Uygun ve doğru olmayan lastik kazaya sebep olabilir, sizi tehlikeye atar!

Uygun ve doğru olmayan lastik kazaya sebep olabilir, sizi tehlikeye atar!

LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, “Aracınızı yola, sizi hayata bağlayan şey lastiğin yola bastığı alan kadardır

LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, “Aracınızı yola, sizi hayata bağlayan şey lastiğin yola bastığı alan kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı da tehlikeye atmış olursunuz. Aracınızı nasıl araç üreticilerinin tavsiye ettiği gibi kullanıyorsanız; sürüş güvenliği için lastiklerinizide lastik üreticilerinin uyarılarını dikkate alarak kullanmalısınız’’ dedi. [caption id="attachment_3947" align="alignleft" width="300"] LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal[/caption]Lastik üreticileri ve ithalatçıları Brisa, Continental, Goodyear, Michelin ve Pirelli bir araya gelerek sektör derneği kurdu. Lastik endüstrisini geliştirmek; sektörü yurt içi ve yurt dışında daha güçlü bir şekilde temsil edebilmek amacıyla kurulan derneğe LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) adı verildi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakan Bayman yürütecek. Derneğin sözcülüğünü de Genel Sekreter göreviyle Bahadır Ünsal yerine getirecek.TÜRKİYE LASTİK PAZARI 20.3 MİLYON ADET OLDUDerneği tanıtımı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman şunları söyledi: “Türkiye lastik sektörü, son yıllardaaraç üreticilerinin yatırım ve üretimlerinin artmasına ve artan tüketici taleplerinebağlı olarak önemli ölçüde gelişti ve büyüdü. Ülkemizde bin kişiye düşen araç sayısı son 10 yılda 2 kat artarak 151 adede ulaştı. Buna bağlı olarak Türkiye lastik pazarı adedi ise son 10 yılda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydederek 20.3 milyon adet oldu. Bu rakamın büyük bölümünü binek araç lastikleri oluşturuyor. Lastik sektörünün ülke ekonomimize  kattığı değerin yanında sektör aktörleri olarak bizlere ayrıca önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Üreticilerimiz ve ithalatçılarımız marka çatıları altındaki faaliyetlerini bu görev ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyorlar. Bununla beraber, son yıllarda ülkemizdeki kazaların sebeplerinin lastiğe bağlı olabildiğini de görmekteyiz. Lastiğe bağlı olduğu düşünülenlerin yönetiminin yapılması ve yol güvenliğinde lastiğin öneminin daha fazla gündeme taşınabilmesi için sektör olarak yapılması gerekenlerin olduğunu düşünüyoruz. Bunları dikkate alarak lastik sanayicileri ve ithalatçıları olarak bir çatı altında toplanmak için fikir birliğine vardık. Lastik sektörünü geliştirmeye hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Sektörümüz ve ürünlerimiz ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirerek, doğru ve bilinçli lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kurucu üyeler olarak tüm lastik üretici ve ithalatçılarını derneğimize üye olmaya çağırıyoruz.’’LASTİK ARACIN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR, DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI ŞART!Dernek üyelerinin ve sektör temsilcilerinin de katıldığı lansman toplantısında konuşan LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal ise LASİD’in önemle üzerinde duracağı konuların bazılarının; ‘kalite’, ‘güvenlik’, ‘kış lastiği’, ‘kaplama’ olduğuna dikkat çekti. Ünsal; şunları söyledi: “Lastik aracın güvenlikle ilgili en önemli parçasıdır. Araç üreticileri lastiği; can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün olarak kabul eder. Oysa aracınızı yola, sizi hayata bağlayan şey lastiğin yola bastığı alan kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı da tehlikeye atmış olursunuz. Aracınızı nasıl araç üreticilerinin tavsiye ettiği gibi kullanıyorsanız; lastiklerinizi de lastik üreticilerinin uyarılarını dikkate alarak kullanmalısınız. Aracınız için en doğru lastik ebadı, araç üreticisinin belirlediği ebattır.Aracınızı kullanırken karşılaştığınız yol ve hava şartları, kullanacağınız lastiğin farklı özelliklere sahip olmasını gerektirebilir. Bu gereklere uygun lastiği kullanın; lastiğiniz sizi hayata bağlasın.’’KÖPRÜ OLACAKBahadır Ünsal; LASİD olarak Türkiye lastik sektörünün ulusal ve uluslararası ilişkilerinin gelişmesi için sektörle ortak çalışmalar yürüteceklerini ve sektörün sorunlarını topluca ele alarak sektör ile resmi kurumlar, yasa koyucular ve toplum arasında köprü görevi göreceklerini de kaydetti.LASİD’İN FAALİYET ALANLARI Kalite standartları, güvenlik, lastik etiketlemesi, kış lastiği, kaplama gibi sektörün bütününü ilgilendiren konularda her türlü yasal ve idari düzenleme hakkında sektör görüş ve taleplerini oluşturmak, bu talepleri iletmek üzere ilgili mercilerle tüm ilişkileri yönetmek. Derneğin konusunu kapsayan her türlü toplantı, çalıştay, panel, konferans ve benzeri faaliyetlerle; her türlü teknik komisyon, alt komisyon ve benzeri birimlerde sektörü temsil etmek, sektör adına çalışmalar yürütmek. Sektör ve ürünler hakkkında kamuoyunu ve tüketiciyi bilinçlendirmek; bu çerçevede doğru ve güvenli lastik kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler yürütmek, proje ve danışmanlık çalışmalarını yönetmek; ilgili tüm kamu kurumu ve sosyal paydaşlarla işbirliği yapmak. Lastik üretiminin ve kullanımının çevreye olası etkilerini gidermek amacıyla çalışmalar yürütmek. Lastik üretimi ve kullanımına ilişkin tüm teknik çalışmaları ve mevzuat çalışmalarını takip etmek, üyelerine topladığı bu bilgileri aktarmak; tüketicileri bilgilendirmek. Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve elektronik yayınlar hazırlamak; her türlü bilgi, belge, doküman ve yayını temin ederek sektör hakkında bir dokümantasyon/bilgi merkezi oluşturmak.

Etiketler :