sahip olduğu büyüklüğe cevap veremeyecek ölçüdeki trafik düzenlemelerine tabi. Sektörün bu şekilde hazırlanmış bir trafik yasasıyla yönetilemeyeceği açık. Ayrıca sektörümüzün belirli bir düzen ve sistem olarak tanımlanma, sektöre giriş çıkışın kontrol edilmesi ve kayda alınması, özel izin belgelerinin ve bunların sürelerinin düzenlenmesi, kamu kurumlarında sektörümüzle ilgili birimlerdeki çok başlılık gibi son derece ivedi ihtiyaçları da var. Üniversite mensupları ve sektör temsilcileri sektöre sınırlılık getiren uygulamalardan birisinin de karayolu kullanımına ilişkin kısıtlar olduğu konusunda mutabıklar. Bu çerçevede problemin ortadan kaldırılması AB yasal düzenlemelerinde yer alan uygulamaların kabulü ile son derece kolay bir biçimde çözüme kavuşturulabilir. Sonuçta tüm gereksinimleri karşılayacak düzeyde bir yasal düzenleme taslağının oluşturularak buna ilişkin bilimsel ve saha çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi üniversite ve sektör temsilcilerinin işbirliğinde kabul edilen bir husus. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar bilimsel araştırma projesi çerçevesinde oluşturulacak, aynı zamanda kamu yararı, sektörün kapasite ve faaliyetlerinin hızının artırılması, sosyal ve ekonomik faydalar ekseninde bir yasal düzenleme taslağı oluşturuldu” dedi.“TASLAK GEÇERSE SEKTÖR KENDİNİ KAT KAT AŞAR”Yönetmelik taslağının, ekleriyle birlikte tümüyle bilimsel araştırma ve çalışmalara dayalı olarak hazırlandığını, taslağın uluslararası düzeyde kapsayıcı ve açıklayıcı bir nitelikte olduğunun altını çizen Görçün, “Geçtiğimiz süreç içerisinde proje çalışmasının sonuna gelinmiş ve hazırlanan yönetmelik taslağı ek araştırma ve inceleme ile bilimsel bulguları da kapsayan ek dokümanlar ile birlikte UND ve Vinç-Der yönetimi ile birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda ilgili birimlere sunuldu. Bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı. Gerekli detayları açıklamak üzere ortak çalışmalarımız sürüyor. Ağır yük taşımacılığı sektörü başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisinin çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için Bakanlık’ta yoğun mesai harcanıyor. Sonuçlarını kısa sürede alabileceğimize inanıyorum. Zira sektörümüz, bu kadar kolayca aşılabilecek sınırlılıkları aşarsa, ekonomi için yarattığının kat kat üzerinde katma değer yaratır” ifadelerini kullandı.

Etiketler :