Diyarbakır, Ortadoğu’nun Lojistik Merkezi Olmak İstiyor

Diyarbakır, Ortadoğu’nun Lojistik Merkezi Olmak İstiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lojistik Sektör Kurulu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi ve MÜSİAD Diyarbakır Şubesi ev sahipliğinde  "Yeni Türkiye, Güçlü Lojistik” ana temalı Lojistik Sektör Zirvesi Diyarbakır gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lojistik Sektör Kurulu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi ve MÜSİAD Diyarbakır Şubesi ev sahipliğinde  "Yeni Türkiye, Güçlü Lojistik” ana temalı Lojistik Sektör Zirvesi Diyarbakır gerçekleştirildi.Zirveye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanı İsmail Özşanlı, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mehmet Yılkıran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Harun Uslu, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk,  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Murat Baykara, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun katıldı.İSMAİL ÖZŞANLI: “MÜSİAD 1 MİLYON 600 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR”MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışında 11 bini aşan üye ile 45 bin işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağladığı belirtti.EMİN TAHA: “LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDE İLK 15 ÜLKE ARASINA GİRİLMESİ AMAÇLANIYOR”MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha ise sektör zirvesinde yaptığı konuşmasında, gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye’nin, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak doğu ve batı arasında doğal bir köprü işlevi gördüğünü söyledi. Emin Taha zirvedeki konuşmasına şu şekilde devam etti: “Son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 5'lik büyüme oranı yakalayan Türkiye ekonomisi, lojistik sektörü için çok sayıda fırsat sunmaktadır. Türkiye, güçlü ekonomik büyümenin yanı sıra yüzde 65'ten fazlasını 24-54 yaş arasındakilerin oluşturduğu nüfusu ile de Avrupa'nın en büyük ve en genç iş gücü havuzlarından birine sahiptir. Türkiye'deki güçlü iş gücü, lojistik endüstrisine de yansımaktadır. Yatırımcılar, sektörün farklı taleplerini karşılamak için nitelikli iş gücünü rekabetçi bir maliyetle kolaylıkla istihdam edebilmektedir. Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı eylem planı ile Türkiye'nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin, büyüme potansiyeline katkısının artırılması ve lojistik performans endeksinde ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanıyor.  Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve firmaların rekabet gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşıyor. İhracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yeni ihracat güzergâhları oluşturulacak.”AHMET SAYAR: “DİYARBAKIR LOJİSTİK ÜS OLMAYA ADAY”Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Ahmet Sayar da, ”Diyarbakır Ortadoğu’daki Erbil, Tahran, Şam, Bağdat gibi ticaret merkezlerine ve limanlarına çok uzak olmayan konumu ile lojistik üs olmaya aday bir kent olduğunu ifade etti. Sayar, “Diyarbakır, teşvik siteminin en avantajlı bölgesine yer alması ve 21 yaş ortalaması ile sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu, GAP kapsamında planlanan sulama projelerinin tamamlanması ile tarım ve tarıma dayalı sektörlerde oluşacak potansiyel ile ekonomik olarak sıçrama yaratacak bölge illerinin başında gelmektedir” dedi ve ekledi: “Diyarbakır’da lojistik köy kurulması sadece ilimiz için değil tüm Ortadoğu coğrafyası için önemlidir. Biz oda olarak bu konuda yoğun talepler alıyoruz.  Lojistik üsler, lojistik İhtisas OSB ile ilgili değişiklikler ve şu an Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde yürütülen Lojistik Master Planı’nı inceliyor ve takip ediyoruz. TCDD tarafından planlanan lojistik üs çalışmasında ilimize yer verilmemişti. Lojistik OSB ile ilgili mevzuat değişti ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Lojistik Dairesi oluşturulacak Lojistik Master Planı’nda çalışması başlatıldı. Biz Diyarbakır’ın lojistik merkez çalışması için somut adımlar atmak istiyoruz.”KUTBETTİN ARZU: “DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZLERİNİN KAVŞAĞINDA YER ALIYOR”Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, “Diyarbakır ilk tarımın yapıldığı, insanoğlunun ilk yerleşik hayata geçtiği bölgede yer almaktadır. Diyarbakır, tarihten günümüze sahip olduğu konumu nedeniyle lojistik merkezlerinin kavşağında yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında zirvenin bölgede yapılmasını anlamlı buluyorum. Bölgenin lojistik faaliyetleri açısından kalkınmasına ve bir farkındalık oluşturacağına yürekten inanıyorum” dedi.VALİ AKSOY: “LOJİSİTİK MERKEZİ İÇİN 6 ALAN TESPİT ETTİK”Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy da zirvede yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın lojistik potansiyelini ortaya koymak ve lojistik merkez için uygun alan tespit etmek amacıyla, Diyarbakır Valiliği koordinasyonuyla Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından bir ön fizibilite raporu hazırlandığını söyledi. Rapor kapsamında lojistik merkez açısından elverişli 6 alternatif çeşitli ölçütlere göre değerlendirilerek en uygun alan tespit edildiğini beyan eden Vali Aksoy, bu alanın uygunluğu TCDD tarafından da teyit edildiğini vurguladı. Bu alanın tahsisi ve imar planı çalışmalarının da başladığını ifade etti.Vali Hüseyin Aksoy konuşmasına söyle deva etti: “Bilindiği gibi, 14 milyon metrekare alan ve 12 bin istihdam ile Avrupa’nın en büyük lojistik merkezi İspanya Zaragoza’dadır. Geçen hafta bu merkezi yerinde inceleme olanağı bulduk. Intermodal (kara, demir ve hava yolu) taşımacılığa dayanan bu lojistik merkezin Diyarbakır için iyi bir örnek olduğunu değerlendiriyoruz. Hükümetimizden beklentimiz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın koordinasyonunda devam eden Ulusal Lojistik Master Planı’nda Diyarbakır’a yer verilmesi ve Diyarbakır’da bölgesel nitelikte bir Lojistik Merkez kurulmasıdır. Bugün düzenlenen Lojistik Sektör Zirvesi’nin bu amaca hizmet etmesini ve Diyarbakır’ın lojistik potansiyeli konusunda farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmasını umuyorum.”UĞUR ÖZTÜRK: “DİYARBAKIR LOJİSTİK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANABİLİR”"Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı" konulu sunum gerçekleştiren Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, “Diyarbakır sahip olduğu konumu nedeniyle önemli lojistik merkezlerinden biridir. Diyarbakır gerekli şartları yerine getirmesi halinde lojistik merkez kurmak için teşviklerden yararlana bilir” diye konuştu.HARUN USLU: “İPEK YOLUNU YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUZ”Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Harun Uslu ise konuşmasında, “İhracatçımızın önünü açmaya yönelik projeleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda ihracatta 6 aşamadaki işlemleri tek indiren Tek Durak Projesi var. Böylece ihracatımız tek noktada bütün işlemlerini gerçekleştirebilecek. İpek Yolu’nu tekrardan canlandırmak için ilgili ülkeler ile görüşmelerimiz sürüyor. Temel amacımız hızlı gümrük işlemleri ile ihracatımızın dünya pazarlarında rekabet etmesini yardımcı olmak” dedi.UND BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BAYKARA: “EKONOMİYE YAKLAŞIK 8 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLIYORUZ”Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Murat Baykara da zirvede bir konuşma yaptı. Murat Baykara, “Sektör olarak 83 pazara hizmet veriyoruz. Ülke olarak ihracatımızın yüzde 83’ü karayolu ile gerçekleştirilmekte. Geçen yıl 1.5 milyon ihracat seferi yapıldı. Araçlarımızın tümü AB mevzuatına uyumlu olarak faaliyet göstermektedir. Günümüzde üretim ve pazarlamanın yanı sıra lojistik her geçen gün artmaktadır. Sektör olarak ekonomiye yaklaşık 8 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Ülke olarak dünya lojistik sektöründe hak ettiğimiz yer almamız için alternatif yollar geliştirmeliyiz” diye açıklama yaptı.İLHAN KARAKOYUN: “DİYARBAKIR’DA 1000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK”Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun da konuşmasında şunları söyledi: “Diyarbakır, tarihsel birikimi ve sahip olduğu konumu nedeniyle her zaman bölgenin merkezi olmuştur. Diyarbakır çevre ülkeleri de katıldığından yaklaşık 350 milyon nüfusa hitap ediyor.  Diyarbakır bunların yanı sıra genç ve dinamik nüfusu, gelişen ekonomisi,  sahip olduğu, kara, hava ve demir yolu ağları ile önemli avantajlar sunuyor. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının merkezinin bulunduğu şehrimizde birçok firma depolarını şehrin değişik yerlerine dağılmış durumdalar. Bunları toparlayacak, şehrimizin ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağlayacak lojistik merkez çalışmalarımız Valiliğimiz koordinasyonunda sürmektedir. Bunun için ilk olarak Diyarbakır Lojistik Merkezi Fizibilite Rapor hazırlayarak şehrimizin potansiyelini ortaya koyduk. Yaptığımız çalışmalar ışığında alanımızı belirledik. İlk etapta 7.1 milyon euroluk yatırımla 1000 kişiye istihdam sağlanacak.”

Etiketler :