Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi

Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandı

Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandı. Otokar, Borsa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak, beklenen değerleri karşıladı ve Otokar, 29 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu. Otokar, Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak.Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan şirketin bu alanda yaptığı çalışmalara Otokar Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak yer verildi. Otokar’ın uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uygun ikinci Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performansını kapsıyor.Otokar’ın Sürdürülebilirlik Raporu, kapsam ve bağlayıcılık unsurlarının belirlenmesi, içerik yapısının oluşturulması, performans verilerinin hesaplanması açısından, dünyanın en saygın raporlama girişimlerinden olan Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri doğrultusunda hazırlandı ve düzenli olarak güncellenen GRI İlkeleri'nin son versiyonu olan G4 onayı aldı.Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında asıl hedeflerinin, istikrarlı büyümeye devam etmek ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak olduğunu belirterek, “Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, topluma kattığımız değerleri sürekli geliştirmeyi ve daha iyi yarınların inşasına artan oranda katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.Görgüç, hedeflere ulaşmakta takip edilen stratejiyi ise şöyle tanımladı: “Sürdürülebilirlik stratejimiz, çevreyle dost, iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı; operasyonel mükemmelliği hedefleyen ve müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünler geliştirmeye odaklı iş modelimizle yerli sermaye yapımızı korumak ve şirket karlılığımızı artırmaktır.”SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROGRAMIKoç Holding’in 2006 yılında tüm topluluk şirketleri adına imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerini faaliyetleri genelinde benimseyen ve aktif destek veren Otokar, sürdürülebilirlik programının ana paydalarından biri olan çevreyle dost ürün ve üretim süreçleri geliştirme çalışmaları bakımından birçok çalışmaya imza attı. 2014 yılındaki verimlilik çalışmalarıyla toplam 2.110 GJenerji tasarrufu, 188 ton CO2’e sera gazı emisyonu tasarrufu gerçekleştirirken atık su geri kazanımı ve kapalı devre sistemler aracılığıyla 145 bin m3 suyun üretime döndürülmesi sağlandı.OTOKAR, CİROSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 3.5’İNİ AR-GE’YE AYIRIYORİklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında üretim süreçlerinden doğan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanısıra üretilen araçların tüketiminden kaynaklanan etkilerin düşürülmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüldü. Otokar, cirosunun yaklaşık yüzde 3.5’ini Ar-Ge’ye ayırdı.OTOKAR’IN BAŞLICA 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu                     9,20Toplam enerji tasarrufu                                         2.110 GJÜretilen araç başına sera gazı emisyonu                      1.65 ton CO₂e/üniteToplam sera gazı emisyonu tasarrufu                188 tonGeri kazanılan toplam su                                      145 bin metreküpToplam işgücü                                                        2.258*Toplam eğitim saati                                               51.208 kişi x saatToplam İSG + Çevre eğitimi                                  12.223 kişi x saatMavi yakalılarda sendikalılık oranı                      %100İşgücünde kadın çalışan oranı                            %5,7*Ar-Ge harcaması                                                    43.5 milyon TL.Ar-Ge bütçesinin ciroya oranı                              %3.53Ar-Ge personeli sayısı                                           482Alınan patent sayısı                                               68Tedarikçi sayısı                                                       1.213 *Müteahhit çalışanlar dahildir.Değerler 1 Ocak-31 Aralık 2014 dönemine aittir. BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HAKKINDA BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören kurumsal ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirtketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasını amaçlıyor.

Etiketler :