Çevre ve sağlık için 2 milyar dolar yatırım yaptı, sera gazı salınımını yüzde 25 azaltacak

Çevre ve sağlık için 2 milyar dolar yatırım yaptı, sera gazı salınımını yüzde 25 azaltacak

GE, 2013 yılında çevre ve sağlık alanındaki yenilikler için 2 milyar doların üzerinde araştırma ve geliştirme yatırımı yaptı, toplumsal projelere 215 milyon dolar bağışladı

GE, 2013 yılında çevre ve sağlık alanındaki yenilikler için 2 milyar doların üzerinde araştırma ve geliştirme yatırımı yaptı, toplumsal projelere 215 milyon dolar bağışladı. General Electric (GE), çevre ve sağlık alanında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği girişimler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı çalışmaların topluma somut ve ölçülebilir faydalarının ortaya konduğu “Küresel Etki-2013” raporunu yayınladı. GE, 2013 yılında ecomagination ve healthymagination yenilikleri ve projeleri için 2 milyar doların üzerinde araştırma ve geliştirme yatırımı yaparken, ecomagination projeleri ile 28 milyar dolar gelir yarattı.13 MİLYAR DOLAR AR-GE YATIRIMI YAPTIGE, 2015’e kadar öngördüğü 15 milyar dolar tutarındaki yatırım taahhüdü çerçevesinde, 2005 yılından bu yana ecomagination alanında 13 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptı. GE, şubat ayında ecomagination yatırımlarına devam ederek, 2020 yılına kadar yapılacak ilave 10 milyar dolar tutarında yatırım ile toplamda 25 milyar dolarlık yatırıma ulaşılacağını açıkladı.GE çalışanları ve emeklileri ile beraber toplumsal projeler ve eğitim organizasyonları için 215 milyon dolarlık bağışta bulundu. GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, “GE olarak toplumlara fayda üreten teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Müşterilerimiz ve toplum ile ilgili sorunlara çözüm geliştirmek iş stratejimizin önemli bir parçasını ve kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik, çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yatırımcılarımız ile çalışma biçimimizde, yarattığımız teknolojide ve desteklediğimiz hayırsever ortaklıklarımızda olmak üzere çalıştığımız birçok alanda önemini gösteriyor.  Kurumsal bir vatandaş farkındalığı ile yatırımlarımıza devam etmekten, GE Vakfı’nın hayırsever etkinliklerinden ve çalışanlarımızın dünyanın dört bir yanına verdikleri toplumsal katkılarından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.ECOMAGINATION ÜRÜNLERİNDE GELİR ARTIŞIGE, 2010 yılında, beş yıl içinde ecomagination ürünlerinden elde edilen gelirin, şirketin toplam gelirlerinin 2 katını aşmasına yönelik iddialı bir hedef belirledi. Ecomagination, 2013 yılında elde edilen 28 milyar dolar getiriyle bu hedefi yakaladı. SERA GAZI SALINIMINI AZALTMA HEDEFİ GE’nin enerji verimliliği, 2004 yılından bu yana yüzde 31 oranında artış gösterdi. Sera gazı emisyonları ise yine 2004 yılına göre yüzde 32 oranında azaldı. GE, bu başarıya dayanarak, şubat ayında yaptığı açıklamada 2020 yılına gelindiğinde, 2011 yılına kıyasla sera gazı emisyonlarını ve tatlı su kullanımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etti.TATLI SU KULLANIMI YÜZDE 25 ORANINDA AZALTILACAK 2006 yılı baz alındığında GE’nin tatlı su kullanımı yüzde 45 oranında azalırken, ecomagination 2005 yılından bu yana yaklaşık 160 milyar dolar gelir yarattı.4.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMGE’nin sağlık alanındaki taahhütlerini kapsayan Healthymagination, 2013 yılında bakım kalitesini, sağlığa erişimi ve sağlık ürünlerinin finansal olarak  karşılanabilirliği iyileştirmeyi hedefleyen 100 adet geçerliliği onaylanmış ürün ve çözüm üretti. GE, bu süre içerisinde, bu yenilikler ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları için 4,2 milyar dolar yatırım yaptı. Bunun yanı sıra, GE Ventures, dijital sağlık, uygun maliyetli tıbbi prosedürler ve hassas hekimlik alanlarındaki yenilikleri hızlandıran girişimcilere ve firmalara yönelik yatırım yaptı.Sağlık alanında dünya çapında müşteriler, hükümetler, üniversiteler ve endüstri liderleri ile birlikte çalışan GE, çalışan sağlığının iyileştirilmesine yönelik olarakHealthAhead adını verdiği bir sağlık programı yürütüyor.  GE çalışanlarının oluşturduğu sağlık girişimi HealthAhead kapsamında, GE’ye ait en büyük yerleşkelerden 480’inde, sigara kullanılmayan alanlar dahil olmak üzere dünya çapında 220 bin çalışanı etkileyen şartlar yenilenerek sağlıklı iş yerleri kademesine ulaşıldı.Bu güncelleme aynı zamanda GE’nin ecomagination ve healthymagination ölçütleri dahil 60’ın üzerinde sürdürülebilirlik ölçütü ile değerlendirildiğinde firmanın gösterdiği gelişime dair kapsamlı bir raporu da içeriyor.DÜNYANIN EN ETİK FİRMALARI ARASINDAGE, 2013 yılında çalışanlarının öğrenimi ve gelişimi için 1 milyar dolar harcadı. GE, Ethisphere Enstitüsü tarafından son sekiz yıl üst üste “Dünyanın En Etik Firmaları” arasında gösterildi. GE’nin Küresel Etki raporuna www.ge.com/globalimpact adresinden ulaşılabiliniyor. Ayrıca GE’nin sürdürülebilirlik taahhüdü ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için http://www.gesustainability.com adresi ziyaret edilebilir.

Etiketler :