“Lojistik Merkez adındaki yapılanmalar maalesef amaca hizmet etmekten uzak…”

“Lojistik Merkez adındaki yapılanmalar maalesef amaca hizmet etmekten uzak…”

[caption id="attachment_9514" align="alignleft" width="500"] UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan[/caption] İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Oğuzhan Berber, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı

[caption id="attachment_9514" align="alignleft" width="500"] UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan[/caption]İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Oğuzhan Berber, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan, karayollarında araçlara uygulanan ağırlık limitleri, gümrük mevzuatında yapılan değişikliklerin sektöre olumsuz yansımaları, lojistik merkezlerin doğru kurgulanmaması gibi lojistiğin önündeki engeller hakkında bir sunum yaptı.44 TON AĞIRLIKKayıhan Özdemir Turan, son yıllardaki ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye’de lojistiğin öneminin her zamankinden daha da fazla arttığının altını çizerek, buna karşı sektörün gelişimini olumsuz yönde etkileyen uygulamaların olduğunu belirtti. Karayolunda mevcut yönetmeliklere göre uygulanan ağırlık limitlerinin, sektörün ihtiyaçlarını özellikle demiryolu ve kombine taşımacılığın desteklenmesine yönelik beklentileri karşılamadığını ifaden eden Turan, Karayolları Yönetmeliği’nin 128. Maddesi’nin “Kombine taşımacılığın devamı olarak farklı boyutlardaki konteynerleri taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip iki dingilli motorlu araçların 44 ton ağırlığa dek çıkabilmesi” şeklinde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.TRAFİKTE ARAÇ YIĞILMASININ SEBEBİÜlkemiz lojistik sektörünü olumsuz etkileyen taşıma engellerinden birinin de trafik kısıtlamaları olduğunu hatırlatan Turan, “Bu engellerin başında; Asya'dan Avrupa ve Avrupa'dan Asya yakasına geçmek isteyen ağır vasıtaların İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'in kararı ile sabah 06:00 - 10:00, öğleden sonra ise 16:00 - 22:00 saatleri arasında geçişlerinin yasaklanmış olması gelmektedir. Trafikten yasaklanan araçlar, yasağın bittiği saat itibariyle aynı anda hareket etmektedir. Bu durum, araç yığılmalarının yaşanmasına, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve bölge trafiğinin oldukça olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır” diye konuştu.“KARAYOLU KISITLAMALARI, HAYDARPAŞA LİMAN TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”Turan ayrıca, bu uygulamanın özellikle ihracatımızın yoğun bir şekilde yapıldığı, Doğu Marmara’ya hitap eden Haydarpaşa Limanı bağlantısında hissedildiğini, buradaki transit sürelerin uzaması ve maliyetlerin artması nedeniyle ulusal ölçekte ülke rekabetçiliğimizin zayıfladığını söyledi. Turan, “En önemli intermodal terminallerinden birisi olan Haydarpaşa Limanı güzergâhında, ağır vasıtalı araçların trafik yasağı olmadan hareket etmesini sağlayacak bir düzenleme Türkiye’nin ihracatına yönelik dolaylı katkı sağlayacaktır” dedi.“İNTERMODAL TAŞIMACILIKTA YÜKSEK FAYDA SAĞLANMASI İÇİN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”Diğer yandan Türkiye’deki üretim merkezleri ve organize sanayi bölgelerinin, demiryollarıyla limanlara bağlanması gerektiğini ve bu noktada, lojistik merkezlerin ön plana çıktığını anımsatan Turan, lojistik merkezler kurgulanırken ulaştırma ve lojistik altyapısının göz ardı edildiğine değinerek şunları kaydetti: “Bugünkü kurgulanma şekli ile “Lojistik Merkez” adındaki yapılanmalar maalesef amaca hizmet etmekten uzak bir yapıda karşımıza çıkıyor. Hatta o kadar ki, bazı lojistik merkez adayı alanların henüz karayolu bağlantıları dahi yok. Aynı şekilde lojistik merkezlere yakın limanlara demiryolu bağlantıları bulunmuyor. UTİKAD olarak bu merkezlerin doğru kurgulanması ve özellikle intermodal taşımacılıkta yüksek fayda sağlanması için araştırma çalışmalarımız devam ediyor.”“SEKTÖR ÜZERİNDEKİ KISITLAYICI ENGELLER KALDIRILMALI”Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere de değinen Turan, “Yapılan değişiklikle gümrük bölgelerine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Bahse konu değişiklik sonucu, liman işletmeleri ve diğer kuruluşların limanların dışında kurdukları geçici depolama yerlerine konteynerle mal çıkartılamıyor. Bu uygulamayla liman sahaları şimdiden doldu. Limanlarımızda yaşanılan bu olumsuzluklar hem sektörümüzü hem de dış ticaretimizi olumsuz etkilemektedir” dedi. Kayıhan Özdemir Turan, ülke ekonomisi içerisinde lojistik sektöründen tam fayda sağlanabilmesi için bahse konu taşıma engellerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek konuşmasını bitirdi.

Etiketler :