Akaryakıta Ayda Ne Kadar Para Harcıyoruz?

Akaryakıta Ayda Ne Kadar Para Harcıyoruz?

Akademetre, Türkiye genelinde 12 ilde gerçekleştirdiği araştırma ile tüketicilerin akaryakıt satın alma davranışlarını belirledi.

Araştırma şirketi Akademetre Araştırma & Stratejik Planlama'nın gerçekleştirdiği "Akaryakıt Satın Alma Davranışları" başlıklı araştırması, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Adana, Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum ve Malatya olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMAYA 784 KİŞİ KATILDI

Kantitatif araştırma yöntemiyle önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşmelerle 784 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 85.6'sını erkekler, yüzde 14.4'ünü kadınlar oluşturuyor. Sosyo-ekonomik statü itibariyle yüzde 2.9'u A, yüzde 17.4'ü B, yüzde 32.4'ü C1, yüzde 27.8'i C2, yüzde 19.3'ü D, yüzde 0.2'si E grubunda olan katılımcıların yüzde 58.1'i evli, yüzde 38.2'si bekar, yüzde 3.7'si diğer olarak belirtiliyor.

Hane halkı geliri itibariyle ise yüzde 2.3'ünün 1.000 TL'den az, yüzde 21.8'inin 1000-1.999 TL, yüzde 27.4'ünün 2.000-2.999 TL, yüzde 24.7'sinin 3.000-3.999 TL, yüzde 9.6'sının 4.000-4.999 TL, yüzde 6.4'ünün 5.000-5.999 TL, yüzde 6.7'sinin 6.000 TL ve üzeri, yüzde 1.2'sinin ise gelir beyan etmediği belirtiliyor.  

KALİTELİ VE TEMİZ ÜRÜN TERCİH NEDENİ

Araştırmaya göre akaryakıt satın alırken katılımcıların yüzde 63.9'u kaliteli ve temiz ürün, yüzde 63.7'si fiyat, yüzde 49'u marka, yüzde 33.7'si yakın mesafe, yüzde 33'ü alışılagelmiş firma, yüzde 23.9'u kampanya, yüzde 22.4'ü tavsiye, yüzde 18.7'si puan ve indirim kartı, yüzde 14.7'si istasyona ilişkin özellikler, yüzde 9.9'u personele ilişkin özellikleri dikkate alıyor.   

AKARYAKIT SATIN ALMA SIKLIĞI

Akaryakıt satın alma sıklığına bakıldığında ise benzinli araç sahiplerinin yüzde 5.1'inin haftada 6-7 kez, yüzde 5.4'ünün haftada 4-5 kez, yüzde 27.6'sının haftada 2-3 kez, yüzde 41.2'sinin haftada bir kez, yüzde 9.5'inin 15 günde bir kez, yüzde 10.8'inin ayda bir kez, yüzde 0.3'ünün iki ayda bir ve daha seyrek akaryakıt satın aldıkları belirleniyor. Dizel araç sahiplerinin ise yüzde 14'ünün haftada 6-7 kez, yüzde 8.9'unun haftada 4-5 kez, yüzde 25.5'inin haftada 2-3 kez, yüzde 34.9'unun haftada bir kez, yüzde 8.7'sinin 15 günde bir kez, yüzde 6.5'inin ayda bir kez, yüzde 9.4'ünün iki ayda bir ve daha seyrek akaryakıt satın aldığı açığa çıkıyor.

AKARYAKITA AYDA NE KADAR HARCIYORUZ?

Aylık toplam yakıt harcaması itibariyle benzinli araç sahiplerinin aylık harcama ortalaması 354,6 TL, dizel araç sahiplerinin aylık harcama ortalaması 370,3 TL olarak belirleniyor.

Akademetre'nin araştırmasında sorulan "En son iki benzin/dizel alışverişinizde kaç liralık harcama yaptınız" sorusuna benzinli araç sahiplerinin 102 TL, dizel araç sahiplerinin ortalaması 118 TL olarak belirleniyor.

SÜREKLİ AYNI AKARYAKIT MARKASINDAN SATIN ALMA ALIŞKANLIĞI

Araştırmada "Sürekli aynı marka akaryakıt mı satın alırsınız, yoksa farklı akaryakıt markalarını mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 68'i aynı markadan satın aldıklarını belirtirken, yüzde 32'si farklı akaryakıt markalarını tercih ettiklerini belirtiyor. Akaryakıt istasyonunun servis dışı olması durumunda ise katılımcıların yüzde 44.8'i aynı markanın başka istasyonunu tercih edeceğini, yüzde 11.6'sı acil değilse akaryakıt almaktan vazgeçeceğini, yüzde 34.5'i ikinci tercihi olan markanın istasyonuna gideceğini, yüzde 9.1'i ise yol üstündeki herhangi bir istasyondan akaryakıt satın alacağını belirtiyor. Bu verilere göre sadık müşteri oranının yüzde 56.4 olduğu açığa çıkıyor.

Etiketler :