Lastik sektöründe yeni bir dernek kuruldu

Lastik sektöründe yeni bir dernek kuruldu

Sektörü geliştirmek ve sektör sorunlarını topluca çözüme kavuşturma hedefiyle yola çıkan LASİD’in ele alacağı konuların başında doğru ve güvenli lastik kullanımı; kış lastiği ve kaplama geliyor

Sektörü geliştirmek ve sektör sorunlarını topluca çözüme kavuşturma hedefiyle yola çıkan LASİD’in ele alacağı konuların başında doğru ve güvenli lastik kullanımı; kış lastiği ve kaplama geliyor.Lastik üreticileri ve ithalatçıları aynı çatı altında bir araya gelerek sektör derneği kurdu. Türkiye’de araç lastiği üreten ya da yurt dışında lastik üreten ve kendi kurdukları şirketleri aracılığıyla ithal edip satan firmaların üyesi olduğu derneğe LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) adı verildi. Lastik endüstrisini geliştirmek; sektörü yurt içi ve yurt dışında daha güçlü bir şekilde temsil edebilmek amacıyla kurulan LASİD’in kurucu üyeleri alfabetik sıralamayla; Brisa, Continental, Goodyear, Michelin ve Pirelli oldu.“DOĞRU VE BİLİNÇLİ LASTİK KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRACAK”[caption id="attachment_3634" align="alignright" width="270"] LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman[/caption]LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman, “Üyelerimiz, rekabet hukuku ve diğer tüm yasal ve idari düzenlemeleri gözetmek şartıyla gönüllülük esasına göre bir araya gelmiştir" dedi. Bayman şöyle konuştu: “Derneğimiz, lastik sektörünü geliştirmeye hizmet etmek amacıyla yola çıkmıştır. Sektörümüz ve ürünlerimiz ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirerek, doğru ve bilinçli lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kurucu üyeler olarak lastik üretici ve ithalatçılarını derneğimize üye olmaya çağırıyoruz’.’SEKTÖR İLE TÜM KURUMLAR VE TOPLUM ARASINDA KÖPRÜ OLACAKLASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, LASİD’in kalite, güvenlik, kış lastiği, kaplama ve benzeri konularda kamuoyunu ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçladığını belirterek "Türkiye lastik sektörünün ulusal ve uluslararası ilişkilerinin gelişmesi için sektörle ortak çalışmalar yürüteceğiz. Sektörün sorunlarını topluca ele alarak sektör ile resmi kurumlar, yasa koyucular ve toplum arasında köprü görevi göreceğiz’’ dedi.  Ünsal, yeni derneğin faaliyet alanlarını ise kısaca şöyle sıraladı: [caption id="attachment_3635" align="alignleft" width="275"] LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal[/caption]Kalite standartları, güvenlik, lastik etiketlemesi, kış lastiği, kaplama gibi sektörün bütününü ilgilendiren konularda her türlü yasal ve idari düzenleme hakkında sektör görüş ve taleplerini oluşturmak, bu talepleri iletmek üzere ilgili mercilerle tüm ilişkileri yönetmek Derneğin konusunu kapsayan her türlü toplantı, çalıştay, panel, konferans ve benzeri faaliyetlerle; her türlü teknik komisyon, alt komisyon ve benzeri birimlerde sektörü temsil etmek, sektör adına çalışmalar yürütmek Sektör ve ürünler hakkkında kamuoyunu ve tüketiciyi bilinçlendirmek; bu çerçevede doğru ve güvenli lastik kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler yürütmek, proje ve danışmanlık çalışmalarını yönetmek; ilgili tüm kamu kurumu ve sosyal paydaşlarla işbirliği yapmak Lastik üretiminin ve kullanımının çevreye olası etkilerini gidermek amacıyla çalışmalar yürütmek Lastik üretimi ve kullanımına ilişkin tüm teknik çalışmaları ve mevzuat çalışmalarını takip etmek, üyelerine topladığı bu bilgileri aktarmak; tüketicileri bilgilendirmek Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve elektronik yayınlar hazırlamak; her türlü bilgi, belge, doküman ve yayını temin ederek sektör hakkında bir dokümantasyon/bilgi merkezi oluşturmak.

Etiketler :