OTOBÜSÇÜLER HANGİ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR?

OTOBÜSÇÜLER HANGİ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen 8

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, sektörde yaşanan 5 önemli sorunu ve bu 5 önemli soruna yönelik çözüm önerilerini hükümet ile paylaştılar. Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi’nin dile getirdiği sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri…SORUN 1: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişikler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik konusunda sektörün görüşüne başvurulmaması.AÇIKLAMA: Yönetmelik çalışmaları konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yönetmeliğin hazırlandığı veya çalışma yapıldığı konusunda sektör temsilcilerine herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Paydaşlar, sektörün görüşleri alınmadan ve uygulamada karşılaşılacak sorunlar göz önünde bulundurulmadan yönetmeliğin çıkarılacak olmasından endişe duymaktadır.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yönetmelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi ve sektörün diğer paydaşlarının görüşleri alınarak bir takvim çerçevesinde çıkarılmalı, Bu takvim, uyum sürecini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.SORUN 2: Kent içi, il içi ve 100 km şehirlerarası yolcu taşımacılığı türlerinde, belgelendirme ve kanuni tanımlama sorunları.AÇIKLAMA: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda özel halk otobüsü, turizm, personel ve servis taşımacılığı, il içi ve şehirlerarası üniversite öğrenci taşımacılığı ve otomobil ile yapılan il içi taşımalarda ulusal mevzuat eksiklikleri söz konusudur. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) aracılığıyla belediyelere verilen geniş yetkiler farklı illerde uygulamada farklılıklara neden olmaktadır.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 4925 sayılı Kanun ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun kapsamı genişletilmeli ya da kent içi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalıdır.SORUN 3: 1/7/2013 tarihinden itibaren B1 yetki belgesine kayıtlı otobüslerle yapılan uluslararası karayolu yolcu taşımalarında yüzde 25 doluluk oranının istenmesi.AÇIKLAMA: Doluluk oranı şartı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile çeliş- mektedir. Bu durum yolcu tarafından açılacak tazminat talepleri sorununa yol açabilecektir.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: • B1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda hat izinlerinin verilmesinde öz mal araç kapasitesine bakılmalı, Yeni açılan hatlarda 6 ay doluluk aranmamalı ve hat iptallerine imkan verecek opsiyonlu-dinamik bir sisteme geçilmeli, İşletmeler arası ortak taşıma imkânlarının bakanlık kontrolünde yapılabileceği bir altyapı oluşturulmalı, Gümrük çıkışlarında araçlara dolu depo çıkış şartı getirilmemelidir.SORUN 4: A1 yetki belgesi ile binek araçlarla (lüks limuzin taşımacılığı ve şirketlere verilen binek taşıma hizmetleri vb.) yapılan yolcu taşımalara ilişkin düzenlemenin bulunmaması.AÇIKLAMA: A1 yetki belgesi ile yapılan taşımalarda belgenin amacı dışında kullanımı nedeniyle yeni belge verilmesinin durdurulması, bu hizmeti veren firmaların mevzuata aykırı faaliyet gösterir hale getirmiştir.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalıdır.SORUN 5: D1, D2 ve B2 yetki belgelerinin alım koşullarının sektördeki kurumsallaşmayı engellemesi. AÇIKLAMA: Sektördeki daralmaya cevap olarak ortaya çıkan D2 belgelerindeki araç sayısı artışı D2 belgesi ile çalışan işletmeleri yıkıcı bir rekabet ile karşı karşıya bırakmıştır.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: • Bakanlık sektörün hizmet kalitesini, güvenliğini ve kurumsal yapılarını ödüllendirecek düzenlemeler getirmeli, Sektöre giriş koşulları piyasa şartları ile eş zamanlı olarak değerlendirilmeli ve ağırlaştırılmalı, Gerekli koşullarda belge tahditleri yaptırım olarak uygulanabilmeli, Kurumsal firmalara ortak yetki belgesi imkânları getirilmelidir.[caption id="attachment_9581" align="alignleft" width="577"] *Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini gösteren bir tablo...[/caption]

Etiketler :