Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mesleği Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mesleği Neden Tercih Edilmeli?

Üniversite tercihleri bugünlerde yapılıyor. Sektörün en önde gelen akademisyenlerinden Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof.Dr.Mehmet Tanyaş, Uluslararası Ticaret ve Lojistik mesleğinin önemine bir değerlendirme yaptı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik neden tercih edilmeli? İşte Prof.Dr.Mehmet Tanyaş’ın konuya ilişkin görüşleri...

Gelişmekte olan ülke piyasalarının giderek artan bir ölçekte gelişmiş pazarlara entegre olabilme ve hatta bu pazarların tamamlayıcı bir parçası olma eğilimi; işletmelerin toplam geliri/karını en büyükleme, firmanın piyasa değerini ve pazar payını artırma şeklinde özetlenebilecek amaç fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Dünya ticaretinde ticarete konulan tüm engellere (tarife, kota ve ticareti kısıtlayıcı vergi vb. düzenlemelere) rağmen, uluslararası ticaretin ulaştığı yeni boyutlar, yakalanan dış ticaret hacimleri, bu değerleri hızlı bir şekilde zorlama ve daha yükseklere taşıma trendi; artık ticaretin ve lojistiğin geleneksel kurallar, eski teknolojiler ve ulaşım-tedarik imkanlarıyla gerçekleştirilmesini imkansız kılmaktadır.

Halen uluslararası ticaretin ya da başka bir deyimle, mal ve hizmet akımlarının odağında bulunan Türk dış ticaret firmaları, uluslararası ölçekte karşılarına çıkan tüm ulusal ve uluslararası engellere rağmen yeni pazarlar arama ve mevcut olanlarda da varlıklarını arttırma hedeflerinden uzaklaşmamışlardır. 

COVİD-19 PANDEMİSİ İLE LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Ticaret olmadan lojistik olmaz, lojistik olmadan ticaret olmaz. Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri, güçlü bir uluslararası ticaret ve iyi planlanmış bir lojistik süreç yönetimi bilgisine sahip, uluslararası ticaret ve lojistik yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Covid-19 pandemisi ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Konusu itibariyle disiplinlerarası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planları; zorunlu dersler, alan seçmeli dersler ve üniversite seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğretim programında bulunan Tedarik Zinciri Yönetimi, Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Ekonomik Coğrafya, Üretim ve Stok Planlama gibi mesleki derslere ilaveten İktisat, İşletme, Hukuk ve Mühendislik bölümlerinden de çeşitli dersler bulunmaktadır. Ayrıca mesleki İngilizce dersleri, stajlar, araştırma ödevleri, seminer, sempozyum, kongre gibi etkinliklerle öğrenciler desteklenmektedir.  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler, almış oldukları eğitim sonucunda işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, üretim ve hizmet şirketlerinin dış ticaret ve lojistik birimlerinde, lojistik şirketlerinde ve lojistik hizmet sağlayıcılarında, kara, hava, deniz, demiryolu ve çok modlu taşımacılık şirketlerinde, sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinde, üniversitelerde, gümrük müşavirliklerinde ve danışmanlık kuruluşlarında, liman işletmelerinde, iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde, dış ticaret şirketlerinde, ulaştırma hizmetleri öğretmeni olarak meslek liselerinde, ilgili bakanlıklarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve belediyelerde görev alabilmektedir.

Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ

Maltepe Üniversitesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Lojistik Derneği (LODER) Başkanı

mehmettanyas@gmail.com

Etiketler :