ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli: “İtalya Geçiş Belgesi Kotası Artırılmalı”

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli: “İtalya Geçiş Belgesi Kotası Artırılmalı”

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, “İtalya Karayolu Taşımaları S.O.S Veriyor..!” Başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. İşte Ali Çiçekli’nin yaptığı açıklama…

"Bilindiği üzere, en son 8 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan Türkiye-İtalya KUKK Toplantısında İtalya’ya İkili Geçiş Belgesi kotası 35.000 adet olarak tespit edilmişti. O yıl için İtalya ile yapılan dış ticaret hacmimize göre bu sayı yeterli olup sektörümüz tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ne var ki, aradan geçen yaklaşık 7 yıla rağmen İtalya ile yeni bir KUKK Toplantısı yapılmamış ve Geçiş Belgesi kotamız artırılamadığından ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Öyle ki; 2016 yılında İtalya’ya olan ihracatımız yaklaşık 7,58 Milyar Dolarken 2021 yılında 11,48 Milyar Dolar olmuştur. Yani bu ülkeye ihracatımız 6 yılda 3,90 Milyar Dolar ile yaklaşık % 51 oranında artmıştır. Ne var ki , 2015 yılında yapılan ve o yıllardaki dış ticaret istatistiklerine göre belirlenen İtalya İkili Geçiş Belgeleri kotası ihracattaki %51’lik artışa rağmen aynı kalmıştır.

Mart ve Nisan için tahsis edilen Belgeler Mart sonunda bitiyor..!

Bugün gelinen noktada İtalya’ya ihracat taşımalarınızın yapılması tehlikeye girmiştir. Nitekim ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılan İtalya Geçiş Belgeleri en fazla 40 gün yetmektedir. Böylece her iki ayda bir yaklaşık 20 gün belgesiz kalınmakta ve taşıma yapılmamaktadır. Ancak güncel verilere göre,1 Mart 2022 tarihinde kullanıma açılan yaklaşık 5833 dönemsel kota belgesinden 15 Mart 2022 akşamı itibariyle sadece 2549 Belge kalmıştır. Diğer bir ifade ile, bu Mart ayının ilk yarısında  ortalama günlük 218 belge kullanılmış olup kullanımın bu seyirle devam etmesi hainde mevcut belgeler Mart sonu itibari ile tamamen tükenmiş olacaktır. Bu durumda Nisan ayı boyunca Türk plakalı araçlar İtalya’ya taşıma yapamayacak olup bu da Türkiye’nin ihracatı açısından ciddi bir tehlike arz etmektedir.

Rusya ve Ukrayna’ya olan ihracatımızın savaş nedeniyle sekteye uğraması, hem ülkemiz, hem ihracatımız, hem de taşımacılarımız açısından önemli bir kayıptır. Bu bölgede yaşadığımız kaybın da bilincinde olarak, Batıya yönelik ihracat ve taşımalarımızın kesintiye uğramaması ve daha da artması ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır.

İtalya Geçiş Belgesi Kota artırımı acil ve şart..!

Bu nedenle uluslararası karayolu taşımacıları olarak Bakanlığımızdan talep ve beklentimiz, İtalya ile acilen KUKK Toplantısı yapılarak İkili Geçiş Belgesi Kotasının dış ticaretteki artışa paralel oranda artırılmasıdır. İlaveten, belgelerin iki aylık dönemler halinde kullanılması yerine tüm kotanın tek seferde kullanıma açılmasıdır. Böylelikle her iki ayda bir yaşanan büyük sıkıntılar yerine bir kez sıkıntı çekilerek soruna köklü çözüm bulunması yolunun açılmasıdır."

Etiketler :