Tasarruf ettiği enerji 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor

Tasarruf ettiği enerji 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor

Anadolu Efes, sürdürülebilirlik taahhütlerini, performansını ve gelecek hedeflerini kapsayan 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Anadolu Efes, sürdürülebilirlik taahhütlerini, performansını ve gelecek hedeflerini kapsayan 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Anadolu Efes, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını "Daha İyi Bir Yaşam Sürdürmek" söylemi ışığında şekillendiriyor. Yürüttüğü sürdürülebilirlik projeleriyle, çevresel ve toplumsal sonuçları itibariyle biracılık sektörü için önemli riskler yaratan iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlemler alıyor. Anadolu Efes, 4.sünü yayınladığı sürdürülebilirlik raporuyla Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP)’nin küresel ölçekte düzenlediği Spotlight İletişim Yarışması’nda “Sürdürülebilirlik Raporu” kategorisinde birinci seçilerek Platin Ödülün de sahibi oldu.[caption id="attachment_6823" align="alignleft" width="246"] Anadolu Efes İçecek Grubu Baskan Yardımcısı Hüseyin Akın[/caption]Anadolu Efes, 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirketin sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında 2013 yılı boyunca gösterdiği performansı ortaya koyan sürdürülebilirlik raporu, Anadolu Efes’in Türkiye, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna operasyonlarını kapsıyor.“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ve UNGC CEO Water Mandate inisiyatifinin de imzacısı olan Anadolu Efes’in İçecek Grubu Başkan Yardımcısı Hüseyin Akın; rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “300 milyonu aşkın bir nüfusun yaşadığı son derece dinamik ve gelişen ekonomilerin bulunduğu bir coğrafyada sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. 45 yıldır, paydaşlarımız için değer üretme ve sürdürülebilir gelişimin devamlılığının korunması hedefleriyle hareket ediyoruz. “Daha İyi Bir Yaşam Sürdürmek” söylemi ışığında inşa ettiğimiz Anadolu Efes Pozitif Etki Planı doğrultusunda uygulamalar geliştiriyoruz. 2013 yılında da, karşılaşabileceğimiz her türlü sosyal, ekonomik ve çevresel risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Örneğin bira üretiminde 2008’e kıyasla ürün başına yüzde 10 daha az enerji tüketip yüzde 10 daha az emisyon ürettik. 2008-2013 yılları arasında elde ettiğimiz enerji tasarrufu; 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.”67 BİN AİLENİN YILLIK SU İHTİYACINI KARŞILIYORAnadolu Efes, sürdürülebilirlik raporunda su yönetimi, enerji ve emisyon yönetimi, değer zincirinin geliştirilmesi, ürün sorumluluğu, operasyonel güvenilirlik, toplumsal gelişim, yetenek yönetimi ve ambalaj yönetimi ana başlıklarında elde ettiği gelişmelere yer veriyor. Anadolu Efes’in sürdürülebilirlik raporundan bazı satır başları şöyle: Anadolu Efes, 2008’e kıyasla bira üretiminde yüzde 19, malt üretiminde yüzde 24 daha az su tüketti. Şirketin, 2008 – 2013 yılları arasında elde ettiği su tasarrufu 67 bin ailenin yıllık su ihtiyacını karşılıyor.* 2008’e kıyasla bira ve malt üretiminde yüzde 24 daha az atık su üretti. Şirket 2008’e kıyasla ürün başına yüzde 10 daha az enerji tüketip yüzde 10 daha az emisyon üretti. 2008-2013 yılları arasında elde edilen enerji tasarrufu, 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor.** Aynı dönemde elde edilen sera gazı tasarrufuyla ise 138 bin 490 ağacın ömrü boyunca bertaraf edebileceği emisyona eşdeğer miktarda sera gazı salınımı engellenmiş oldu.*** Ambalaj yönetimi alanındaki çalışmaları kapsamında şirketin, 2008-2013 yılları arasında geri dönüşlü cam şişe kullanarak tasarruf ettiği şişeler uç uca dizildiğinde Çin Seddi’nin toplam uzunluğunun 178 katına ulaşıyor. **** Böylelikle 2008-2013 yılları arasında tekrar kullanım ile tasarruf edilen cam şişeler sayesinde yaklaşık 900 bin ağacın ömrü boyunca bertaraf edebileceği miktarda sera gazı salınımı engellenmiş oldu. Birlikte daha iyi bir yaşam sürdürmek için çevreye saygılı operasyonlar yürüten Anadolu Efes, 2013 yılında, bira ve malt üretiminde oluşan katı atık ve yan ürünlerin yüzde 94.6 oranında geri kazanılması sağladı. Değer zincirini geliştirme çalışmaları kapsamında, tedarikçi, bayi ve dağıtımcılarıyla birlikte iş geliştirme çalışmalarına devam etti. Tarım destek programını Türkiye’den sonra Moldova operasyonuna da taşıyarak ülkenin ekonomisine yeni bir üretim alanı armağan etmiş oldu. Yerel tedarik, çevre, sağlık, kültür-sanat, eğitim alanlarında proje ve sponsorluklarla, faaliyet bölgelerinde toplumsal hayatı desteklemeye devam etti. 2013 yılında yerel tedarik oranını harcama bazında yüzde 78’e yükseltti. Şirket 2013 yılında fırsat eşitliği ilkesi ışığında mavi yakalı kadın çalışan oranını yüzde 12’ye, beyaz yakalı kadın çalışan oranını ise yüzde 36,4’e yükseltti. ANADOLU EFES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013, PLATİN ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDUAnadolu Efes, 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP)’nin her yıl düzenlediği küresel çaptaki Spotlight İletişim Yarışması’nın Büyük Ölçekli Şirketler Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde, birinci seçildi ve Platin Ödülün sahibi oldu. En Gelişmiş Uygulamalar alanında ise Altın Ödül kazandı.

Etiketler :