400 LOJİSTİK YÖNETİCİSİNE SORULDU: Sektörün en temel sorunları neler?

400 LOJİSTİK YÖNETİCİSİNE SORULDU: Sektörün en temel sorunları neler?

Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması'nın 4

Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması'nın 4. Çeyrek Sonuçlarına göre araştırmaya katılan 400 yöneticinin yüzde 67.6’lık bir oranı; lojistik sektöründe fiyat rekabetinin “yüksek” olduğunu söylüyor. Öte yandan yapılan araştırmada yöneticiler; hizmet kalitesi (yüzde 52.7), ve servis hızı (yüzde 74.3) ve rekabetinin ise “orta” düzeyde olduğunu düşünüyor. Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması'nın 4. Çeyrek Sonuçları açıklandı. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (BLUARM) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) 2013 yılından bu yana ortak gerçekleştirdikleri, “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”nın “2014 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları” düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Düzenlenen basın toplantısına Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Danışman Bülent Tanla, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özal, Ekin Tırman ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katıldı.PROF. DR. OKAN TUNA: “BİZ ARTIK SADECE TAŞIMACI, KAMYONCU DEĞİL, LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISIYIZ DESELER DE ALGIYI DÜZELTEMEDİKLERİNE İNANIYORLAR”[caption id="attachment_8363" align="alignleft" width="398"] Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna[/caption]UTİKAD üyesi 400 lojistik şirketinin yöneticisi ile yapılan araştırmada, sektörün 2014 yılı Ekim, Kasım Aralık aylarındaki gerçekleşmeleri ile 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarındaki beklentileri soruldu ve çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de lojistik sektöründe rekabetin fiyat üzerinden yapıldığını belirtti. Tuna, “Lojistik yöneticilerinden Türkiye’de lojistik sektöründe rekabet seviyesini tanımlamalarını istediğimizde, yüksek seviyede fiyat, orta seviyede servis hızı ve hizmet kalitesi rekabeti yanıtını alıyoruz. Fiyat odaklı rekabet araştırmada temel bir sorun olarak da yöneticiler tarafından ifade edildi. Fiyat rekabeti sektörü sıkıntıya sokuyor, özellikle küçük ve orta boylu işletmeleri zorluyor ve şirketlerin faaliyetlerine son veriyor. Lojistik yöneticilerine kamu ve kamuoyunun sektör algısını sorduğumuzda ise eksik bilindiği sonucuna ulaşıyoruz. Sektör son 10 yıl içindeki değişimini ne devlet-hükümet düzeyine ne de sokaktaki vatandaşa anlatamadığını düşünüyor. Biz artık sadece taşımacı, kamyoncu değil, lojistik hizmet sağlayıcısıyız deseler de algıyı düzeltemediklerine inanıyorlar” dedi.“LOJİSTİKTE BİRÇOK SEKTÖRDE YAKALANAMAYAN İŞBİRLİĞİ ORANI VAR”Sektörün bu anlamda kamudan en önemli beklentisinin halen mevzuat düzenlemesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okan Tuna, 2004 yılında yayınlanan mevzuatın sektörde halen yüzde 75.7 oranında değişiklik beklentisi yarattığını belirtti. Sektördeki işbirliği düzeyinin yüksekliğine değinen Prof. Dr. Tuna, işletmeler arası bilgi alışverişi oranının yüzde 87.8 ve işbirliğinin yüzde 70.3 olduğunu belirterek şöyle devam etti, “Lojistik elbette doğası gereği birlikte iş yapma kültürünü de beraberinde getiriyor ve firmaların hemen hemen hepsinin rekabet öncesi işbirliği yaptığı meslektaş firmaları var, bu birçok sektörde yakalanamayan bir işbirliği oranıdır.”SEKTÖRDE YABANCI SERMAYE BEKLENTİSİSektörün 2015 yılının ilk üç aydaki beklentilerine de değinen Prof. Dr. Tuna, “Yabancı sermaye yatırım beklentisi yüzde 54 düzeyindeyken, sektörün büyüyeceğine dair yönetici beklentisi her çeyrekte biraz daha düşüyor, bu yılın ilk üç ayı için bu oran yüzde 28.4 oldu. Lojistik sektörü yöneticileri kendi yatırımları konusunda da umutsuz, ilk 3 ay içerisinde sektörde yatırım planına hayır diyenlerin oranı yüzde 55.4” dedi. Prof. Dr. Tuna, araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 44.6’lık bir oranın önümüzdeki 3 aylık dönemde firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini ifade ettiklerini de belirtti.TURGUT ERKESKİN: “DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİNDE LOJİSTİĞİN ROLÜ ÖNEMLİ” [caption id="attachment_8364" align="alignright" width="347"] UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin[/caption]UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin de toplantıda, son yıllarda taşımacılık ve lojistik sektöründe yaşanılan değişimlere değinerek, Türkiye taşımacılık sektörünün misyon, vizyon, strateji ve hedeflerinin yeniden tanımlanmasının bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini belirten Turgut Erkeskin, bu hedefe ulaşmada lojistiğin çok önemli rol oynayacağını kaydetti. KÜLTÜRÜ, GÜVENLİK KÜLTÜRÜ VE YENİLEŞİM (İNOVASYON) KÜLTÜRÜBu süreçte bütünsel bir yaklaşım ile yepyeni bir lojistik kültürü oluşturulmasına ihtiyaç olunduğunu ifade eden Turgut Erkeskin, şöyle konuştu: “Türk lojistik sektörünün strateji ve hedeflerini gerçekleştirmesi sürecinde, bu lojistik kültürünün 3 ana unsuru olan kalite kültürü, güvenlik kültürü ve yenileşim (inovasyon) kültürünü oluşturmada ana aktörlerden biri hiç kuşkusuz UTİKAD olacaktır. Bu noktada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sektörün nabzını ölçen bir araştırmaya imza attık. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada sektördeki firmalarımızın beklentilerini ortaya çıkarırken, yüzdelik rakamlarla sektörün bir nebze de olsa ölçümlenebilmesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sektör firmalarımız bugün lojistikte neler olduğunun tespitine rakamlarla ulaşabiliyorken, ilerisi için ise sürdürülebilir politikalarını oluşturmaları konusunda da yardımcı bir kaynak görevi üstlenmiş oluyoruz. UTİKAD üyelerinin ve bütün sektör firmalarının desteğiyle, araştırmacı, yenilikçi ve katma değer yaratan yöntemlerle, güvenli, sürdürülebilir lojistik sistemlerinin geliştirilmesine ve ülkemizde lojistik kültürünün oluşturulmasına öncülük edecektir.”[caption id="attachment_8365" align="alignleft" width="321"] Bülent Tanla[/caption]ARAŞTIRMA ARTIK 6 AYDA BİR GERÇEKLEŞTİRİLECEKAraştırmanın danışmanlığını yürüten Bülent Tanla ise toplantıda yaptığı konuşmada araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdi. “Böyle bir araştırma ile biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek istedik” diyen Bülent Tanla, araştırmanın bundan böyle 6 ayda bir gerçekleştirileceğini belirtti.İŞTE 2014 YILI 4. ÇEYREK SONUÇLARININ ÖZETİ GERÇEKLEŞMELER Yurt dışı taşımacılık” faaliyeti, lojistik işletmelerin en fazla (%78,4) gerçekleştirdiği fonksiyon olarak gözlenmektedir. Ulaştırma faaliyetleri içerisinde, Türkiye’nin mevcut yapısıyla örtüşeceği gibi, “karayolu taşımacılığı” lojistik işletmeler tarafından yoğunlukla (%77,0) gerçekleştirilmektedir. Lojistik işletmelerinin yoğunlukla hizmet verdiği sektörlerin, “Gıda (%68,9)”, “Tekstil (%67,6)” ve “Kimya (%66,2)” olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin %67,6’lık bir oranı; lojistik sektöründe fiyat rekabetinin “yüksek” olduğuna yönelik bir değerlendirme yapmışlardır. Diğer taraftan; hizmet kalitesi (%52,7) ve servis hızı (%74,3) rekabetinin ise “orta” düzeyde olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin, %16,2 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, %5,4 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin, işletmeler arası bilgi alışverişinin (%87,8) ve işbirliğinin (%70,3) olduğu konusunda değerlendirme yaptığı gözlenmektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin, %55,4’ü hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Lojistik sektöründe en önemli temel sorunlar; “fiyat odaklı rekabet (%85,1)”, “altyapı sorunları (%44,6)”, “kalifiye insan kaynağı (%39,2)” ve “mevzuat eksiklikleri (%39,2)” olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin %37,8’lik bir oranı; geçtiğimiz üç aylık dönemde (Ekim-Kasım-Aralık) geçen yılın aynı dönemine göre firmalarında beyaz yakalı çalışan sayısının “arttığını”, ifade etmişlerdir.BEKLENTİLER (Ocak-Mart 2015) Araştırmaya katılan yöneticilerin %54,1’i yabancı sermaye yatırımlarının aynı seviyede kalacağını beyan etmektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerden, “sektörün büyüyeceğini” düşünenlerin oranı %36,1’den %28,4’e düşmüştür. Lojistik sektörü yöneticilerine, önümüzdeki 3 ay içerisinde lojistik sektöründe yatırım yapmayı planlayıp planlamadıkları sorulmuş ve %55,4’ünden “hayır” yanıtı alınmıştır. Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; “mevzuat düzenlemeleri” (%75,7), “denetim ve standartlaşmanın sağlanması” (%56,8) ve “altyapı sorunlarının çözümü” (%59,5) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin %44,6’lık bir oranı; önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Şubat-Mart) firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini ifade etmişlerdir.ŞU ANA KADAR YAPILAN ÇALIŞMALARDA ELDE EDİLEN TESPİTLER Lojistik sektörü her ne kadar farklı fonksiyonları gerçekleştirme konusunda çaba gösterse de, ulaştırmanın işletmeler için temel ve vazgeçilmez bir fonksiyon olduğu gerçeği devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda, sektörden hizmet alanların beklentilerinin ve önceliklerinin farklılaşması ile bir değişim söz konusu olabilir. Ancak, mevcut durum itibariyle, Türkiye’de lojistik sektörü ağırlıkla ulaştırma hizmeti veren bir konumdadır. Lojistik sektöründe rekabet sadece “fiyat” ekseninde şekillenmekte ve bu durum sektörü önemli derecede sıkıntıya sokmaktadır. Fiyat üzerine şekillenen rekabet, özellikle küçük ve orta boylu işletmeleri zorlamakta ve doğal olarak da yenilik yapmalarını engellemektedir. Bu sürecin devam etmesi, lojistik sektöründe özellikle küçük ve orta boylu işletmelerin daha da sıkıntıya girmesine neden olacak ve birleşmeler/ele geçirmeler özellikle önümüzdeki yıllarda önemli bir artış gösterecektir. Lojistik sektörünün, son 10 yıl içerisinde önemli bir değişim göstermesi hepimizin bildiği bir gerçektir. Ancak, sektörün bu değişimi ve yapılan işin önemini hem kamuya hem de kamuoyuna anlatamadığı da görülmektedir. Bu durum, sektörün öncelikle ele alması gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2014 yılı verileri, lojistik sektörünün büyüme ve yabancı sermaye beklentileri konusunda olumsuz bir tutum içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu algının, mevcut diğer verilerle de birlikte değerlendirmesi yapıldığında, 2015 yılında lojistik sektörünün daralacağı tahmini yapılabilir. Ancak, sektörün yatırım yapma isteği konusundaki tutumu göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda, sektörün önemli bir büyüme eğilimine de gireceği rahatlıkla söylenebilir.  Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırmasının 4. Çeyrek Sonuçlarının tamamını okumak Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması 2014 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları tıklayabilirsiniz.