HÜKÜMET PROGRAMI VE LOJİSTİK

HÜKÜMET PROGRAMI VE LOJİSTİK

[caption id="attachment_11306" align="alignright" width="346"] Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof

[caption id="attachment_11306" align="alignright" width="346"] Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Okan Tuna /otuna@deu.edu.tr[/caption]64.Hükümetin kurulması ve programın onaylanması ile birlikte Türkiye’de lojistik yatırımlarının ve süreçlerinin önemli derecede ivme kazanacağını düşünmekteyim.  Bu yazıda, 64. Hükümetin programında yer alan lojistik vurgusunu kısaca ele almaya çalışıp, önümüzdeki 4 yıl için ipuçları ortaya çıkarmaya çalışacağım.Programda, lojistik ile ilgili konular,  “ulaştırma ve lojistik” başlığı altında verilmekte ve metnin 95 ve 101’inci sayfaları arasında yer almakta. "Ulaştırma ve Lojistik" başlığı altında hükümet programında “lojistik” kelimesine yapılan vurgu sayısı 15.  Bu vurgulara nerelerde yer verildiği konusunda bir içerik analizi yaptığımızda sizlere aşağıda sıralamaya çalıştığım ana temalar ortaya çıkmakta; Ulaştırma ve lojistik altyapısı Lojistik merkezler Lojistik sistemi Lojistik sektörü Lojistik Ana / Master Planı ve Kent içi ulaştırma entegrasyonu Lojistik Performans Endeksi Lojistik Koordinasyon Kurulu Lojistik Mevzuatı Lojistik kurumu olarak TCDD Lojistik maliyetlerPeki, içerik analizi bize ne söylüyor? İsterseniz kısaca yorumlamaya çalışalım; 64. Hükümet lojistik kavramını ulaştırma yatırımlarının bir parçası olarak görmekte ve planlarını da bu kapsamda geliştirmekte. Ancak, lojistiğin kendi içinde özellikle bir koordinasyona ihtiyacı olduğunu,  lojistik planlar (hem ana hem de master plan vurgusu ayrı ayrı yapılmış) ve mevzuat ile bu süreçlerin desteklenmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Sektörün, uzun yıllara dayanan bu konulardaki beklentilerinin program içerisinde yer alması çok sevindirici. Ancak, bu koordinasyon ve mevzuata ilişkin uygulamaların hayata geçmesinin de özellikle taraflar arasındaki ilişkiler düşünüldüğünde çok zor olacağının tahmin edildiğini de düşünmekteyim.  İşin doğası gereği, özellikle Türkiye’de,  koordinasyon ve buna bağlı uzun vadeli planlar çok da kolay gerçekleşmiyor.LOJİSTİK MERKEZ OLAYITürkiye’nin uzun yıllardır coğrafi anlamda sahip olduğu üstünlüğü kullanamadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet programında, bu boyuta da destek verecek olan, lojistik merkez vurgusunun yapıldığını ve bunun sistem anlayışıyla desteklendiğini görmek gerçekten çok olumlu. Ancak, lojistik merkez planlamalarının çok iyi yapılması ve rekabetçi üstünlük açısından değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi zorunluluğu da bulunmakta.  Aksi takdirde, Türkiye iş yapmayan lojistik merkezler ülkesi olma tehlikesi de yaşayabilir.LOJİSTİK ANA PLANI ÖNERİSİHükümet programında, lojistik sektörü de unutulmamış ve özellikle büyüme potansiyeli Lojistik Performans Endeksi ile ilişkilendirilerek sektörün sağlıklı planlı büyümesi için Lojistik Ana Planı önerilmiş. Lojistik Ana Planının nasıl yapılacağı konusunda elimizde bir veri yok ancak bu sürecin tüm tarafları içine alan bir platform yoluyla gerçekleştirilmesinin sağlıklı olacağını düşünmekteyim.TCDD LOJİSTİK BİR KURUM MU?Lojistiğin kent içi ulaştırma ile de bütünleştirilmesi aslında şehir lojistiği olgusunun da hükümet düzeyinde yerleştiğinin bir kanıtı.  Programdaki diğer önemli bir olgunun da TCDD’nin lojistik bir kurum olarak konumlandırılmasının olduğunu gözlemlemekteyiz.DAHA LOJİSTİK YÖNLÜ BİR ÜLKESonuç olarak, lojistik kavramının ulaştırma ile bütünleştirilmesi ve bu kapsamda ele alınması, son yıllarda lojistik algısının hükümet programlarındaki görünürlüğünün devam ettiğinin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu anlayışın artarak devam edeceğini ve özellikle lojistik yönetiminin “bütünleşik bakış açısının” her kademeye zaman içerisinde yerleşeceğini de düşünmekteyim. Ancak, daha çok yapılacak ve tartışılacak konular bulunmakta. Bu konuları da çeşitli platformlarda dile getirerek daha lojistik yönlü bir ülkeye doğru yol alacağımızı düşünüyorum.

Etiketler :