İhracatta başarının yolu enerji ve imalat sektörünün yapılandırılmasından geçiyor!

İhracatta başarının yolu enerji ve imalat sektörünün yapılandırılmasından geçiyor!

TÜİK tarafından açıklanan "Ağustos 2014 Dış Ticaret İstatistikleri"yle ilgili uzman görüşü…  [caption id="attachment_6244" align="alignleft" width="448"] Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Yrd

TÜİK tarafından açıklanan "Ağustos 2014 Dış Ticaret İstatistikleri"yle ilgili uzman görüşü… [caption id="attachment_6244" align="alignleft" width="448"] Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal[/caption]Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2014 Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre Ağustos ayında, 2013 yılının Ağustos ayına göre ihracatı yüzde 2.9, ithalatı yüzde 7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakıldığında ise ihracatın yüzde 10.5, ithalatın yüzde 4.3 azaldığı görülüyor.“TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ SİSTEMATİK OLARAK DÖVİZ ÇIKIŞINA SEBEP OLMAKTADIR”Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal açıklanan verilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Veriler, Türkiye’nin Dış Ticaretinde uzun zamandır sürmekte olan bir eğilimin Ağustos ayında şiddetini artırarak sürüyor olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin dış ticareti büyüdüğü her zaman ithalat ihracattan hızlı artmakta, küçülme zamanlarında ise ihracat ithalattan hızlı azalmaktadır. Bilindiği üzere dış ticaret açığı cari açığın kaynağıdır ve Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5 gibi önemli bir oranda artmıştır. Ülkelerin, bilhassa da finansal döviz gelirleri olmayan ülkelerin dış ticarete katılmadaki başlıca amacı döviz elde etmektir. Ne var ki, Türkiye’nin dış ticareti sistematik olarak döviz çıkışına sebep olmaktadır.”ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE İMALAT SEKTÖRÜNDE YAPISAL BOZUKLUKDr. Önal, bu durumun iki temel kaynağı olduğunu; bunlardan birincisinin Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığı, ikincisinin ise imalat sektöründeki yapısal bozukluklar olduğunu ifade etti. Türkiye’nin fosil yakıt ithalatının toplam ithalat içerisindeki payının 2013 yılında yüzde 22, 2014 yılının ilk sekiz ayında yüzde 23.3 olduğunu vurgulayan Önal, Türkiye’nin enerji üretiminde çevre etkileri çok vahim projelerin kolaylıkla hayata geçirildiğinin ancak enerji tüketimini azaltmak için gerekli adımların atılmadığının altını çizdi. İmalat sektöründeki yapısal sorun hakkında ise “Türkiye’nin ithalatının sürekli olarak ihracatından fazla olmasının sebebi, ihracata yönelik sektörlerde ithal girdi oranının çok yüksek olmasıdır. Örneğin Türkiye’nin 2013 yılında ve 2014 yılının ilk sekiz ayında en büyük ihracat kalemi motorlu kara taşıtlarıdır ancak bu taşıtların Türkiye’de neredeyse yalnızca kaportalarının preslendiği, motorlarının ise sadece montajının yapıldığı bilinmektedirşeklinde konuşan Önal devamla, “Türkiye’nin bu sorunlar hep lüks tüketime bağlanmaktadır; ne var ki toplumun ithalat yoluyla kimi ‘lüks’ olarak tanımlanan mallara erişebiliyor olması Türkiye’nin dış ticaretten elde ettiği tek kazanç gibi görünmektedir” dedi.

Etiketler :