“Demiryolunda serbestleşme amacımızın bir parçasıydı, asıl iş bundan sonra…”

“Demiryolunda serbestleşme amacımızın bir parçasıydı, asıl iş bundan sonra…”

“Demokratik ve başarılı bir başkan olarak anılmak isterim” diyen DTD Başkanı Özcan Salkaya, “Bizce, ülkemizin enerji ve demiryolu taşımacılık payının artarak lojistik maliyetlerinin düşmesi, hak ettiğimiz ekonomik göstergelere ulaşmamızdaki en önemli iki parametredir” diyor

“Demokratik ve başarılı bir başkan olarak anılmak isterim” diyen DTD Başkanı Özcan Salkaya, “Bizce, ülkemizin enerji ve demiryolu taşımacılık payının artarak lojistik maliyetlerinin düşmesi, hak ettiğimiz ekonomik göstergelere ulaşmamızdaki en önemli iki parametredir” diyor.

ÖZEL HABER - Özcan Salkaya, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan Genel Kurul’da Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin (DTD) başkanı seçildi. Deyim yerindeyse çiçeği burnundaki başkana www.yesillojistikciler.com olarak 6 önemli soru yönelttik. İşte Salkaya’nın sorularımıza verdiği cevaplar…

SERBESTLEŞME AMACIMIZIN BİR PARÇASI

DTD kuruluş amacını, “Demiryolunun Serbestleşmesine İlişkin Kanunun Çıkartmak” olarak belirlemişti. Kanun çıktı. Kanunun çıkması ile DTD misyonunu tamamlamış mı oldu? Artık kendisine yeni bir misyon mu çizmesi gerekiyor? Sizce bu misyon ne olmalı?DTD’nin kuruluş amacı, yeşil ve temiz bir çevrenin dostu olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek, demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesini hızlandırmak, demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek, tüm dünyada geleceğin taşıma sektörü olacak demiryolu taşımacılığını ülkemizde de layık olduğu yere getirmek. Serbestleşme amacın bir parçasıdır ve bunu sağlamak için sadece kanun yapmak yeterli değil. Asıl iş bundan sonra sektörün gerçekten sağlıklı bir şekilde serbestleşmesini sağlayacak yönetmelikler, talimatlar, kararnameler, kurullar ve benzerinin hazırlanması, yayınlanması ve işlerliğinin kazandırılması. Bu süreçte DTD’ye daha fazla görev düşüyor.

BU DÖNEM ENÇOK ÇALIŞILMASI VE GÖRÜŞ ÜRETİLMESİ GEREKEN BİR DÖNEM OLACAK

Neden, DTD başkanı olmak istediniz? Sektöre yönelik neler yapmayı amaçlıyorsunuz?

Gerek bağlı olduğum kurumlar gerekse şahsen, 2006 yılında derneğin ilk kuruluşundan, fikrin üretilmesinden ve uygulamaya alınmasından bugüne kadar DTD yönetimlerinde görev aldık. Bu dönem derneğin kuruluşundan itibaren belki de en çok çalışılması ve görüş üretilmesi gereken bir dönem olacak. Demiryolu sektöründe her şeyin belirlendiği bir süreçte tüm taraflara faydalı olabilecek bir yönetimin oluşturulması amacıyla aday oldum.

Yönetim Kurulu olarak öncelikle;

-          Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne her türlü desteği verip yönetmeliklerin çıkartılmasına etkide bulunmak,

-          Demiryolu sektöründe yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaşarak doğru ve objektif bilinçlenmeyi sağlamak,

-          Sektörde bugün ve gelecekte görev alacak sayısal ve niteliksel yeterlilikteki eğitimli ve lisanslı insan gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmak,

-          DTD’nin sektördeki gücünü ve etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz.

Bunları yaparken gerekli desteği, sektörün tartışmasız en büyük maddi, manevi ve fikirsel gücüne sahip üyelerimizden alacağımızı biliyoruz.

DEMOKRATİK VE BAŞARILI BİR BAŞKAN OLARAK ANILMAK İSTİYORUM

Başkanlığınız bittiğinde nasıl bir başkan olarak anılmak istersiniz?Demokratik ve başarılı..Demiryoluna devlet çok önemli kaynaklar ayırdı ve aktardı? Ancak hala sektörle ilgili altyapı sıkıntıları yaşanıyor? Bu sıkıntıları sonlandırmak için neler yapılması gerekiyor?

150 yıllık uyuyan ve neredeyse yok olmak üzere olan dev gibi bir yapıyı yeni baştan kurgulamak ve dönüştürmek, konuşmak kadar kolay değil. Özellikle bizim gibi her türlü konuda kaynak sıkıntısı çektiği halde, dört başı mahmurmuş gibi fikir üretenlerin olduğu bir ülkede hiç kolay değil.Tamamen olmasa da, eksikleri olsa da atılan adımların doğru ve amacına uygun olduğunu, uzun vadede ülke çıkarlarına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bize düşen, önce işimizi iyi yapıp sonra olumlu katkıda bulunacak fikir ve eleştirilerimizi yaparak geçiş sürecini yöneten kurum ve kişilere destek olmak.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ ETKİSİ YÜKSEK

Sizce Türkiye’de demiryolu taşımacılığı Yüksek Hızlı Tren trendinin gerisinde kalmıyor mu? Bunun nedeni YHT’nin popülerliği mi yoksa demiryolu taşımacılığının katma değer olarak ihracat ve ithalata katkısının fazla olmaması mı?

YHT gibi yatırımlar, kamuoyunun tüm kesimine hitap eden sosyal ve gündelik hayatına doğrudan etki eden ve dolayısıyla daha fazla ilgi gören ve popülerliğe sahip yatırımlardır. Bu nedenle taşımacılık konusu her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de popülerlikten yoksun olduğundan kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemekte, konuyla ilgili olan kişi ve kuruluşlarla sınırlı kalıyor. Demiryolu taşımacılığının hem yurtiçi taşıma maliyetlerine hem de dış ticaretin maliyetine olumlu etkisi son derece yüksek. Ancak son yıllarda yurtiçi ve yurtdışı taşıma tarife ve fiyatlamalarında TCDD tarafından yapılan değişiklikler ve buna karşın kaçak motorin kullanımının artması gibi haksız rekabete yol açan karayolu taşıma organizasyonları demiryolu taşımalarının beklediğimiz ölçüde artması ve yaygınlaşmasına engel olmuştur. Bizce, ülkemizin enerji ve demiryolu taşımacılık payının artarak lojistik maliyetlerinin düşmesi, hak ettiğimiz ekonomik göstergelere ulaşmamızdaki en önemli iki parametredir.

INTERMODALİN EN ÖNEMLİ İKİ KALEMİ OLAN DENİZYOLU VE BUNA BAĞLI LİMANLAR İLE DEMİRYOLU VE BUNA BAĞLI TERMİNALLER NOKTASINDA SON DERECE YETERSİZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ

Geleceğin ulaşım modunun intermodal taşımacılık olduğu söyleniyor. Peki Türkiye ve Türkiye’deki taşımacılık firmaları buna hazır mı? Türkiye’nin demiryolu altyapısı intermodal taşımacılığı kaldırmak için yeterli mi?

Lojistik operasyonları gelişmiş ülkelerde çok yoğun biçimde uygulanan intermodal taşımacılık, ülkemiz lojistikçilerinin de ithalat ve ihracat taşımalarında yurtdışında ve imkanlar ölçüsünde yurtiçinde tercih ettiği ve sıkça kullandığı bir taşımacılık türüdür. Uluslararası ortaklı firmalarımızın çoğu, yerli firmalarımızın bir kısmı bu kavram ve uygulamalardan haberdar ve yararlanıyor. Hatta bunu özellikle yurtdışı operasyonlarında, dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi ve efektif kullanan firmalarımız mevcuttur ve ödüller alıyor. Ancak yaygın kullanımı, yurtiçi operasyonlarla entegrasyonu derseniz burada ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Intermodalin en önemli iki kalemi olan denizyolu ve buna bağlı limanlar ile demiryolu ve buna bağlı terminaller noktasında son derece yetersiz olduğumuzu düşünüyoruz. Uygulamanın önünü açacak ve yaygınlaşmasını sağlayacak olan altyapı yatırımlarıdır. Halkalı demiryolu terminali, boğaz geçişi, Van Gölü geçişi, limanlarımızın demiryolu bağlantıları, organize sanayi ve büyük sanayi kuruluşlarımızın demiryolu bağlantı eksiklikleri, kabotaj dahili deniz taşımalarımızın önündeki problemler gibi daha sayabileceğimiz bir çok faktör, intermodal taşımanın toplam taşımalar içindeki payının artmasına engel teşkil ediyor.

Etiketler :