Lojistikte “ADİL ve SORUMLU” olan kazanıyor!

Lojistikte “ADİL ve SORUMLU” olan kazanıyor!

DHL’in hazırladığı rapora göre; lojistik hizmeti sunan şirketler, iş modellerinin merkezine adil ve sorumlu lojistiği yerleştirerek sürdürülebilirlikle beraber kârlılığın da artmasını sağlıyor; böylelikle üzün ömürlü rekabet avantajı elde edebiliyor

DHL’in hazırladığı rapora göre; lojistik hizmeti sunan şirketler, iş modellerinin merkezine adil ve sorumlu lojistiği yerleştirerek sürdürülebilirlikle beraber kârlılığın da artmasını sağlıyor; böylelikle üzün ömürlü rekabet avantajı elde edebiliyor. Lojistik sektörünün küresel erişiminden ve tedarik zincirlerinin konumlarından faydalanarak adil ve sorumlu ticaretin benimsenmesinin hızlandırılabileceğini belirten rapor, 15 örnek senaryo üzerinden döngüsel ekonomi, adil erişim, üretim ve ticarete yönelik yol haritaları sunuyor.DHL’in hazırladığı ‘Adil ve Sorumlu Lojistik’ raporuna göre; kârlılığı sürdürülebilirlikle büyütmek ve yaratılan değeri paylaşmak şirketlerin operasyonlarını dönüştüren uluslararası bir trend oldu. “İyi iş yapmak için iyilikle iş yapmak gerektiğinin” hatırlatıldığı raporda lojistik sektörünün, küresel ticaret ağları ve tedarik zincirlerinin yönetilmesindeki konumuna dikkat çekiliyor ve bundan faydalanılarak diğer sektörlerde adil ve sorumlu ticarete ivme kazandırabileceği belirtiliyor.ŞİRKETLER DİJİTALLEŞMEYE VE YENİ TEKNOLOJİLERE ÖNCELİK VERİYORDeutsche Post DHL bünyesinde faaliyet gösteren DHL Eğilim Araştırma ekibi tarafından hazırlanan raporda, tüketicilerin “adil olma” konusundaki beklentileri, adalet ve sorumluluğun dönüşümünün sebepleri analiz ediliyor. Rapor, günümüzde birçok şirketin modernizasyon sürecinde dijitalleşmeye ve yeni teknolojilere öncelik verdiğini belirterek, gelecekteki büyümenin ve uzun ömürlü rekabet avantajının kaynağının ise adil ve sorumlu olmaktan geçtiğine dikkat çekiyor.ADİL OL!Günümüzde seri üretimin ve kitle tüketiminin dünyanın dört bir yanındaki toplumlar ve çevre üzerinde yarattığı dengesizliklerin hatırlatıldığı raporda, bu durumun sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almayı zorlaştırdığı da belirtiliyor. Lojistik şirketlerinin adil erişim, üretim ve ticareti mümkün kılabileceğini göstermeyi hedefleyen raporu değerlendiren DHL’in İnovasyon ve Eğilim Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Markus Kückelhaus konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüm paydaşların adil ve sorumlu ticari uygulamalara yönelik talebinin arttığını görüyor ve lojistiğin de bu eğilimin benimsenmesine ivme kazandırabileceğine inanıyoruz. Lojistik sektörü, işletmelerin ‘adil olmasına’ katkıda bulunan ve tedarik zincirinin genelinde şeffaflığın geliştirilmesinde kilit rol oynayan küresel bir erişime sahip. Sektörümüzün merkezine adil ve sorumlu lojistiğin yerleştirilmesiyle yeni gelir akışlarının yanı sıra tüm paydaşlar için yeni sosyal ve çevresel değerler yaratılabilir.” 15 ÖRNEK SENARYO ŞİRKETLERE YOL HARİTASI SUNUYOR Raporda 15 örnek senaryo üzerinden yol haritaları sunuluyor; adil ve sorumlu lojistiğin benimsenmesine ivme kazandırmak amacıyla DHL’in bu örnek senaryolara dair planlarından örnekler veriliyor.Bu örnek senaryolardan biri; lojistik şirketlerinin, geri dönüşüm hacimlerini artırmak ve israfı azaltmak amacıyla hem lojistik hem de geri dönüşüm için altyapı sağlayan antrepo ve kamyonlar kullanmaları. Bu senaryoda, teslimat sırasında ayarlanabilen esnek iç mekanlara sahip dağıtım kamyonları kullanılıyor: Paketler boşaltıldıkça teslimat bölümü küçülüyor, dönüş yolunda geri dönüşümlü ürünler toplandıkça toplama alanı büyüyor.Örnek senaryolardan bir diğeri; artan paket hacimleriyle başa çıkılmasında adil ve sorumlu ambalaj çözümlerinin kullanılması. Bu senaryoda, kullanılan ambalajlar çevre dostu ve biyolojik olarak ayrışabilen malzemelerden üretiliyor ve teslimat sonrasında bahçelerde gübre olarak kullanılabiliyor. Ambalaj alanındaki bir başka inovasyon ise “logistics unverpackt” olarak öne çıkıyor. Bu uygulamayla gönderiler yeniden kullanılabilir kaplar içinde teslim edilerek sıfır atık yaklaşımı benimseniyor.Bir başka senaryoda ise adil üretimin ve ticaretin öne çıkarılması hedefleniyor. Örnekte lojistik şirketleri kendi küresel erişimlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak diğer işletmelere, tedarik zincirlerini planlamalarında yardım ediyor. Ortaya çıkan veriler daha sonra adil ve sorumlu şirketlerin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları ortaya çıkartmak ve şeffaflık sağlamak için kullanılabiliyor.DHL eğilim raporu ‘Adil ve Sorumlu Lojistik’ çalışmasına www.dhl.com/trendradar ve www.dhl.com/fairresponsible adreslerinden ulaşılabiliyor.

Etiketler :