“Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada kesintisiz hizmet sunuyoruz”

“Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada kesintisiz hizmet sunuyoruz”

ÖZEL RÖPORTAJ - Bölgede Türkiye’nin rolünü daha da artırmayı amaçladıklarını söyleyen TruKKer Global İcra Kurulu Üyesi & Türkiye, Avrupa ve BDT Genel Müdürü Hakan Arıkan, 2025 yılı başında TruKKer’ı küresel ölçekte halka arz etmeyi hedeflediklerini vurguladı ve ekledi: “Kurduğumuz iş modeli ile hizmet üretmenin ötesine geçerek lojistik sektörü için sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz” dedi.

trukker.jpg

Türkiye’de 3 yıldır faaliyet gösteren dijital nakliye ağı TruKKer, bu yıl global pazar ağını genişletmeyi ve 2 kat büyümeyi hedefliyor. Türkiye’yi TruKKer’in Doğu Avrupa, CIS ve ötesindeki büyümesini yönetecek bir merkez olarak gören firma, Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyaya Türkiye üzerinden hizmet verebiliyor. “Kendimizi ‘işin odağına teknolojiyi ve dijitalleşmeyi koymuş bir şirket’ olarak tanımlıyoruz” diyen TruKKer Global İcra Kurulu Üyesi & Türkiye, Avrupa ve BDT Genel Müdürü Hakan Arıkan, Yeşil Lojistikçiler’in sorularını cevaplandırdı. İşte Hakan Arıkan’ın sorularımıza verdiği cevaplar…

“2023’TE CİROMUZ 2 KATINA YÜKSELDİ”

2023 yılı sizin açınızdan nasıl geçti? Ne kadarlık bir büyümeye imza attınız? 2023 yılı cironuz ne kadara ulaştı?

2023 yılında, faaliyetlerimizi küresel hedeflerimize odaklanarak sürdürdük. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, taşıyıcılar, armatörler ve yük sahipleri arasında bir köprü oluşturarak; malın yüklenmesinden teslim edilmesine kadar olan süreçte sorumluluk taşıyan mekanizmayı kuran şirketler arasında lider konumuna yükseldik. Bu çabalarımız büyüme rakamlarımıza olumlu bir şekilde yansıdı. Her sene olduğu gibi 2023 yılında da ciromuz 2 katına yükseldi.

“HEDEFİMİZ; TÜRKİYE MERKEZLİ OLARAK, ÖZELLİKLE DOĞU AVRUPA, TÜRKİ CUMHURİYETLER VE BATI AVRUPA'DA HİZMET AĞIMIZI GENİŞLETMEK”

2024 yılı ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Bu yılki büyüme hedefinizi ve yatırım planlarınızı anlatır mısınız?

Teknolojik altyapımızla müşteri ve şoförlere güvenilir, yenilikçi çözümler sunma; iş ortaklarımıza sağladığımız avantajlarla da pazarın güçlü bir oyuncusu olma misyonumuzla, Türkiye ve komşu ülkelerden yaptığımız ticareti daha da büyüteceğiz. Hedefimiz; Türkiye merkezli olarak, özellikle Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da hizmet ağımızı genişletmek. Bununla birlikte Türkiye'deki operasyonel ve dijital yeteneklerimizi kullanarak bu bölgelerdeki iş hacmimizi de artırmak ve daha fazla ülkeye hizmet sunmak istiyoruz.

Dijital nakliye ağımız; inovatif ürünler geliştirmemize olanak tanıyan ve şirket büyümemizin bir sonraki aşamasına yön verecek büyük miktarlarda veri üretiyor. Bu veriyi kullanarak taşımacılık sektörüne odaklanmaya, otomasyon, dijitalleştirme ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi fırsatlarını belirlemeye devam edeceğiz. Çözümlerimizin ve ürünlerimizin toplum, toplumsal refah ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde çoklu sosyo-ekonomik etkileri olan daha optimize bir eko sistem yarattığına inanıyoruz.

2024’TE 2 KAT BÜYÜME HEDEFİ

2024 aynı zamanda, yeni pazarlara erişim hedeflerimize de odaklandığımız bir yıl olacak. Bu noktada Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ı kapsayan temel coğrafyalarımızdaki ayak izimizi derinleştirmeyi; Türkiye, Ürdün, Umman, Bahreyn ve Pakistan gibi genç pazarlarımızdaki hızlı büyümemizi sürdürmeyi; BDT, Doğu Avrupa ve AB coğrafyalarında faaliyetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda 2024’te de 2 kat büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz.

“2025 YILI BAŞINDA TRUKKER’I KÜRESEL ÖLÇEKTE HALKA ARZ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Orta vadeli hedefimiz ise, 2025 yılı başında TruKKer’ı küresel ölçekte halka arz etmek. Bu süreç, şirketimizin şeffaflığı ve ölçülebilirliği yanında sunduğu güveni de artırma açısından kritik öneme sahip. Halka arzı gerçekleştirerek Avrupa'da genişleme ve batıya doğru büyüme yolculuğumuza şeffaf ve sürdürülebilir bir boyut getireceğiz.

trukker-global-icra-kurulu-uyesi-turkiye-avrupa-ve-bdt-genel-muduru-hakan-arikan-001.jpg

“ÇİN’DEN İNGİLTERE’YE KADAR GENİŞ BİR COĞRAFYAYA TÜRKİYE’DEN KESİNTİSİZ HİZMET SUNABİLİYORUZ”

Türkiye’de faaliyete başlamadan önce hedefleriniz ne idi, geçen süreçte bu hedeflerden ne kadarını hayata geçirmeyi başardınız?

TruKKer Türkiye, yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye organizasyonu şirketimizin küresel operasyonu için oldukça önemli bir konuma sahip. 71 ülkeye buradan taşıma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Polonya ve Kazakistan'daki operasyonlarımızı da Türkiye'den yönetiyoruz. Çin ile Avrupa arasında oluşan lojistik ağın önemli oyuncularından biri olmak için bulunduğumuz bölgenin öneminin farkındayız ve biz de TruKKer olarak Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyaya bu bölgeden kesintisiz hizmet sunabiliyoruz. Türkiye’yi; TruKKer’in Doğu Avrupa, CIS ve ötesindeki büyümesini yönetecek bir merkez olarak görüyoruz.

TruKKer olarak 10 farklı ülkede operasyonlarımızı, Türkiye, Polonya ve Kazakistan ortasındaki stratejik bir üçgen içerisinde sürdürüyoruz. Çünkü bu üç bölge de önemli ticaret yollarının kesişiminde bulunuyor. Çin, Pakistan gibi üretici toplumlarla yakınlığımız, Dubai ve Kazakistan üzerinden avantaj sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye, Polonya gibi stratejik konumlanışlara sahip ve Avrupa ile sıkı bağlantıları olan bir ülke. Polonya'nın Çin ile Avrupa arasındaki ticaretteki rolü değiştiğinde, bu bize Türkiye üzerinden Avrupa pazarında daha fazla fırsat yaratma imkanı sundu. Bu nedenle, Avrupa'daki varlığımızı büyütmek, Türkiye'yi daha fazla ön plana çıkarmak, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin kararlılıkla sürdüğü bir stratejik odak noktamız oldu.

Sürdürülebilir büyümemiz, Türkiye’deki hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında çok önemli bir gösterge. Bu büyümeyi sürdürebilmek için müşteri memnuniyetinin önemini biliyoruz. Türkiye'nin önde gelen firmaları ve nakliyecileri ile iş birliği yapmak, güvenin temelini oluşturuyor. Bu perspektifle  mevcut başarılarımızın üzerine yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz.

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME TRENDİNİN YANSIMASI

Sizce Türkiye’de dijital nakliye platformu sayısı fazla mı? Türkiye’deki dijital nakliye platformu ne kadarlık bir taşımacılığı yönetiyor?

Türkiye'de son yıllarda dijital nakliye platformları hızla artış gösterdi ve bu alanda birçok firma faaliyet gösteriyor. Bu durum, taşımacılık sektöründe dijitalleşme trendinin yansıması olarak görülebilir. Ancak, geleneksel altyapının hala yaygın olduğu bir ortamda, tam anlamıyla dijitalleşmenin sağlanması zaman alabilir ve bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Örneğin, mevcut lojistik süreçlerinin dijital platformlara entegrasyonu, sektördeki tüm oyuncuların dijitalleşme konusundaki istek ve hazırlıklarının farklı olması gibi faktörler bu süreci etkileyebilir. Bu sebeple bunu dikkate almadan hareket eden platformlar orta vadede tutunamayabilirler. Bu süreçte, hem dijital nakliye platformlarının hem de geleneksel taşımacılık yöntemlerinin bir arada var olabileceği bir geçiş dönemi yaşanmalıdır. Bu platformların yaygınlaşması bu geçiş dönemi ile ilişkili olacak ve toplam taşımacılık hacminin doğruluğu da buna göre şekillenecek.

“KURGULADIĞIMIZ İŞ MODELİYLE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE TEKNOLOJİK BİR AÇILIM GETİRİYORUZ”

Sizi diğer dijital nakliye platformlarından ayıran özellikleriniz nelerdir? Türkiye’de şu an kaç noktada ofisiniz var?

MENA Bölgesi’nin lider dijital taşımacılık platformuyuz ve kurguladığımız iş modeliyle lojistik sektörüne teknolojik bir açılım getiriyoruz. Kendimizi “İşin odağına teknolojiyi ve dijitalleşmeyi koymuş bir şirket” olarak tanımlıyoruz. Yük arayan taşımacılarla, yükü olup, onu en uygun fiyata ve en iyi şartlarda taşıtmak isteyen yük sahiplerinin buluşma noktasıyız. Sadece araç ve yük sahiplerini buluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bütün sorumluluğu alarak, süreci dijitalleştirirken izlenebilirliği sağlıyoruz. Böylece lojistik sektörünün her döneminde ortaya çıkan farklı dinamiklerine uyum sağlayabiliyoruz.

Kurduğumuz iş modeli ile hizmet üretmenin ötesine geçerek lojistik sektörü için sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz. Ekonomik çözümlerimiz, araç teminini ve izlenebilirliğini sağlayan güçlü teknolojik alt yapımızla sektörde üstün konumdayız. Sahip olduğumuz son teknolojilerle karayolu taşımacılığı ve lojistik operasyonları basitleştirerek verimli hale dönüştürüyoruz. Hedeflediği noktaya ulaşan ancak boş dönmek zorunda kalan araçlar için ortaya çıkan borç kilometresini minimize ederek hem maliyet tasarrufu hem de çevre dostu bir avantaj sağlıyoruz.

10 farklı ülkenin dinamiklerine cevap vermemiz, bizi sektördeki benzeri uygulamalardan farklılaştırıyor. Dünyada batıya doğru gittiğinizde lojistik sektörü daha organize hale gelirken, doğuda bireysel nakliyecinin önemi daha da artıyor. Biz de farklı kültürlerin değişen dinamiklerini sahada tecrübe ederek uzmanlığımızı artırıyoruz. Güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde bu ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan katma değerli hizmet sunabiliyoruz. Bu da müşteri memnuniyetini kaçınılmaz bir hale dönüştürüyor.

Türkiye’den Avrupa’da 50’den fazla destinasyona, Türkiye’de 81 ile ve Türki Cumhuriyetler’e taşıma gerçekleştiriyoruz. Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada kesintisiz hizmet sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra yurt içi taşımacılıkta da varız. İstanbul, Bursa, Ankara ile İzmir ve Mersin’de ofislerimiz bulunuyor.

“ATILIMLAR YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Birçok yatırım aldığınızı biliyoruz. Geçen süreçte firmanız birçok yatırım aldı. Bu yatırımlardan biraz bahseder misiniz?

Öz sermaye ve borçlanma yoluyla 96 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu tamamladık. Finansman turunda finansman sağlayan başlıca kuruluşlar, ADQ ve STV’nin yanı sıra Mubadala ve Riyad Taqnia Fund (RTF) oldu. Yatırımcılarımızın bize sağladığı güven ve fon büyüklüğü sayesinde; TruKKer’in mevcutta var olduğu pazarlarda konumunu kuvvetlendirerek artırmayı ve yeni girdiğimiz ve gireceğimiz coğrafyalarda da büyümemizi destekleyecek atılımlar yapmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Türkiye ve bağlantılı ülkelerde oluşturacağımız yeni şirketlerimiz bizim açımızdan büyük önem arz ediyor.

“PAKİSTAN’DAN AVRUPA’YA YAPILAN TİCARETTE KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA OLAN TALEP ARTIYOR”

Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler sizi nasıl etkiliyor? Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı geçişlerinde yaşanan sorunlar, Ukrayna-Rusya savaşı ve benzeri olaylar sizi nasıl etkiliyor? Bu konularda yaşanan sorunlara yönelik ne gibi taşıma çözümleri geliştiriyorsunuz?

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştiği Kızıldeniz, uluslararası taşımacılık açısından büyük önem taşıyor. Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan önemli bir ticaret yolu. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu, Kızıldeniz üzerinden geçiyor. Türkiye, enerji tedariği de dahil olmak üzere uluslararası ticari ilişkilerini ağırlıklı olarak Süveyş Kanalı dışında kalan, yakın coğrafyasındaki ülkelerle sürdürüyor.

Kızıldeniz’deki güvenlik tehdidi, karayolu lojistiğini alternatif hale dönüştürüyor. Nakliye şirketleri denizdeki normal konteyner, petrol ve doğal gaz trafiğinin çoğunu daha uzun ve daha pahalı bir yolculuk olan Afrika'nın güney ucuna yönlendiriyor. Bu da krizin enflasyonu besleyeceği ve tedarik zinciri tıkanıklıklarını yeniden canlandıracağı endişelerini artırıyor. Kriz nedeniyle navlun fiyatları arttı, transit süreleri uzadı ve özellikle yakın gönderiler için kara yolu taşımacılığının cazibesi arttı. Pakistan’dan Avrupa’ya yapılan ticarette karayolu taşımacılığına olan talep artıyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki ülkelerden Türkiye’ye ticaret ivme kazanabilir. Lojistik sektöründe her dönemin farklı zorluklarına karşı çözüm sağlayabilen bir şirket olarak biz de o bölgedeki krizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz diye farklı taşıma modları ve alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

ORTA KORİDOR

Diğer yandan bölgedeki güvenlik endişeleri ve giderek artan maliyetler, Avrupalı tedarikçileri Türk nakliyecilere yönlendirebilir. Bu da Türkiye için bir fırsat olabilir. Avrupa ve Asya arasındaki ticaret yolu olan Orta Koridor zaten Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle işlevini yitirmişti. Bu durum karşısında Türkiye, kendi üzerinden geçen bir koridor yaratarak uluslararası kara yolu taşımacılığından aldığı payı artırabilir. Doğu ile batıyı bizim üzerimizden bağlayan kesintisiz yollar yapmamız lazım. Türkiye ile Rusya ve Türkiye ile Uzak Doğu arasında Karadeniz üzerinden deniz taşımacılığı yapılmasına dayalı modeller var. Ancak Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz’de Rusya tarafındaki limanların kapanması Türkiye’den Rusya’ya RoRo ile geçip, kara yoluyla devam etme imkanını kısıtladı. Türkiye-Kafkaslar-Hazar Denizi-Türkmenistan-Kazakistan-Çin hattı üzerine kurulu bir Orta Koridor yaratılabilir.

“TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Son olarak Türkiye’de organik büyümeyi mi yoksa satın alma yolu ile büyümeyi mi tercih ediyorsunuz? Satın alma yoluyla büyüme ile ilgili çalışmalarınız var mı?

TruKKer olarak Türkiye pazarına girdikten sonra Polonya’ya gerçekleştirdiğimiz yatırım ile globalleşme çalışmalarımızı hızlandırdık. Ardından dünya konjonktürüne rağmen doğu ile batıyı bağlama stratejisiyle Çin'in komşusu konumunda ve lojistik altyapıyı sağlayan ülkelerden biri olan Kazakistan operasyonumuzu da hayata geçirdik. Türkiye'nin, Polonya ve Kazakistan ile birlikte incelendiğinde, uluslararası operasyonlardaki önemi daha da artıyor. Bu bölgelerdeki payımızı artırarak Türkiye'nin rolünü daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Etiketler :