Lojistikçiler Umutlu!

Lojistikçiler Umutlu!

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi’nin UTİKAD ile birlikte uluslararası boyutta yaptığı araştırma, küresel lojistik işletmelerinin 2015 yılı için olumlu beklentiler içinde olduğunu ortaya çıkardı

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi’nin UTİKAD ile birlikte uluslararası boyutta yaptığı araştırma, küresel lojistik işletmelerinin 2015 yılı için olumlu beklentiler içinde olduğunu ortaya çıkardı.  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) işbirliği ile 13-18 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen ve tüm dünyadan üst düzey küresel lojistikçilerin katıldığı FIATA 2014 Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen araştırma çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bülent Tanla ve Prof. Dr. Okan Tuna’nın danışmanlığında, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel’in koordinatörlüğünde ve Tuğba Güngör’ün veri analiz desteği ile gerçekleştirilen çalışma; performans, gelecek beklentisi ve sürdürülebilirlik başlıklarını içeriyor.2014 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ Araştırmaya katılan yöneticilerin, yüzde 68.67’si satışların, yüzde 53.56’sı karların ve yüzde 61.73’ü’de müşterilerinin 2014 yılında arttığını belirtti. Diğer taraftan, insan kaynakları kapsamında ise, katılımcıların yüzde 54.76’sı beyaz yakalı çalışanlarının,  yüzde 58.33’ü ise mavi yakalı çalışanlarının sayısının arttığını beyan etti.ULUSLARARASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİ Uluslararası rekabet boyutunda ise, katılımcıların yüzde 58.33’ü 2014 yılında fiyat rekabetinin bölgelerinde en üst seviyede olduğunu ifade ederken, yüzde 54.76’sı kalite rekabetinin üst seviyede olduğunu ortaya koydu. Bunun yanı sıra, katılımcıların yüzde 61.9’u hizmet hızında rekabetin de yoğun olduğunu belirtti.   2015 YILINDAN BEKLENTİLER2015 yılına dair beklentilere bakıldığında, katılımcıların yüzde 84.48’i büyüme,  yüzde 69.62’si ise karlılık beklentisi içinde olduklarını ortaya koydu. Ayrıca katılımcıların yüzde 82.93’ü 2015 yılında yatırım yapacakları yönünde olumlu görüş bildirdi.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÖN PLANA ÇIKIYOR Araştırmaya katılan yöneticilerin, yüzde 80.49’u sürdürebilirlik kavramının şirket kültürlerinin bir parçası olduğunu ve yüzde 47.62 oranında da misyonlarında yazılı olarak yer aldığını belirtti.

Etiketler :