“Uçak biletlerinden alınan KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli!”

“Uçak biletlerinden alınan KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli!”

Türkiye Sivil Havacılık Meclisi’nin hazırladığı rapora göre sivil havacılık sektörünün en önemli 5 sorunundan en önemlisi, “İç hat uçak bilet ücretlerinden yüzde 18 KDV alınması.”

Sivil havacılık sektörünü Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 2 kuruluş, Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 8 şirket temsil ediyor. Sivil havacılık sektörü 2013 yılında 930 milyon dolar ihracat, 2.5 milyar dolar ithalat yaptı. Çalışan her 100 kişiden 1.8’i sivil havacılık sektöründe çalışıyor. Sivil havacılık sektöründe istihdam edilen her 100 kişiden 14’ü mühendis olarak çalışıyor. Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan 0.4’ü sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi öncesi karlarının yüzde 1.1’ini sivil havacılık sektörü yapıyor. Ödenen her 1000 TL’lik Kurumlar Vergisi’nin 3TL’sini Gelir Vergisi’nin 1 TL’sini sivil havacılık sektörü ödüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Türkiye’nin üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun ve çözüm önerilerini anlattı. Bu sektör meclislerinden biri de Türkiye Sivil Havacılık Meclisi. İşte Türkiye Sivil Havacılık Meclisi’nin hazırladığı rapora göre Türkiye’de sivil havacılık sektörünün genel profili, sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri…

1.SORUN: İç hat uçak bilet ücretlerinden yüzde 18 KDV alınması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Hava yolu ulaşımı lüks tüketim olmaktan çıkartılarak temel ihtiyaç olarak değerlendirilerek uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmeli. 

2.SORUN: Hava yolu taşımacılığındaki maliyet artışları. • Ülkemizde, özellikle yakıt rafine payı nedeniyle diğer ülkelere göre yüksek olan uçak yakıt ücreti, hava yolu taşımacılarının rekabet gücünü olumsuz etkileniyor. • Havalimanlarında birçok hizmet ücreti, euro bazında ve oldukça yüksek. Dönem içi kur yükselişleri, bilet ücretlerini önceden belirleyen havayolu taşıyıcılarını özellikle iç hatlarda zor durumda bırakıyor. • Ülkemizde ağırlıklı olarak yaz turizmi geçiyor, kış aylarında turist sayısı az oluyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Havayolu taşıyıcılarının rekabet gücünün artırılması için, yakıt ücretlerinde indirime gidilmeli, • Havalimanı ve yolcu terminal hizmetlerinde yaz ve kış aylarında farklı ücretlendirmeler yapılarak kış turizmi teşvik edilmeli ve yurt içi uçuşlarda, terminal yolcu hizmet ücretleri TL olarak uygulanmalı.

İHTİYAÇ-KONTENJAN DENGESİ

3.SORUN: Sivil havacılık yükseköğretim programlarında yeterli kalitenin sağlanamamış olması ve program kontenjanları ile sektör ihtiyaçlarının uyumlu olmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile YÖK’ün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar hızlandırılmalı, • Sivil havacılık eğitimlerinde ihtiyaç-kontenjan dengesinin sağlanmasına esas, eğitim master plan çalışması yapılmalı.

UÇAK YEDEK PARÇA VE İŞLETME MALZEMELERİ

4.SORUN: Uçak yedek parça ve işletme malzemelerinin sivil havacılığın ihtiyaçlarını karşılayacak süratte devreye alınmaması. Yurtdışından gelen ve yurtdışına gidecek uçaklar havalimanlarının gümrüklü alanı içinde hareket etmektedirler. Ancak, uçakların herhangi bir arızası halinde yurt dışından çok kısa sürede getirilen malzemelerin gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması çoğu zaman bir kaç gün sürmekte, bu süre önemli seviyede ekonomik kayba yol açmakta ve yoğun dönemlerde büyük aksamalara neden oluyor. Benzer bir durum, havalimanında yerleşik diğer havacılık işletmeleri malzemeleri için de söz konusu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Havalimanlarına serbest bölge özerkliği kazandırılmalı, • Yurt içinde satılması veya başka bir yerde kullanılması mümkün olmayan havacılık malzemeleri için gümrük mevzuatında değişiklik yapılarak işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmalı.

BOY HİZMETİ

5.SORUN: Ulusal mevzuatta, hava aracı bakım-onarım-yenileme (BOY) hizmetlerinin “üretim”, üretenlerin “üretici” ve getirilen dövizin de “ihracat” sayılmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlayan hava aracı BOY hizmeti veren kuruluşların daha da gelişmesine ve rekabet güçlerinin artmasını sağlamak üzere, hava aracı BOY hizmetlerinin “üretim”, üretenlerin “üretici” ve yabancı tescilli uçaklara ve komponentlerine verilen bu hizmetler karşılığı getirilen dövizin de “ihracat” olarak kabul edilmesi için gereken mevzuat değişikliği yapılmalı.

Etiketler :